Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové (rybníčkové, rybniční) gravitační jezerní filtry, filtrace s UV lampou pro zahradní jezírka OASE Biosmart, Filtomatic, AquaCup Omega, Heissner, Akwado, Evolution Aqua

Jezírkové (rybníčkové, rybniční) gravitační jezerní filtry, filtrace s UV lampou pro zahradní jezírka OASE Biosmart, Filtomatic, AquaCup Omega, Heissner, Akwado, Evolution Aqua

Při výběru vhodné jezírkové filtrace řešíme, zda zvolit gravitační filtr nebo tlakový. Oba filtry mají své pro a proti. Spíše záleží na možnostech místě, kam chceme filtr umístit a zda chceme z filtru napájet potůček nebo vodopád, či nikoliv. Výraz okrasné jezírko používají výrobci pro jezírka bez ryb. K tomuto pojmu uvádějí, na jako velké jezírko je filtr vhodný. Neznamená to však, že v jezírku nemůžeme mít rybičky. Jen je třeba vědět, že s karasy, jeseny, apod. bude vybíraný filtr doporučen cca na polovic objemu a s chovnými rybami jako je kapr, koi kapr na polovičku z poloviny. Jezírkové filtrace, které jsou zde uvedeny obsahují také vestavěný UV zářič. Jezírkové UV lampy obsahují UVC zářivky, které je nutné měnit každou sezónu za nové. Náhradní UV zářivky naleznete v nabídce v oddělení UV lampy. UV-C lampy pro koupací jezírka mají mít výkon cca 1 W/1m3 vody, pro jezírko s karasy 2 W/m3 vody a jezírko s kapry, pstruhy, Koi kapry je cca 3 W/ m3 vody. Jak už bylo jednou uvedeno, pro okrasné nádrže bez ryb se vybírá jezírkový filtr jinak, než pro jezírka s okrasnými rybami jako jsou zlaté rybky a zase jinak, když chováte kapry nebo KOI kapry. Koi kapr je úžasná ryba. Je to však též „čuník“ v jezírku. Když propadneme jeho kouzlu, musíme zainvestovat do velké a výkonné filtrace pro jezírka pro jezírko. Příkladem může být rybniční filtr OASE BioSmart UVC 16000, který je vhodný pro okrasné jezírko do 16 m3 (bez ryb). S karasy stačí na objem 8m3 vody, a pokud se Vám podaří nastavit alespoň částečně biologickou rovnováhu, zvládne i 10m3 vody. oase57377 Na kapry, ať již barevné, či nikoliv, je pro jezírko do 4 m3 vody. Podobným příkladem jsou další gravitační filtrace jezírek a jezírkové sety AquaCup Omega. V naší poradně také naleznete jak vybrat jezírkový filtr. Aby jezírkové filtrační sety rychle nastartovaly na plný výkon, doporučujeme na filtrační molitany a do jezírka nasadit čistící bakterie. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte nás mailem, rádi Vám poradíme. Sami máme několik letitých jezírek, takže se můžeme podělit o naše zkušenosti s Vámi.

Tlakové filtrace FiltoClear OASE pro zahradní jezírka

Tlakové filtry OASE Filtoclear mají tu výhodu, že mohou dopravovat vodu nad sebe, což gravitační filtry Biotec a ProfiClear neumí. Pro tlakové filtry Filtoclear se zabudovanou UV lampou doporučujeme použít např. čerpadla Aquamax Eco Premium nebo klasická Aqua Nova NFP 3500. Vodu pak můžete vytlačit až do výšky 5 metrů od filtru a využít tímto filtr pro Váš potůček či malý vodopád. Další výhodou je, že v malých zahradách mnohdy není možno zabudovat velké filtry, aby nerušily vzhled zahrady. Tlakové filtry Filtoclear se dají zapustí více než ze tří čtvrtin do země tak, že prakticky nejsou vidět, a to nezávisle na čištění nebo funkci celého systému.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.