Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Terarijní potřeby, terarijní čištění, čištění terária, úprava vody v teráriu, kondicionér pro želvy - teraristika Kladno

Terarijní potřeby, terarijní čištění, čištění terária, úprava vody v teráriu, kondicionér pro želvy - teraristika Kladno

Na znečištění vody v teráriu někteří plazi velmi citlivě reagují. Škodliviny vzniklé rozkladem výkalů, těžké kovy, chlor a další jedovaté látky mohou poškodit jejich zdraví. Čerstvou vodu z vodovodního řádu proto do akvaterária musíme nejprve upravit. Jedovaté těžké kovy dokáže spolehlivě vyvázat terarijní přípravek Sera Reptil Aquatan. Voda v teráriu díky němu získá přírodní zabarvení, které podporuje přirozené chování a usnadňuje chov citlivějších druhů zvířat. Úpravou vody však péče o vodní terárium a jeho živočichy nekončí. V zásadě všechny malé druhy sladkovodních želv jsou vhodné pro chov v akvateráriu. Těm je třeba přidat do vody vápníkový blok na úpravu vody pro vodní želvy jako je např. Želvík-kondicionér pro želvy. Přípravek obsahuje látky, které upravují pH vody na neutrální reakci. V želváriu zabrání překyselení vody a vápník, který je postupně při rozpouštění bloku uvolňován, omezuje měknutí krunýře želv. Odpadní látky, které v nádrži vznikají odstraní např. přípravek do terária Biotyze, který napomáhá redukovat organický odpad ve vodních částech terárií, želváriích, viváriích atd. Odbourává pevný odpad a zbytky krmiva pro želvy a krmení dalších živočichů. Terarijní filtry a štěrk se tolik nezanáší. Současně redukuje zápach a rozpouští organický odpad, a to díky čistícím bakteriím, které přípravek pro terárium obsahuje. Ideální terarijní čistič je Wipe Out 1. Jedná se desinfekční prostředek a antibakteriální čistič do terária a pro klece pro hlodavce a další zvířata. Likviduje velké spektrum bakterií, jako jsou druhy Salmonella choleraesuis a Pseudomonas aeruginosa. Pomáhá tak snižovat nebezpečí možné bakteriální infekce Vašeho zvířete. Používá se tak, že vyjmeme všechna chovaná zvířata a předměty jako jsou topné kameny do terária, terarijní jeskyně, vybavení klece pro hlodavce a další zvířata, klece pro ptáky, krmítka a napáječky a postříkáme stěny a vyjmuté věci. Následně je otřeme do sucha. Terárium čistíme nejméně jedenkrát týdně.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.