Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Startovací, jezírkové, filtrační, čistící bakterie pro zahradní jezírka, jezírková chemie OASE, TETRA, Heissner, Evolution Aqua

Startovací, jezírkové, filtrační, čistící bakterie pro zahradní jezírka, jezírková chemie OASE, TETRA, Heissner, Evolution Aqua

S přidáním čistících mikroorganizmů ve správný čas a na správném místě zaktivujeme v jezírku samočistící síly jezírka. Postaráme se tak o to, aby veškeré biologické procesy byly nastartovány a řádně fungovaly. Také my je v našich rybníčcích používáme. Je to vlastně naše snaha být těmto přírodním zákonitostem, procesům a jevům nápomocni. Startovací bakterie jsou spouštěčem biologického čistění pro jezírkové filtry a vodu v jezírku. Čištění vody v živém jezírku nestojí v první řadě na filtraci. To, co dělá vodu krásně čistou, jsou mikroorganismy, které se dříve či později ve filtru zabydlí. Tomu, aby se tak stalo správně a rychle, napomáhají mikrobiologické přípravky oase_biokick např. řady Biokick - často označované jako bakterie do jezírek. Naše jezírkové bakterie jsou vhodné jak pro okrasná jezírka s rybami, tak i pro koupací nádrže. Přípravky pro rychlé nastartování filtrace obsahují speciálně vybrané druhy denitrifikačních bakterií a mikroorganismů vhodných pro čistění jezírka. Každý výrobek obsahuje jiné množství čistících bakterií a také širší nebo užší výběr druhu bakterií. Pro jezírko je jich vhodných cca osm druhů. Čistící bakterie do jezírka nejsou zaměnitelné s jinými bakteriemi např. pro čištění septiku nebo pro vytvoření kompostu. Nejčastěji se pro nastartování jezerní filtrace používají bakterie Biokick, FilterStarterbakterien a Filterstart Pond, do vody jezírka zase tekuté přípravky jako je AV Bakterie Gel, Biobooster nebo BioKick. Startovací bakterie osídlí filtry do jezírka a rychle se začnou množit a odbourávat živiny z vody. Ke svému životu potřebují neustálý proud vody. Pokud přestane stále čerstvá voda do jezírkové filtrace téci, bakterie během dvou hodin uhynou. Při každém čistění filtru je dobré do něj přidat i startovací bakterie. Samočistící funkci jezírka můžeme podporovat i přidáváním bakterií do jezírka. Čistící jezírkové bakterie se aplikují jednoduše. se sypou nebo lijí na navlhčené filtrační materiály a do jezírka se po hladině rovnoměrně rozlijí. Pomůžeme Vám řešit problémy se sloučeninami dusíku ve vodě, napomáhat rychlejšímu nastartování nových filtrů i filtrů po kolapsu, a snižovat výskyt řas i zákalů. Další informace naleznete v článku Čistící bakterie. Když si nejste jisti s výběrem správného typu a jejich použitím, rádi Vám poradíme.

Zelená voda v jezírku

Když máme v jezírku ryby, mnohdy nestačí přirozené biologické samočištění vody a musíme zasáhnout. Ve většině případů pomůže instalovat vhodný UV-C sterilizer, jako je UV-C lampa Aqua Nova NUV-36w nebo OASE Vitronic. Zapojuje se za čerpadla před filtry do jezírek. V současné době jsou u nás dostupné UV lampy do jezírka od levnějších, ale osvědčených, po vynikající germicidní zářiče OASE se samočistící funkcí. UV sterilizéry máme v nabídce rozděleny podle výkonu. U nás naleznete také náhradní díly. UVC zářivka se mění, díky omezené životnosti, každé jaro za novou. Náhradní UV zářivky jsou součástí naší nabídky.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.