Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

UV-C, UV, UVC lampy, sterilizátor (sterilizer), zářič do jezírka, akvária, na vodu, OASE, Aqua Nova, TMC, Evolution Aqua EVO, Akwado, Heissner 55W

UV-C, UV, UVC lampy, sterilizátor (sterilizer), zářič do jezírka, akvária, na vodu, OASE, Aqua Nova, TMC, Evolution Aqua EVO, Akwado, Heissner 55W

UV lampy odstraňují plovoucí řasy z jezírka a my se pak můžeme těšit z křišťálově čisté vody v našem rybníčku. V této sekci nabízíme UV lampy 55W, které jsou vhodné pro okrasná jezírka bez ryb do 60 m3 vody, s  rybami jako jsou okrasní karasi do 30 m3 vody a s chovnými rybami do 15 m3 (chovné ryby jsou např. kapři, Koi kapři, pstruzi, atd.) UV-C lampa se zapojuje za filtrační čerpadlo před jezírkové filtrace. Filtrační čerpadla dopravují znečištěnou vodu do UVC lampy, kde ozářením dojde ke shluku řas a také k odstranění choroboplodných zárodků z  vody. Jezírkový filtr následně nečistoty zachytí a ven již vytéká průzračná voda. UV-C lampy 55W naleznou využití také jako akvarijní UV sterilizárory. UV zářivka 55W v přístroji vodu ozáří a spojí řasy do větších celků. Ty pak odfiltruje filtrace do jezírka. Některé UV lampy do jezírka mají reflexní vnitřek. Odražené paprsky UV-C záření díky tomuto vnitřku mají vyšší účinnost až o 50%. Chuchvalce řas, které rostou na bocích jezírka, po kamenech a na rostlinách použítí UV lampy nemá žádný vliv. Pro odstranění vláknité řasy máme vyzkoušené bakteriální přípravky. Velmi pozitivních výsledků jsme dosáhli u našich jezírek biologickou cestou. Používáme startovací bakterie do jezírka. Za nejlepší přípravek proti vláknité řase nadále považujeme Algae Away, byť již z našeho trdu díky nové legislativě zmizel. bitron_c_55w UVC zářivky se mění v UV lampách každoročně, protože jejích životnost je cca 6000-8000 hodin svícení. Jezírkové UV lampy by měly být zapnuty pokud možno celý den. Řízení spínacími hodinami nemělo požadovaný efekt na průhlednost vody. Uvnitř jezerní UV lampy je křemíkový trubus a UV-C zářivka. Výběr správného výkonu eliminátoru řas záleží na množství vody v jezírku, množství ryb a druhu ryb, množství flory v jezírku, oslunění rybníčku a výkonu čerpadla. Údržba jezerní UV lampy se udržují vyčištěním usazenin a špíny z křemíkové trubice, kde je instalována germicidní zářivka. Když skleněná UV-C trubice praskne, vyřaďte nesmí UV zářič z provozu, aby voda vnitřek UV lampy nepoškodila. S příchodem prvních mrazíků zařízení vyčistíme a uložíme v prostoru bez mrazu. Další info naleznete v naší poradně Jezírkové UV lampy 55W. V nabídce jsou také výkonnější UV lampy 110W a více.

Jak vybrat UV lampu?

Výkon UV-C lampy pro koupací jezírka je 1 W /1m3 vody, rybníčky s karasy nebo zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírka s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Rádi Vám poradíme se správným výběrem.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.