Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Dvouzářivkové, dvoutrubicové akvarijní osvětlení (světla, svítidla), osvětlovací rampy do akvária Fluval

Dvouzářivkové, dvoutrubicové akvarijní osvětlení (světla, svítidla), osvětlovací rampy do akvária Fluval

Dobré osvětlení akvária dá vyniknout nádhernému zbarvení ryb a také dodá akvarijním rostlinám životně důležitou energií. Rostliny se pak mohou bujně růst a vytvořit pod vodní hladinou úžasnou džungli a dodávat rybám potřebný kyslík. Doporučujeme zakoupit kompletní osvětlení pro akvária. Také akvarijní kryty často obsahují kompletní akvarijní osvětlení. Osvětlení do akvária může být osazeno jednou nebo více zářivkami. Lepší je osvětlení na dvě zářivky do akvária, protože můžeme kombinovat jejich barevné spektrum. Nejvhodnější jsou pro rostliny celospektrální akvarijní zářivky, jejich záření nejvíce odpovídá dennímu světlu. Zářivky do akvária dodávají rostlinám optimální světlo pro zdravý růst na úkor růstu řas. Životnost akvarijní zářivky je omezená počtem provozních hodin, a tak je třeba měnit nejdéle po roce užívání za nové, většinou však tak po půl roce. Většině rostlin vyhovuje délka svícení během dne 12 hodin světla a 12 hodin tmy. osvetleni_fluval Protože v přírodě ráno a večer dopadají sluneční paprsky na vodní hladinu šikmo, jedná se pod vodou spíše den a deseti hodinami. Proto nechávejte akvarijní osvětlení zapnuté cca 10 hodin, nejvíce dvanáct hodin denně. Cyklus svícení v akváriu je možné také řídit spínacími hodinami. Eliminuje se tím stres ryb. V posledních letech jsou stále častěji jako osvětlení na akvárium nebo terárium používány světelné LED diody. Účinnost LED osvětlení je lepší než u klasické žárovky nebo halogenové lampy. Tento typ osvětlení naleznete např. U Sera Marin Biotop Cube. Světelné LED diody mají dlouhou životnost a ze všech běžných světelných zdrojů nejvyšší využitelnost.

Akvarijní ryby potřebují

Rozměrově odpovídající akvárium, které vyhovuje potřebám druhu ryb, jež chováme, stále regulovatelnou teplotu vody (s teploměrem a akvarijním topítkem s termostatem). Zadní stěna akvária by měla být zakryta. Akvarijní zářivky jako zdroje světla, a to různé typy s odlišným barevným spektrem. Akvárium se umísťuje boční stranou k oknu, aby na něj šlo denní světlo, avšak ne přímé sluneční záření. Nebo musíme instalovat osvětlení akvária a svítit po dobu 12-14 h denně. Čistou okysličenou vodu budeme mít, použijeme-li akvarijní filtrace, které pracují biologicko-mechanicky a vzduchovací pumpu. Dno akvária vyplníme substrátem pro akvária, štěrkem a pískem. Osázením různými vodními rostlinami posilujeme biologickou rovnováhu v akváriu a dodáváme do vody kyslík. Rostliny také poskytují rybkám přirozený úkryt, potravu a místo pro tření. Kvalitní vyvážené krmivo pro ryby, které odpovídá jejich potravě v původním přirozeném prostředí, podporuje zdraví a vývoj ryb. Krmivo se liší podle skupin a druhů ryb. Většina druhů akvarijních rybek potřebuje teplotu vody 20-24°C.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.