Jako přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova Vám garantujeme nejniží ceny v ČR!

Garance se týká vybraného sortimentu pro zahradní jezírka, jehož jsme přímí dovozci (OASE, Pontec a Aqua Nova). V případě, že najdete lepší nabídku, kontaktujte nás. Na akční zboží, výprodejové akce se sleva nevztahuje.

Vyhledávání:Slevy:

Registrujte se a ušetřete.
Velkoobchodní ceník na vyžádání pro zahradní centra, obchodníky a slevy pro realizátory při nákupu na IČO.

Poradna:

Poradna

info@nasezahrady.czAutorizovaný prodejce OASE

Dovážíme

Aqua Nova
Oase Pontec Záruka čisté vody
Nákup na splátky - zahradní technika


Reklamační řád

Reklamace poškození zásilky

Upozornění: Při převzetí zásilky doporučujeme se přesvědčit, zda není mechanicky poškozená. V případě zjištění mechanického poškození obalu zásilky sepište s řidičem zápis o škodě a nechte si ho řidičem potvrdit. Dále nás o této skutečnosti neprodleně informujte e- mailem na adrese info@nasezahrady.cz nebo telefonicky na 739016401. Svým podpisem, přepravci při převzetí zásilky, potvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Případné poškození a další vady obsahu zásilky, je nutné u nás reklamovat neprodleně v den převzetí zásilky emailem nebo telefonicky. Poškození zásilky poštou je nutné uplatnit při převzetí přímo na poště (netýká se záručních vad uplatňovaných spotřebitelem, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). Na základě sepsaného poškození zásilky u přepravce nebo pošty Vám bude poškozené zboží vyměněno za bezvadné. Nekompletnost zásilky jako je chybějící zboží, díly zboží, návod k použití, faktura, záruční list, je-li k výrobku vydán, záměna zboží, je třeba reklamovat neprodleně, nejlépe písemnou formou v den převzetí zásilky na naší emailové adrese. Pokud se tak nestane je považováno za to, že zásilka dorazila bez jakýchkoliv vad.

Reklamace

Pokud si nevíte rady a zboží má vadu, rádi Vám poradíme, jak u konkrétního zboží postupovat. V zájmu urychlení vyřízení reklamace spotřebitele doporučujeme se přímo obrátit na některý autorizovaný servis, jejichž seznam je přiložen ke spotřebiči, nebo jehož adresu Vám sdělíme. Pokud to není možné, pak pošlete reklamaci na adresu AV Record, Americká 2440, 27201 Kladno. Nezříkáme se tím odpovědnosti za vady zboží, ale snažíme se ušetřit čas potřebný k vyřízení reklamace, a tím také dobu, po kterou nemůžete své zboží užívat. 30-ti denní lhůta k vyřízení reklamace se počítá od převzetí reklamovaného zboží námi do jeho odeslání k Vám. V některých případech nejsou ke spotřebičům vydány záruční listy a jako doklad k uplatnění záruky slouží prodejní doklad.

Mezi podnikateli nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy souvislost s jejich podnikáním, tedy nákupní doklad na IČ. Dle zákona na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka. Prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Základní záruku na jakost poskytujeme podnikatelům v délce 6 měsíců od nákupu (vyjma kategorie spotřebního materiálu), ale lze si samozřejmě smluvit u vybraného zboží i delší. V takovém případě od nás dostanete k nákupnímu dokladu (daňovému dokladu) samostatný záruční list s vyznačenou sjednanou délkou záruky. Odkaz: Jakou má podnikatel záruku?

Reklamační řád platný pro spotřebitele

(pro náš internetový obchod - řídí platným Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Reklamaci může uplatnit buď přímo v prodejně, kde zboží zakoupil, nebo v kterémkoliv ze záručních servisů. Seznam těchto servisů je přiložen k návodu k obsluze výrobku nebo se jej získá telefonicky v naší prodejně. Pokud je třeba zboží zaslat do autorizovaného servisu, kupující zajistí dostatečné zabalení reklamovaného zboží (to je jako křehké) a také tak jej označí.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vyřídí-li prodávající vaši reklamaci dodáním nového bezvadného zboží, neběží od tohoto okamžiku znovu 24 měsíců. Dřívější občanský zákoník takové pravidlo sice obsahoval, do nového zákona však převzato nebylo.

