Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

UVC, UV (UV-C) lampy (sterilizer) do jezírka, akvária, na vodu, Aqua Nova, Resun, Hailea, Heissner, 18W (20W)

UVC, UV (UV-C) lampy (sterilizer) do jezírka, akvária, na vodu, Aqua Nova, Resun, Hailea, Heissner, 18W (20W)

Návštěvníky na naší zahradě upoutá křišťálově čistá voda v našich jezírkách. Rádi poradíme také Vám, jak jí docílit. Samozřejmě používáme jezírkové UV lampy 18W a další UV zářiče. UV sterilizéry jsou součástí naší filtrace do jezírek. Jak se jezírka vyvíjela a my v nich nikdy nevyměňovali vodu, bylo potřeba posilovat filtrační sety jezírka. Na 12 m3 jezírku nám několik let stačila UVC lampa 11W. To se postupem času změnilo s přibývajícím počtem ryb. Nechováme žádné KOI kapry, všude máme jen různobarevné karasy. Ti však nemají od jara do podzimu nic lepšího na práci, než se rozmnožovat. vitronic_18w A rybí antikoncepci zatím nikdo u nás nevymyslel. Protože máme jezírka rádi, přidali jsme další jezírkový filtr a posílili UVC lampy. Na jaře přijde na řadu nová UV zářivka 18W do UV-C sterilizátoru, filtrace pro jezírka. Spustí se čistící jezírkové sestavy, do kterých jsme přidali startovací bakterie. Samozřejmě se to neobejde bez jarního úklidu v jezírku, jako je ostříhání mrtvých částí vodních rostlin, vysátí dna jezírka. vitronic_a Sami používáme vysavač pro jezírka Pondovac 4 a od jara do zimy používáme přípravek proti vláknité řase Algo Universal. Pro koupací jezírko je doporučen výkon UV sterilizátoru cca 1 W/1m3 vody, pro rybníček s karasy 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, barevný Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Pak se můžeme těšit celé léto z krásné vody. UV-C lampa 18W, například UV lampa Aqua Nova UV-18W nebo UV lampa Aquaking se hodí také na čištění vody v akváriu. Náhradní UV zářivka 18W se každý rok vyměňuje za novou, neboť její životnost je podle výrobce 5000 – 8000 hodin. Jezírkové UV lampy nejsou odolné vůči tlakům bazénových čerpadel ani bazénové chemii. Informace jak vybrat UVC lampu naleznete v naší poradně.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.