Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Poradíme vám
pomůžeme vám s výběrem

Poštovné/ přepravné již od 55,- Kč

Sami vlastníme několik jezírek, jsme tedy schopni vám poradit a pomoci s výběrem vhodných komponent pro jejich výstavbu i údržbu.

  • poradíme vám vhodnou filtraci dle rozměrů a využití jezírka
  • poradíme vám vhodný vysavač bahna
  • pomůžeme s výběrem vhodné biologické či chemické úpravy vody
  • pomůžeme s likvidací vláknité řasy
Pro osobní návštěvu nás, prosím, kontaktujte předem. Rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem na info@nasezahrady.cz.

Příprava jezírka na jaro

Jaro, na které se většinou již všichni těšíme, je již za dveřmi a s ním i příprava jezírka a zahrady na sezónu. Jezírkové filtrační sady byly přes zimu zpravidla vypnuté a uklizené. Také my budeme muset připravit naše jezírka a zahradu na novou sezónu. Podívat se naši vodní zahradu můžete v naší fotogalerii nebo do časopisu Můj Dům, kde o nás napsali. Takže s čím a kdy začít? Do čištění jezírka se pustíme teprve když teplota vody dosáhne nad 10 °C. Odstraníme odumřelé části rostlin, vybereme listí a na dno a boky nádrže použijeme jezírkový vysavač. K odstranění kalu a dalších nečistot Vám pomůže kyslíkový čistič AB Oxygen.


Vyměňte část vody v jezírku a aplikujte přípravek, který odstraní část živin, kvůli kterým rostou řasy. Pomůže vám přípravek, který váže fosforečnany, jako je např. Fosfát minus nebo PhosLockAlgenstop. Úklid provádějte opatrně, ryby jsou ještě málo pohyblivé a díky tomu snadno zranitelné. Do rybníčkové filtrace nainstalujte novou UV zářivku a nasaďte startovací bakterie. Skvělé jsou filtrační bakterie Pure Pond, protože pracují již od teploty vody 4°C. Ty máme sami vyzkoušené v našich jezírkách. V květnu kontrolujeme pomocí testů vody její hodnoty. Pokud se objeví vodní zelená řasa, okamžitě zasáhněte. Jak bojovat s řasami v jezírku se více dovíte v naší poradně např. v článku Stále odstraňujte odumřelé části rostlin a listy.

Úklid a čištění rybníčku

Rostliny v jezírku potřebují živiny, oxid uhličitý a světlo. Své potřeby živiny čerpají z vody nebo z půdy. Živinami jsou dusík (N) a fosfáty (P), oxid uhličitý nebo světlo omezují růst. Také řasy potřebují stejné živiny jako vodní rostliny. Výjimkou jsou řetězové řasy, které mohou spotřebovávat pouze živiny rozpuštěné ve vodě. Za těchto okolností má světlo a obsah živin ve vodě omezující růst. Jezírkové bakterie a mikroorganismy rozkládají odumřelou organickou biomasu v průběhu mineralizace. Živné látky mohou pocházet přímo z biomasy nebo z vody. Pro čistící bakterie v jezírku je dostupnost kyslíku zásadní.

Ke krmení ryb používáme vždy kvalitní rybí krmiva. Ryby a další živočichové potřebují vysoce kvalitní, energeticky a na živiny bohaté krmivo (např. hmyz, rostliny, rybí krmivo atd.), které zároveň nepodporuje růst řas.


jezírkové filtrace a filtry pro jezírko, jezírková a fontánová čerpadla, vysavače do jezírka, UV lampy, jezírková chemie, zahradní čerpadla, domácí vodárny, čerpadla do studny, maloochod, velkoobchodNastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.