Kde je to upraveno: § 2161 a § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tj. při třetí reklamaci téže vady, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Na mechanické poškození zboží nevhodnou manipulací se záruka nevztahuje.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Pečlivě uschovejte reklamační protokoly vydané autorizovaným servisem. Díky nim lze uplatnit počet oprav v záruční lhůtě, což je směrodatné pro právo k odstoupení od kupní smlouvy. O vyřízení opakujících se vad nebo většího počtu vad rozhoduje vedoucí prodejny po ověření vady záručním servisem nebo vedoucí centrálního servisu. Při reklamaci do 6-ti měsíců může být kupujícímu výrobek vyměněn pouze v případě, že záruční servis vyloučí, že k poškození výrobku došlo při jeho používání. V opačném případě bude vada odstraněna výměnou vadné součásti. Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o koupi a uvést důvod reklamace a vadu popsat. O dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení se prodlužuje poskytovaná záruční lhůta výrobku. Veškeré výrobky jsou určeny výhradně pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Spotřební materiál jako jsou žárovky, zářivky, těsnění, filtrační média, apod. je omezen svou životností, která může být kratší než 24 měsíců. Zapínání a vypínání snižuje jejich životnost pod tuto mez i o 30%. Výrobci UV-C zářivek doporučují každoročně měnit zářivky za nové na počátku každé sezóny, neboť UV-C záření v zářivce postupně ubývá, takže i když může svítit, nefunguje. V případě větší osádky ryb měnit i vícekrát. Doba životnosti běží od momentu nákupu. Dle OZ je na veškeré zboží zákonná odpovědnost za vady 24 měsíců, kterou lze omezit právě jejich životností.

© 2006 webdesign Votava
odkazy
Recyklace

Recyklace


Úpravy terénuPřijedeme k Vám, skryjeme zahradu a následně
na místě vytřídíme použitelný materiál o frakci
0-8 mm, 8-16 mm a 16-32 mm. Hrubé frakce použijeme
na rovnání a modelování terénu dle vašich
požadavků a následné jemnou frakcí provedeme
finální povrch pro osetí a založení trávníku.
Tímto způsobem se dá ušetřit až 50 % nákladů
na materiál.


Rekonstrukce

RekonstrukceChcete ze svého domu nebo bytu udělat něco pěkného a fungujícího?

REDRA to umí. Každý rekonstrukce má svůj postup. REDRA má zkušenost. Poradíme vám jak uspořit, co udělat
znovu a co jen opravit.
Např. vybouráme jádro bytu, vystavíme příčky dle vašich požadavku připravíme instalace následně uděláme
povrchy omítky až po malbu.
Chcete SDK, Ytong, Heluz nebo něco jiného? To vše REDRA umí. REDRA od základů po malbu.


Zemní práce

Zemní práce


Modelace zahradyModelace zahrady, úpravy terénu ( rovnání ) finální vyrovnání námi katrovanou ornicí, osetí a založení trávníku.
Máme na to stroje REDRA vám udělá zahradu, kde si budete moci zahrát golf.


Příprava pro zámkovou dlažbuZářez do terénu a příprava pro zámkovou dlažbu.


Novostavby

NovostavbyFirma REDRA udělá už zbytek. Vaši novou stavbu založme a uděláme základ. Poté uděláme celou hrubou stavbu včetně připojení objektu k sítím. Ostatní jako jsou výplně otvorů ( okna, dveře), krov, instalace, elektroinstalace, podlahy a nejen to vám zařídíme s našimi spolupracujícími subdodavateli. Chcete rychlost, kvalitu s co nejméně usilím? Jsme tu pro Vás REDRA od základů po malbu.


