Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírková čerpadla, UV lampy a filtry Aqua Nova

Nově jsme rozšířili nabídku o produkty pro jezírka Aqua Nova a postupně je doplňujeme o další. Jak se ukázalo, velmi oblíbená se stala čerpadla do jezírek řady NFP. Např. jezírkové čerpadlo AquaNova NFP 6500 ECO je úsporné a můžete ho použít jako jezerní čerpadlo na potok, vodopád nebo k napájení rybníčkové filtrace. Jezírko ve vlastní zahradě vytvoří příjemnou atmosféru, která přinese klid a uvolnění. Pohyb vody, ať již je to potůček, vodotrysk nebo vodopád, zpříjemní klima Vaší zahrady. Tekoucí voda vypadá nádherně, ale její proud dodává kyslík rybám a dalším obyvatelům rybníčku. Koloběh vody v zahradní nádrži též posiluje jeho samočistící schopnost a podporuje biologickou rovnováhu. Protože jezerní čerpadla AquaNova NPF umí nasát i větší částice z vody jezírka až do velikosti 6 mm, jsou vhodná pro filtry do jezírka, jako jsou tlakové nebo gravitační filtrace Aqua Nova. Výhodou je, že při vysokém výkonu mají nízkou spotřebu, a proto nesou označení ECO.

Potůčková a filtrační čerpadla NFP do jezírka Aqua Nova je možno instalovat i tzv. nasucho, ale musí být pod úrovní hladiny vody. Motor chrání tepelná pojistka.

Hlavními přednosti jezírkových čerpadel AquaNova NFP je velmi nízká spotřeba elektřiny, extrémně tichý asynchronní motor, vynikající výkon a dlouhé frekvence čištění čerpadla. Může přečerpávat nečistoty z jezírka až 6 mm. Snadná údržba, keramická osička, odolná proti korozi. Tepelná pojistka. Ochrana pojistka motoru při zablokování rotoru.

Také UV lampy proti řasám patří mezi potřebná zařízení pro čistotu vody v rybníčku. UV-C lampy Aqua Nova snižují zákal vody, ničí choroboplodné zárodky bez použití chemie a proto jsou vhodné na zahradní okrasná jezírka a další vodní nádrže.

Nesmíme zapomenout také na filtry Aqua Nova. Dodáváme tlakové i gravitační filtrace, které jsou vhodné pro různě velká jezírka. Protože sami máme několik jezírek, můžeme Vám poradit a podělit se s Vámi o získané zkušenosti. Večerní osvětlení jezírka a solitér zahrady nabízejí také LED reflektory. Na podzim zase najdou uplatnění sítě na jezírka.

Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.