Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Náhradní UV, UV-C, UVC, UV C, (T5), zářivky do UV lampy, Laguna, Green Resset 18 – 20W, OASE Vitronic

Náhradní UV, UV-C, UVC, UV C, (T5), zářivky do UV lampy, Laguna, Green Resset 18 – 20W, OASE Vitronic

Jako třešnička na dortu je v moderní zahradě krásné jezírko s čistou průzračnou vodou. vodou Čistící systém filtrování vody pro jezírko se skládá z jezírkové filtrace, UV-C lampy, čerpadla pro zahradní jezírko a skimmeru. UV lampy pro jezírka nebo akvária obsahují uvc zářivku. Ta se musí cca po 6000 hodinách provozu vyměnit vždy za novou. I když některé UV zářiče vypadají na první pohled stejně, liší se většinou délkou těla. V sekci zářivky pro UV lampy 18W a 20W nabízíme různé typy zářivek, které využívají UV-C záření vedle přípravků proti řasám, k likvidaci plovoucích řas. uv_zaric Patice UV lampy 18W mají pro běžné lampy stejnou. UVC zářivky pro tlakové jezírkové filtry Laguna mají patice odlišné, kulaté. Zářivky UV 18W s oválnou čtyř pinovou paticí jsou vhodné pro všechny běžně užívané lampy jako jsou UV lampy 18W Aqua Nova, Atman, Tetra Pond UV, UV lampy AquaKing 18W, UV lampy 07-18W Resun, Easy UV 18W, UV POND CUV 218, UV lampy Aqua Clear 18W Heissner, UV-C lampy OASE Vitronic 18W, Aqua Cristal 18W a tlakové jezírkové filtrace Ninpheo 25, jezerní filtry OASE FiltoClear 12000. uv_zarivka_18w Zářivky pro UV-C lampy 18W nebo 20W mají omezenou životnost, proto se pravidelně na počátku sezony nebo přibližně do roku užívání mění za nové, neboť uv záření postupně ubývá. Zářivky se řadí mezi spotřební materiál. UV-C světlo je zdraví škodlivé a nebezpečné. Aby nedošlo k poškození zdraví, jsou UV-C lampy 18W vybaveny kontaktem a pokud není zářivka UVC uzavřena v přístroji, zářivka nesvítí. Proto nasazení náhradního UV zářiče do patice, zapojení přívodního kabelu do sítě UV lampu nerozsvítí. UVC lampa 18W bude svítit pouze uzavřená v  křemičitém pouzdře v UV lampě nebo ve filtru. Potřebný výkon UV sterilizeru pro koupací jezírka je 1 W /1m3 vody, rybníček se zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami (kapři, pstruzi, Koi kapři) je cca 3 W/ m3 vody. Protože sami vlastníme několik jezírek, rádi Vám poradíme se správným výběrem UV-C zářiče.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.