Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Tlakový rybníčkový (jezírkový) filtr, filtrační sada, set, sestava do jezírek 10 - 15 m3

Tlakový rybníčkový (jezírkový) filtr, filtrační sada, set, sestava do jezírek 10 - 15 m3

Filtrační sety pro malá jezírka jsou složené na základě dlouholetých zkušeností. Každá filtrační sada s čerpadlem a UV lampou čistí vodu v jezírku za běžných podmínek. Základem průzračné vody je co nejlépe nastavit biologickou rovnováhu. Jezírkové filtrační sety OASE Filtoclear nebo tlakový filtr Pondo Press garantují čistou vodu za dodržení podmínek výrobce. Čerpadlo do jezírka, tlaková jezírková filtrace, vestavěná UV-C lampa a někdy i jezírková hadice spolu tvoří základní jezerní filtrační set. Dopravní výška vody znamená, kam až vytlačí rybniční čerpadlo vodu. Grafy průtoků naleznete u samostatných čerpadel. Průměr jezírkové hadice a její délka dopravované množství vody snižují. Čím je tedy vzdálenost od čerpadla k ústí hadice delší, tím méně z ní poteče vody. Filtr pro okrasné jezírko čistí vodu mechanicko-biologicky. Součástí nádoby jsou filtrační molitany a biologická vložka jako jsou biokuličky. Může obsahovat i jiné filtrační médium jako je např. Sera Siporax nebo biokroužky, které má dostatečný prostor pro čistící bakterie. grres25a_3 Filtrační sety správně pracují pouze v trvalém provozu 24 hodin denně. Jezírková UVC zářivka UV-C lampy ve filtraci se mění vždy na jaře za novou, neboť její životnost je přibližně jedna sezóna. Zářivka je ve válci z křemičitého skla. V případě, že se křemičitý válec poškodí, musí se vyměnit za nový. Před prvním spuštěním jezírkové filtrace vody prohlédněte, jestli je skleněný křemíkový válec UV lampy v pořádku. Při čištění filtru se odstraní nános bahna a dalších usazenin, aby okolo protékající voda mohla být prosvícena UVC zářením. Nejprve se spouští filtrační čerpadlo a pak teprve jezerní UV lampa. Tím nedojde k náhlému ochlazení baňky u již svítící zářivky, kdy válec může prasknout. Tlakové jezírkové filtry mají tu výhodu, že se dají uložit do země, takže nenarušují okolí jezírka. Údržba filtrace je snadná, protože bývá vybavena trojcestným ventilem. Proto je možné jezerní filtr vyčistit bez jeho otevření. Čištění se dělá tehdy, když se průtok vody opticky snížil. Z čerpadla se odstraní také nečistoty z prostoru vrtulky. Maximální čistící schopnost filtrace podpoří jezírkové bakterie. Přidáváme je při každém čištění filtrace. Na zimu uklidíme filtr do jezírka tam, kde mu mráz neublíží. Máte-li jezerní čerpadlo v hloubce, aby nezamrzlo v ledu, můžete ho nechat přes zimu v jezírku. Další info v naší poradně. Proč jezírkový filtrační set nečistí vodu jak jsem si představoval a voda je zelená? Může to být způsobeno tím, že nesvítí UV zářivka. Pokud svítí, zkontrolujeme, zda není křemíková trubice obalená usazeninami. Problémem však může být nedostatečné množství rostlin v nádrži, které nezakrývají alespoň ze dvou třetin vodní hladinu, větší plocha mělčin, kde se voda přehřívá, přerybnění nebo nevhodný druh ryb, překrmování, nekvalitní krmivo pro ryby, voda s nesprávnými parametry pro jezírko, atd. Příčin může být celá řada. Jezírkový filtrační set sám osobě nedokáže vyřešit všechny možné problémy s vodou. Pokud si nevíte rady, rádi Vám poradíme.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.