Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Vnější, závěsné, akvarijní filtry (filtr, filtrace) pro (mořská) akvária, rybičky, s topením, UV lampou OASE, Aqua Nova, Tetra, Fluval, Resun, Fluval Hagen

Vnější, závěsné, akvarijní filtry (filtr, filtrace) pro (mořská) akvária, rybičky, s topením, UV lampou OASE, Aqua Nova, Tetra, Fluval, Resun, Fluval Hagen

Aby jste se mohli těšit z krásy a čistoty Vašeho vodního světa, musíte mít patřičnou výbavu pro čištění vody v akváriu. Mezi takové patří vnější a vnitřní filtrace do akvária. Akvarijní filtr může být v poměru k velikosti akvária variabilní. Abychom našim vodním živočichům vytvořili i v malém akvarijním biotopu dobré životní podmínky, musíme si pomoci filtry do akvária a technikou jako akvarijní topítka, osvětlení do akvária. Funkce filtrů je chápána jako odstraňování neviditelných a malých částeček z akvarijní vody. Tomu se říká mechanická filtrace. Biologická filtrace je odstraňování odpadních látek (výkaly ryb, odumřelé části rostlin, zbytky krmiv), které se ve vodě rozkládají. Čistící bakterie osídlí biologickou část filtru do akvária a tyto látky odbourávají. Profesionální externí filtry Biomaster OASE jsou špičkou v profi akvaristice. Jsou velmi objemné a výkonné. Pro srovnání foto Fluval 306 a vedle něho Biomaster 250 fluval306  biomaster 250. Vnější filtry pro akvária jako je např. filtr FiltoSmart 300, Fluval 306, filtr Tetra Tec EX 600, filtr UniMax nebo akvarijní filtrace Aqua Nova NF-300 zajistí křišťálově čirou, biologicky čistou vodu ve stálé kvalitě. Vnější akvarijní filtry jsou vhodné pro větší akvária, malé závěsné filtry pro akvárium stačí na malá akvária. Vnější filtry jsou vybaveny filtračními materiály a jiná akvarijní filtrační média je možné dokoupit. Pomocí dalších filtračních hmot, jako je např. Sera Siporax, Zeolit, filtrační keramika nebo aktivní uhlí můžeme řešit potíže s kvalitou vody. Dokážeme tak upravit množství amoniaku, NO2 a NO3. K měření kvality vody používáme testy vody. Mezi osvědčené univerzální proužkové testy patří OASE Quicksticks test 6 in 1 nebo JBL EASY TEST 6 in 1. Rozšířit měření o  další parametry je možné testy vody SERA – test Fe, test O2, apod.

Vnější filtry a závěsné filtry Aqua Nova do akvária

Vnější filtry Aqua Nova NCF jsou zcela srovnatelné s filtry Atman, ale v ceně výrazně výhodnější. Kanystrové filtry Aqua Nova umožňují filtrovat vodu v malých i velkých akváriích. Každý vnější komínový filtr umožňuje filtraci a okysličování vody v akváriu s kombinací mechanického a biologického čištění. Filtr je třeba instalovat vždy pod úrovní hladiny vody v akváriu. V balení naleznete všechna filtrační média a propojovací hadice potřebné k okamžitému zapojení. Vnější filtry Aqua Nova obsahují polyuretanovou pěnu, keramické kroužky na hrubé nečistoty a případně filtrační vatu na jemné nečistoty. Filtrační koše můžete vybavit i jinými filtračními hmotami, než které jsou součástí balení. Do filtračního koše si potom můžete dokoupit např. aktivní uhlí, rašelinové materiály, zeolit, apod. Keramické kroužky je dobré propláchnout vodou před prvním použitím aby se odstranil případný prach. Před prvním spuštěním se voda do filtrace musí ručně napumpovat. Externí filtry Aqua Nova poskytují moderní a efektivní filtrační systém. Výhodou je velmi tichý a výkonný chod čerpadla. Pro okysličování vody jsou akvarijní vnější filtry vybaveny rozprašovací trubkou.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.