Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Terarijní vodopády, zvlhčovače pro terária, do terárií, Exo Terra Monsoon

Terarijní vodopády, zvlhčovače pro terária, do terárií, Exo Terra Monsoon

Chovat plazy a obojživelníky v teráriu je krásný a mnohdy náročný koníček. Odměnou je možnost pozorovat jejich chování a vzhled. Různě velká terária v našem sortimentu umožňují vybrat to nejvhodnější a vytvořit podmínky pro chov terarijních zvířat biotop nejblíže podobný přírodě. Může to být jak pouštní krajina, bujný deštný prales nebo želvárium pro vodní nebo suchozemské želvy. Sledování živočichů se Vám stane potěšením a zpříjemní Vám z každodenní rutinu. Někteří živočichové se přenesou přes svou plachost vůči lidem, další Vám předvedou vykazují bohatý repertoár chování, přestože jsou chováni v teráriu. Zajímavé bývá sledovat lovné pářící rituály nebo lovecké pudy chovaných jedinců. Není důležité jaké zvíře si vyberete. Plaz nebo obojživelník Vám zcela jistě obohatí Váš život. Mnozí plazi jsou velmi citliví, přestože působí na první pohled robustně a chovatelsky mohou patřit mezi náročná zvířata. Pokud se rozhodnete pro koupi reptilie, poraďte se s odborníky o její péči, kterou jí budete muset věnovat. Nestačí vytvořit v teráriu pouze vhodné podmínky, ale pozornost musíme věnovat také správnému výběru krmiva pro reptilie a udržování čistoty terária. V současné době je na trhu terarijni zvlhcovac široký sortiment pomůcek a techniky pro péči o terarijní zvířata. Různé terarijní topné kabely pro úsporné topení v tropickém, pouštním nebo teráriu mírného pásma, které mohou být použity buď přímo uvnitř terária je lze omotat kolem kmenů apod., nebo je instalujte pod teráriem stejně jako terarijní topné podložky. Topné kabely jsou odolné vodě, mohou být použity i v teráriích s vysokou vlhkostí, jako jsou terária pro tropické žáby, ještěrky, hady nebo pavouky. Nesmí být však ponořeny ve vodě. Dalším zdrojem tepla v teráriu jsou např. topné kameny Heat Wave Rock, topné skalky, topné kořeny a samozřejmě terarijní osvětlení. Terarijní vodopády Exo Terra Waterfall jsou vodopády, které snadno včleníte do jakéhokoli terária. Vodopády do terárií mají krásný vzhled, a tak je lze snadno instalovat do každého typu terária. Vodopády v teráriu podporují návyk přirozeného pití vody vašich chovanců a vytváří optimální vlhkost ve Vašem teráriu. Vodopády ExoTerra do terária jsou vybavena čerpadly, která zajišťují cirkulaci vody. Při budování terária nezapomeňte také na správné osvětlení včetně vhodné žárovky nebo zářivky, aby bylo chovanému zvířeti zajištěno optimální barevné spektrum světla do terária. Šikovný a velmi oblíbený je také mlhovač do terária, který může být současně s čerpadlem umístěn ve vodopádu a bude zvlhčovat okolní prostředí. S trochou odborné pomoci brzy zjistíte, že není až tak náročné chovat určité druhy plazů dle jejich přirozených požadavků. Plazi žijí na naší planetě již miliony let. Zcela nepochybně plazi vládli na naší zemi po dobu delší než 200 miliónů let. Želvy a ostatní plazy jsou živoucím důkazem dokonalosti přírody.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.