Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

UV (UV-C, UVC, UV C) zářivky (zářivka) do UV lampy, zářiče, sterilizátor 11W (t5), Aqua Nova, Atman, Philips, Laguna, Velda

UV (UV-C, UVC, UV C) zářivky (zářivka) do UV lampy, zářiče, sterilizátor 11W (t5), Aqua Nova, Atman, Philips, Laguna, Velda

Pomůžeme Vám s výběrem všeho, co se týká zahradních jezírek. Čerpejte z našich zkušeností, které jsme za řadu let získali při zakládání a péči o naše vlastní jezírka. Některé UV lampy, čerpadla a rybníčkové filtry jsme sami vykoušeli. UV sterilizační lampy obsahují také filtrační sady do jezírka. Každý jezírkový filtr však může mít jiný typ UV lampy. S nejčastějším dilema volby se setkáváme u zářivek t5, kterými jsou vybaveny filtry do jezírka Laguna Hagen nebo filtry Heissner. I když zářivky T5 vypadají na první pohled stejně, nelze je zaměňovat, protože se liší délkou. Křemičitá trubice, ve které je zářivka uzavřená je také různě dlouhá, proto do ní nelze instalovat např. místo zářiče 11W zářivku 20W a posílit tak výkon filtrace pro jezírka. UV-C zářivky dodáváme s paticemi DZ, 4 pin a závitem E 14. uv_zarivka Podle typu patice jsou vhodné např. pro 11W UV lampy Atman, Oase, Tetra, Gardena, Laguna Pressure Flo 5000, Laguna Pressure Flo 2500, Green Reset 25 a další. U nás naleznete také UV zářivky nižších nebo vyšších výkonů jako např. UV-C zářivky 7W, germicidní UV zářivky 36W, atd. Jak odstraňovat zelený zákal z vody jezírka naleznete v naší poradně.

Jak funguje UV lampa

Náhradní UV zářivky 11W jsou zdrojem UV-C záření. Tento typ zářivky instalujeme do UV-C lampy pro jezírka. UV zářivka 11W vytváří záření, které ničí plovoucí řasy v zahradním jezírku a niří nebezpečné bakterie. UV-C zářivka 11W má životnost cca 6000-8000 hodin, podle výrobce. Obsahuje zdraví nebezpečné záření, proto nesvítí zasunutá v patici a připojená k síti. Musí se uzavřít do UVC lampy nebo do jezírkové filtrace. Zkontrolovat, zda funguje, můžete zpravidla pohledem na kontrolku a pokud ji UV-C lampa 11W nemá, pak do výstupu na připojení hadice pro jezírka. Že skutečně UV-C zářivky 11W svítí je vidět díky namodralému světlu většinou až večer. V případě, že křemíková trubice se rozbije nebo jinak poškodí, je nezbytné zakoupit novou, neboť chrání sterilizér a zářivku před poškozením. Správný výkon UV-C zářiče pro koupací jezírko je 1 W /1m3 vody, rybníček s karasy nebo zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami jako jsou kapři, pstruzi, Koi kapři je cca 3 W/ m3 vody. Nejste-li si jistí výběrem, rádi Vám poradíme.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.