Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírková topítka, ohřívadla (ohřívače, ohřívač), topení, rozmrazovač proti zamrznutí vody, do jezírek, jezírka

Jezírková topítka, ohřívadla (ohřívače, ohřívač), topení, rozmrazovač proti zamrznutí vody, do jezírek, jezírka

Zimní topítko do jezírka zajišťuje aby hladina vody v zimním období zcela nezamrzla a mohly odcházet z vody bahenní plyny. To je velmi důležité, pokud chováte v jezírku ryby. Jezerní topítko topitko_do_jezirka do jezírka je vhodné pro zimní období, kdy okolní teplota klesne pod 0°C a tvoří se led. Ohřívadla do jezírka zabraňují úplnému zamrznutí jezerní hladiny. Ryby přezimují na dně jezírka, kde je stabilní teplota cca 4°C. Aby nebyly stresovány a jinak rušeny prosekáváním ledu, instalujeme na hladinu jezírka topení do jezírka. Takové jezírkové topítko ohřívá vodu ve svém nejbližším okolí, takže okolo něho zůstává voda bez ledu. Vhodná jsou např. jezírková ohřívadla vybavená termostatem. Ten hlídá okolní teplotu, a pokud klesne pod nulu, zapne topení. Když je venku mrazivé počasí, Vy můžete zůstat klidně v teple domova, protože např. topítko pro jezírko IceFree OASE žádnou další péči nepotřebuje. Ryby také klidně přezimují, pokud nejsou vyrušovány. Z ledu na jezírku čas od času opatrně odstraňujte sníh. Denní světlo potřebují ponořené vodní rostliny, aby neodebíraly kyslík z vody jezírka. Zbytečně však nechoďte po zamrzlém povrchu jezírka, aby jste jeho obyvatele zbytečně nestresovali. Ohřívadlo do jezírka IceFree je vybaveno automatickým vypínáním. Jezerní topítko s termostatem se samo zapne při mrazu a při oteplení se samo zase vypne. Rozmrazovač do jezírka OASE udrží okolní vodní hladinu bez ledu, dokonce i při silném mrazu do -20°C. Automatické spínání topítka pro jezírko snižuje výrazně nárok na spotřebu el. energie, a tak šetří i naši peněženku. Další možností jak ochránit jezírko před úplným zamrznutím je použití zimní sady, která se skládá z malého čerpadla pro jezírka, polystyrénového plováku a speciální vodní trysky. Nebo lze také zapojit kompresor pro jezírko – vzduchování do jezírka s polystyrénovým plovákem, který ponese vzduchovací hadičky. Proudící vzduch udrží led jezírka v místě vyústění hadiček pod plovákem porézní. Současně ledový vzduch nebude ochlazovat stabilní „teplou“ vodu u dna jezírka, kde zimu přečkávají ryby.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.