Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Rybníčková, filtrační, potůčková čerpadla (čerpadlo) OASE, Aqua Nova, Pontec, AquaCup, Akwado, Heissner, Resun, Hailea, do jezírek, na potok, vodopády, skimmer, suchý provoz nebo na slanou vodu 12001 - 15000 l/h

Rybníčková, filtrační, potůčková čerpadla (čerpadlo) OASE, Aqua Nova, Pontec, AquaCup, Akwado, Heissner, Resun, Hailea, do jezírek, na potok, vodopády, skimmer, suchý provoz nebo na slanou vodu 12001 - 15000 l/h

Jezírka a celkově voda v zahradě uchvátila před lety i nás. Proto jsme si založili několik rybníčků a dodnes o ně pečujeme. Rádi se s Vámi podělíme o získané zkušenosti. U nás naleznete různá čerpadla od těch na zahradu, do studny, vrtu, po malá fontánková. Voda v celé své fascinaci je živel. Pohybuje se: teče, prská, šplouchá, poskakuje a tančí. Radost ze života jde cítit a zažít. Živoucí voda rozechvěje duši, potěší oko a polichotí uším. Je to výrobce svěžesti, který nemůže být více osvěžující. Jezerní čerpadla přinášejí do vody pohyb. Jsou pulzujícím srdcem zázračných vodních světů. Pro každý účel použití existuje vhodný model čerpadla do jezírka od malých a kompaktních, které budou přesně pasovat do Vaší pokojové fontánky, až po velké a výkonné pro jezírkové fontány vysoké jako dům a šumící vodopády. Jezerní čerpadla pohánějí vodou potůčky, vodopády bea46200 zásobují filtrační sety pro jezírka. Nezáleží na tom, proč má být voda v pohybu. Žádné přání nezůstane nesplněné. Osvědčené čerpadlo pro zahradní jezírko Pondomax Eco 17000, které lze použít jako čerpadlo pro potoky nebo k připojení na rybníčkové filtry. Stále oblíbenějšími jsou solární čerpadla pro jezírka. Nepotřebují žádnou elektrickou energii ze sítě. Je to pouze sluneční energie, co tato čerpadla pohání – a to dokonce i při zatažené obloze a během tmavé noci. Průtok čerpadla ovlivňuje dopravní výška vody, průřez a délka hadice. Čerpadla, jak se říká na suchý provoz, nejsou samonasávací, proto se musí instalovat níže než je vodní hladina rybníčku. Pokud si nevíte s výběrem rady, obraťte se na nás. V nabídce naleznete také ještě výkonnější čerpadla až 20000 l/h.

Potoční čerpadla OASE Aquamax

Pokud hledáte provozně nenáročné řešení, použijte osvědčená profi čerpadla OASE jako je Aquamax Eco Premium 16000 OASE. Dosáhnete tak výborného poměru výkonu i spotřeby energie. Čerpadlo je možné připojit na filtry pro zahradní jezírko, například typu Biotec ScreenMatic nebo OASE Filtomatic CWS. Jestliže požadujete opravdu vysoký výkon, vyberte při menších převýšeních potůčků typ čerpadla Aquamax Twin, při větších pak typ Aquamax Expert. Další informace naleznete v našem článku Jezírková filtrační čerpadla na potůček a vodopád. Ani jeden z těchto modelů vás nezklame svým výkonem, a současně je velmi odolný vůči znečištění a je tedy možné ho použít i ve velmi znečištěných jezírkách a rybnících.        Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.