Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Stavebnicové filtrace pro zahradní jezírka OASE ProfiClear, Vortex, Nexus Easy

Stavebnicové filtrace pro zahradní jezírka OASE ProfiClear, Vortex, Nexus Easy

Modulová stavebnice OASE umožňuje sestavení gravitační filtrace podle potřeb každého většího jezírka. Tento stavebnicový systém je libovolně rozšiřitelný. Nehraje žádnou roli, jak je Vaše jezírko velké, zda chcete chovat ryby nebo ho používat jako koupací jezírko. Když se jezírko začne díky přemnoženým rybám nebo jejich velikosti znečišťovat, jednoduše s pomocí dalšího přídavného modulu zvýšíte kapacitu jezírkové filtrace. OASE nabízí spolehlivý modulový filtrační systém pro velké nádrže ProfiClear Clasic a pro náročné podmínky s rybami systém ProfiClear Premium. OASE ProfiClear Classic nabízí modul čerpadlová komora pro montáž čerpadla mimo jezírko, modul pro zachycování hrubých nečistot, Modul s filtrační pěnou pro biologické a mechanické čištění vody a Modul vázání fosfátů. Modulový filtrační systém ProfiClear Premium je vhodný pro vodní nádrže do objemu 260 m3. Modul Bubnový filtr zachycuje nečistoty do 60 mikronů a je vybaven samočištěním Moving Bed Modul zajišťuje víření. Originální bio filtrační média Hel-X odbourávají maximálně efektivně živiny a škodliviny. Individuální modul – zde je filtrační systém zcela individuálně přizpůsobený jezírku a požadovanému použití. Modul tak nabízí rozsáhlé možnosti pro připojení na další systémové produkty, jako filtrační čerpadla Aquamax Eco Gravity 15000 nebo UV lampy OASE jako je Bitron Gravity 55 W.

Jezírkové filtry Vortex Nexus Eazy

Profesionální jezírkové filtrace Evolution Aqua Vortex Nexus Eazy vynikají extrémně jednoduchým čištěním a údržbou. Další informace o filtrech Vortex naleznete v naší poradně. Jezerní filtry jsou vhodné pro okrasná, koupací a koi jezírka. V nové verzi jsou ještě účinnější díky použití filtračního materiálu K1 Micro v mechanické Eazy části filtrace. jezirkovy filtr vortex K čištění se používá vzduchovací kompresor okysličující vodu v biologické části filtru. Řada Vortex Nexus EAZY je na základě technologickému návrhu, zpracování a Kaldnes mediu, na 100% nejúčinnější biologická a díky K1 Micro i mechanická filtrace na trhu v této cenové kategorii. Mezi další profesionální jezírkové filtry patří filtrace Tripond Vortex Center C-20 až C-115, jež jsou bezesporu to nejlepší, co trh pro jezírka nabízí. Všechny jsou odzkoušeny na vodotěsnost a mají svá výrobní čísla. Filtrace Tripond jsou ideální pro jezírka s Koi kapry, pro koupací a okrasné rybníčky. Pro zahradnické firmy jsou na filtrace Tripond Vortex připraveny velkoobchodní ceny.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.