Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Tlakové, filtrační, jezírkové sety, sestavy, (sada) filtrace vody v jezírku na 2 – 5 m3, rybníčkové filtry, rybniční filtrace Oase, Pontec, Heissner, Hagen Laguna

Tlakové, filtrační, jezírkové sety, sestavy, (sada) filtrace vody v jezírku na 2 – 5 m3, rybníčkové filtry, rybniční filtrace Oase, Pontec, Heissner, Hagen Laguna

Nezáleží na tom, jestli dáváte přednost zahradnímu jezírku bez ryb nebo s rybami, ale vždy chcete aby voda v něm zůstala nádherně čistá. Objevte jak snadno můžete najít vhodné filtrační sestavy do jezírka pro individuální prostředí Vašeho rybníčku. Pro malá jezírka nebo bazény nabízíme tlakové jezírkové filtrační sety, se kterými vytvoříte svůj malý vodní ráj včetně potůčku nebo vodopádu. Na některé filtry Oase a Pontec dokonce poskytuje firma OASE záruku průzračně čisté vody za předem stanovených podmínek na vyžádání. Filtr čerpadlem a UV lampou jako je Pontec Pondopress je dodáván ve třech velikostech. Filtrační sety pro jezírka pracují biologicko-mechanicky. oase_biopress Tlakové jezírkové filtry umožňují filtr umístit do země, takže může být skoro neviditelný a vodu vyvést na vrchol vodopádu nebo potůčku, kde se čistá voda a vrací se zpět do jezírka. Aby jezerní filtrace začala čistit vodu co nejrychleji, doporučujeme přidat na navlhčené filtrační molitany startovací bakterie. Čistící bakterie do jezírka nabízíme v rozsáhlé škále. Vždy se však jedná o speciálně vybrané jezírkové bakterie, které nejsou zaměnitelné s jinými druhy, např. pro septik nebo biologické čističky. Doporučený výkon UV lampy do jezírka je pro okrasnou nádrž bez ryb je cca 1 W/1m3 vody, jezírko s karasy, jeseny apod. 2 W/m3 vody a rybníček s chovnými rybami jako jsou kapři, pstruzi, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Některé filtrační sety pro jezírka obsahují také propojovací jezírkové hadice. Mezi takové patří jezírkový filtrační sety Pondopress, BioPress set OASE nebo osvědčený jezírkový filtr OASE FiltoClear set 3000. Ostatní sety jezírkové filtrace hadici ve výbavě nemají. oase50753_3 Mezi takové, kde hadice není součástí dodávky jsou filtrační sety jako je OASE FiltoClear set 12000 Laguna Pressure Flo, Green Reset a další. Můžete ji však za příznivou cenu zakoupit u nás - hadice 25 mm. Totéž platí pro další zboží jako jsou startovací bakterie, uv zářivky, apod. Pro udržení kvality vody v rybníčku je důležité, podávat rybám pouze kvalitní krmiva pro ryby. Nevíte-li si rady, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Filtrační sety do jezírek Sicce Green Reset

Jaký jezírkový filtr s čerpadlem? To bývá častá otázka. Protože potůček a vodopád na zahradě si přeje skoro každý majitel jezírka, je pro jeho napájení šikovnější tlakový jezírkový filtr. Výhodou je, že dokáže dopravit pomocí čerpadla vodu nad sebe na vrchol potoka. Samotný filtr jako je Green Reset 40 lze umístit nezávisle na výšce hladiny vody v jezírku. Filtr není nutné při čištění rozebírat, neboť odstranění nečistot probíhá pomocí jednoduchého táhla umístěného na filtru. Filtry Green Reset se vyrábějí v několika velikostech pro různě velké rybníčky. Každý z nich je jinak velký a má zabudované UV-C lampy od výkonu 10W po 50W.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.