Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Filtrační desky, pěny, média, molitany, houby, hmoty, média, Bioakvacit, japonské rohože pro jezírkové filtry

Filtrační desky, pěny, média, molitany, houby, hmoty, média, Bioakvacit, japonské rohože pro jezírkové filtry

Pro filtrování vody v jezírku nebo v akváriu používáme např. molitanové filtrační desky. Jsou to retikulované polyeterové polyuretanové pěny, jejichž buněčná struktura je zcela otevřená. Velikost buněk a otevřená buněčná struktura filtrační pěny zajištují vynikající filtrační vlastnosti vody. Vyšší životnost ve vodě a mokru zaručuje polyeterový základ filtrační desky. Filtrační pěna je ideální materiál - náplň Bioakvacit pro jezírkové filtrace, je netoxická a je také používána pro akvarijní filtry a biologické filtry, kde vytvoří prostor pro čistící bakterie. Jezírkový filtrační molitan je oblíbené medium pro filtrování vody v okrasném rybníčku. Vyniká svou lehkostí a velkou povrchovou plochou až 2450m2 na jeden metr krychlový. Filtrační médium Bioakvacit se dobře krájí nožem. Jednoduše se čistí, příliš se neopotřebovává a nerozpadá se. infilterstart15 Zajišťuje obrovský prostor např. pro čistící bakterie Biokick a mikroorganismy. Filtrační materiál Bioakvacit dodáváme ve třech zrnitostech. Největší póry má filtrační deska PPI 10 pro jezírka, střední póry PPI 20 a jemná filtrační deska nese označení PPI 30. Filtrační molitany se používají jako náplně do filtrace pro zahradní jezírka, pro jezírkové filtry s Koi kapry, filtry pro koupací jezírka nebo filtrace vody v sladkovodních a mořských akváriích. Účinnou část jezírkové filtrace může také tvořit japonská filtrační rohož. Filtrační rohože jsou vynikající biologické filtrační médium pro filtry na zahradní jezírka. V Japonsku a Číně je japonská rohož v každém filtru pro Koi jezírko. Japonské rohože patří kvalitativně mezi nejlepší filtrační média díky velké povrchové ploše, která vytváří obrovský životní prostor pro jezírkové bakterie. Ty se na ní bez problémů rychle rozmnoží. Vlákna jsou vyrobena na bázi PE a dají se snadno řezat na potřebný rozměr. Hrubší struktura vláken neomezuje průtok vody filtrem. V některých filtrech jsou také kokosové deky, které zachycují nečistoty a zároveň slouží k rozvoji denitrifikačních bakterií, které jsou nezbytné pro správné fungování jezírkového filtru.

Jak vyřínout kruhový filtrační molitan

Když si potřebujeme sami vyrobit náplň do filtru, můžeme si potřebný tvar vyříznout sami. Pro řezání filtrační pěny se nám osvědčil hobby odlamovací nůž. Pro vyříznutí potřebného tvaru si můžeme vypomoci např. kuchyňským nádobím. Hrnec podobné velikosti se přitlačí na molitan. Zmáčknutá pěna se obřízne okolo hrnce. Malý otvor tvarujeme podle skleničky nebo hrníčku.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.