Advokátní kancelář Šíp, Šípová Kladno

Advokátní kamcelář Šíp, Šípová Kladno, právník, obhájce, právní poradna Kladno, PrahaZastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR.
Zastupování před Ústavním soudem ČR.
Zastupování v rozhodčím řízení.
Zastupování před státními orgány a orgány samosprávy.
Zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí.
Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami.
Sepisování smluv a jiných listin.
Obhajoba v trestním řízení.
Poskytování právní porad a právních analýz.

Občanské právo

sepisování, úpravy a konzultace smluv
věcná práva (např. vlastnická práva, spoluvlastnictví, zástavní práva)
dědické právo
kompletní servis při vymáhání pohledávek – předžalobní jednání, sepis žalob, řízení před soudem, exekuční řízení
vymáhání náhrady škody
zastupování neziskových organizací, jejich zakládání a změny
Právní vztahy k nemovitostem:
převody nemovitostí včetně prověrek právního stavu
nájemní a podnájemní vztahy
převody bytů do osobního vlastnictví
vztahy k družstevním bytům
správa nemovitostí a jejich provoz
realizace developerských projektů

Obchodní právo

právní služby při dponikání právnických i fyzickýchosob včetně osob zahraničních
kompletní servis při vymáhání pohledávek – předžalobní jednání, sepis žalob, řízení před soudem, exekuční řízení
obchodně-závazkové právo
Právo průmyslového vlastnictví:
přihlášky ochranných známek, vynálezů a průmyslových vzorů v ČR i zahraničí
sepis licenčních smluv
konzultace s patentovými zástupci

Právo obchodních korporací

právní služby související s novou právní úpravou (zákon o obchodních korporacích, tzv. nový občanský zákoník)
zakládání obchodních korporací, včetně veškerých korporátních změn
vztahy mezi společníky a akcionáři, vztahy obchodních korporací a jejích společníků, příp.akcionářů
přeměny obchodních korporací
restrukturalizace obchodních korporací
zajištění právních auditů, tzv. due diligence

Insolvenční právo

insolvenční návrhy právnických i fyzických osob (oddlužení)
přihlášky pohledávek, zastupování věřitelů
kompletní právní poradenství podnikům ve finančních obtížích
právní poradenství v souvislosti se zajištěním financování

Trestní právo

obhajoba v přípravném řízení
obhajoba v řízení před soudy
zastupování poškozených
Správní právo:
stavební právo
řízení před katastrálními úřady
přestupkové řízení
právo živnostenského podnikání
zastupování ve správním soudnictví

Pracovní právo

právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
příprava pracovněprávních dokumentů
náhrada škody z pracovněprávních vztahů
zastupování v pracovněprávních sporech

Rodinné právo

řízení o svěření nezletilých do péče
řízení o stanovení výživného
vypořádání společného jmění manželů
nesporné řízení o schválení úkonu za nezletiléhoTZB Kladno technická zařízení budov

Služby v oboru TZB - technická zařízení budov, vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení, technická podpora, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace až po inženýrskou činnost v rámci TZB. Stavební dozor včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.


Kosmetický Salon Božský Praha

Kosmetika, manikúra, kadeřnictví Salon Božský v Praze Na Zderaze kousek od Karlova náměstí.


Švejk restaurant Kladno - v restauraci u Švejka výborný oběd, večeře, znamenité jídlo a pití, milé posezení, soukromí, salónek, letní zahrádka

Švejk restaurant Kladno - v restauraci u Švejka výborný oběd, večeře, znamenité jídlo a pití, milé posezení, soukromí, salónek, letní zahrádka, Plzeň, ležák z tanku.


autodíly autodoplňky

Autodíly prodej, denní světla LED, autobaterie 12V 24V, ochranné pracovní pomůcky, kožené etue, peněženky kožené, kožené aktovky.


audio video bílá technika
vysokotlaké mycí stroje Wap
Poseidon 2-29


Vysokotlaký čistič Wap Alto Poseidon 2-29 - mobilní vysokotlaký čistič Wap.