Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Napáječky, misky, jesličky pro hlodavce, králíky, křečky, morčata, myši, potkany, fretky.

Napáječky, misky, jesličky pro hlodavce, králíky, křečky, morčata, myši, potkany, fretky.

Každý domácí mazlíček by měl mít trvalý přístup k čisté a čerstvé vodě. Toto zajistíme umístěním vybrané napáječky do klece na hlodavce. Napáječky pro křečky, morčata králíky a další hlodavce jsou především plastové o různých objemech. Snadno se zavěšují nebo připevňují pomocí přísavek. Např. do klece na morčata je vhodná napáječka pro morče – napáječka Biba plast. Skleněné napáječky pro malá zvířata můžeme také snadno udržovat čisté a případně je sterilizovat vyvařením nádobky.miska_pro_hlodavce Mezi skleněné napáječky patří Livinng World Eco, která má inovované konstrukční prvky, splňující přirozené instinkty malých zvířat, uzpůsobené jejich specifickým potřebám. Napáječka je vybavena dvěma kuličkovými ložisky, odolnými proti kapající vodě. Vyrobena je z ekologicky šetrného recyklovatelného skla, s ohledem na bezpečnost a vysokou odolnost. Do klece na králíky volíme napáječky s větší nádobkou, aby měl zakrslý králíček k dispozici vždy dostatek vody. Tu měníme pokud možno, každý den za čerstvou. Na krmivo pro hlodavce doporučujeme stabilní plastové, nerezové nebo keramické misky. Na zeleninu jsou šikovné závěsné jesličky do klece pro králíky.

Chováme křečka nebo křečíka

Velmi často doma chovaným chlupatým mazlíčkem je křeček zlatý. Snadno se ochočí a je vhodný na mazlení. Protože patří mezi samotáře, chováme vždy jen jediného v kleci. Klec na křečka volíme raději prostornější a pokud možno s výbavou. Křeček má rád různé prolézačky, tunely a kolotoče, takže aby se nenudil, pořídíme mu do klece pro křečky pěkné a odolné hračky pro hlodavce. Křeček je všežravec, proto mu ke krmení podáváme směs zrní, ovoce a zeleninu. Nepohrdne ani moučnými červy. Mezi oblíbené krmivo pro křečky patří granule pro křečky Avicentra, nebo hotové krmení pro křečky jako je Hamster Complete Versele-Laga. Křečík džungarský: Křečík džungarský je velmi aktivní tvoreček. Také jemu opatříme hračky pro hlodavce. Kolotoč pro hlodavce zajistí Vašemu křečíkovi dostatek pohybu a zábavy. Místo klece na křečka je lepší skleněná nádrž jako je např. skleněné akvárium, terárium, plastový box Rody Hamster nebo box Rody Alex. Oba plastové boxy pro hlodavce se vyrábějí v několika barvách. Křečík patří mezi všežravce. Krmíme ho podobně jako křečka. Je velmi společenský. Pokud nechceme mít doma spoustu dětí křečíků, nevybíráme k chovu páreček. Křečíci jsou totiž velmi plodní.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.