Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Sterilizační jezírkové, akvarijní UV (UV-C, UVC) lampy, zářiče, sterilizery, průtokový sterilizátor Aqua Nova, OASE, Hailea, Resun, Heissner, do akvária, 11W

Sterilizační jezírkové, akvarijní UV (UV-C, UVC) lampy, zářiče, sterilizery, průtokový sterilizátor Aqua Nova, OASE, Hailea, Resun, Heissner, do akvária, 11W

Sami máme na zahradě několik vlastních jezírek, o která léta pečujeme. Podělíme se s Vámi o naše zkušenosti a rádi Vám poradíme. Pomocí UV lampy je možné dosáhnout křišťálově čisté vody v zahradním rybníčku. UV lampa do jezírka se zapojuje mezi filtrační čerpadlo jako je Aqua Nova NP-3000, Pondomax Eco 2500 a další čerpadla o přiměřeném výkonu nebo na jezírkový filtr. Čerpadlo do jezírka čerpá vodu do UV-C lampy. Další využití mají jako UV lampy pro akvárium a připojením na akvarijní čerpadla. UV-C zářivka v přístroji vodu ozáří a spojí řasy do větších celků. Ty pak odfiltruje filtrace do jezírka. UV zářič pracuje zařízení jako UV-C sterilizační lampa. Ovšem na čistící bakterie nemá vliv, neboť se rozmnožují ve filtraci a na stěnách nádrží. Některé UVC lampy do jezírka mají reflexní vnitřek, který zvyšuje účinnost záření o 50%. Na vláknitou řasu po stranách jezírka, na kamenech a na rostlinách nemá provoz UV lampy na vodu žádný vliv. Na odstranění vláknitých řas doporučujeme bakteriální přípravky. Účinná a s dlouhodobými pozitivními výsledky, bývá biologická jezírková chemie jako jsou startovací bakterie. zelena_voda Odzkoušeným přípravkem proti vlasovým řasám, který sami používáme, je Algo Universal nebo bakterie. UV-C zářivka se mění v UV lampě každý rok, protože její životnost je omezená na 6000-8000 provozních hodin. Náhradní díly jako jsou UV zářivky 11W nabízíme pro sterilizéry různých typů a značek, např. do UV lampy Atman, Aqua Nova, Laguna, Green Reset, apod. Jezírkové UV lampy by měly být v provozu bez přestávky, a proto by neměly být řízeny spínacími hodinami. Obsahem UVC lampy je křemíková trubice a UVC zářivka. Údržba UV lampy pro jezírko se provádí vyčištěním usazenin a kalu z křemíkové trubice, kam se vsunuje germicidní zářivka. Pokud se skleněná UV-C křemíková trubice poškodí, nesmí se až do její výměny jezírková UV lampa používat, protože by mohla do ní vniknout voda a poškodit zářivku a patici. Před příchodem prvních mrazíků lampu vyčistíme a uklidíme v mrazuprostém prostoru.

Jak vybrat UV sterilizer

Správný výběr výkonu přístroje záleží na objemu vody v jezírku, množství ryb, druhu ryb, množství rostlin, oslunění jezírka a průtoku čerpadla. Při chovu karasů s jejich normálním množstvím v jezírku o objemu cca 10m3 vody a celodenním slunečním svitem je účinná UV lampa 20W nebo UV lampa 24W. V takovém případě by mohlo mít použité čerpadlo průtok kolem 3500-4000 l/h. Orientačně platí pravidlo, že je potřeba 1W výkonu UV-C lampy na 1 m3 vody při okrasném jezírku bez ryb, či jen s nepatrným množství nekaprovitých ryb. 2W výkonu UV zářiče na 1 m3 při chovu karasů, jesenů, apod. Na jezírko s Koi kapry nebo běžnými kapry potřebujete 3W výkonu na 1m3 vody.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.