Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Přírodní kočkolity, silikonové podestýlky, steliva (stelivo) pro kočky, venčení

Přírodní kočkolity, silikonové podestýlky, steliva (stelivo) pro kočky, venčení

Asi to máte podobně. Neradi ráno, když jdete do práce, opouštíte svého chlupatého miláčka, svého psa. Celý den pak sledujete hodinky, aby jste ho ještě stihli vyvenčit. V současné době jsou velmi populární toalety pro psy nebo venčitelé. Psí WC fungují úplně stejně jako kočičí záchody. Je to plastový box s odnímatelnou horní částí, která většinou obsahuje pachový filtr. Na dno toalety pro psy můžete nasypat stejný kočkolit, jako pro kočky. Výhodné jsou podestýlky pro kočky na bázi silikagelu. U nás naleznete také WC pro kočky, které jsou buď otevřené nebo kryté. Jsou ideální pro různá steliva pro kočky. Silikonové podestýlky pro kočky jsou vyrobeny na základě zkušeností a nových technologií. Silikagelová podestýlka pro kočky jsou pelety, které adsorbují moč během několika sekund a zůstávají na dotek suché. Absorpční proces současně ničí bakterie. Díky tomu není cítit zápach z výkalů. Například silikonový kočkolit Magic Pearls je navíc vysoce ekonomický. Balení 16 litrů vydrží kočce na tři až čtyři měsíce. Comfy Sili je podestýlka vytvořená ze silikagelu, který je pro psa nebo pro Vaši kočku zdravější. Neobsahuje prach, který může dráždit oči a nosní sliznici. Kočkolit Comfy Sili je přírodní neparfemovaný silikagel, který je neškodný pro životní prostředí. S kočkolitem Comfy Sili bude kočičí toaleta nebo psí toaleta čistá, svěží, suchá a bez zápachu. Podestýlka je vhodná i pro alergiky. Škoda je, že jsou taková psí WC použitená pro drobná plemena. Dalším řešením je využití služby venčení psů nebo psí školky. Venčitel je člověk, který si přivydělává venčením psů. Nejprve ho však musíte seznámit s Vaším pejskem a zjistit, zda si budou rozumnět. Poskytněte mu co nejvíce informací o psovi. Sdělte mu, co váš pes nemá rád a co naopak miluje, jak se snáší s ostatními pejsky, kam chodíte na procházku a jak bývá dlouhá. První venčení by bylo dobré absolvovat s budoucím venčitelem společně. V době dovolené, když nemůžete vzít psa s sebou, můžete vyhledat některý psí hotel.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.