Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Krmení, krmiva, krmivo, granule pro pstruhy

Krmení, krmiva, krmivo, granule pro pstruhy

Pstruží krmivo Coppens Food je speciálně vyvinuté pro pstruhy a je vyhledávané rybáři. Speciální granule pro chovy tržních ryb jsou vhodné pro pstruhy a lososovité ryby. Toto krmení pro ryby má vyšší obsah tuku a proto se jako krmivo pro jesetery nedoporučuje, neboť jeseteři nejsou tak aktivní jako pstruzi či lososovité ryby. Pstruzi u nás žijí především v čistých potocích. Někteří chovatelé však v rybníčcích pěstují jezerní formu pstruha.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Vana do kufru Škoda Citigo

Vana do kufru Škoda Citigo

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Citigo, 3 i 5 dveří, od roku výroby 10. 2011 - 2019, není určena pro vozy Škoda Citigo-E IV elektrický…

Vana do kufru Škoda Citigo-E

Vana do kufru Škoda Citigo-E

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Citigo-E, 5 dveří, od roku výroby 01. 2020 ->, v černém provedení pro spodní kufr nastavitelné podlahy…

Vana do kufru Škoda Fabia I

Vana do kufru Škoda Fabia I

Plastová vana standard Škoda Fabia I sedan, rok výroby 2000 - 2007, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Škoda Fabia I

Vana do kufru Škoda Fabia I

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia I combi, 5 dveří, od roku výroby 2000 - 2007, v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Škoda Fabia I

Vana do kufru Škoda Fabia I

Plastová vana standard Škoda Fabia I hatchback, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Škoda Fabia II

Vana do kufru Škoda Fabia II

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia I combi, 5 dveří, od roku výroby 2007 - 12.2014, v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Škoda Fabia II

Vana do kufru Škoda Fabia II

Plastová vana standard Škoda Fabia II hatchback, rok výroby 2007 - 2014, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Škoda Fabia III

Vana do kufru Škoda Fabia III

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia III, 5 dveří, od roku výroby 11. 2014 ->, v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Škoda Fabia III dolní

Vana do kufru Škoda Fabia III dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia III, 5 dveří, od roku výroby 01. 2015 ->, v černém provedení pro dolní kufr s protiskluzovou…

Vana do kufru Škoda Fabia III horní

Vana do kufru Škoda Fabia III horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Fabia III, 5 dveří, od roku výroby 01. 2015 ->, v černém provedení pro horní kufr s variabilní…

Vana do kufru Škoda Favorit, Felicie, combi

Vana do kufru Škoda Favorit, Felicie, combi

Plastová vana standard Škoda Favorit, Forman, Felicie combi, rok výroby 1990 - 1994, 1995, 1999, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Škoda Favorit, Felicie, hatchback

Vana do kufru Škoda Favorit, Felicie, hatchback

Plastová vana standard Škoda Favorit, Felicie hatchback, rok výroby 1990 - 1994, 1995 - 1999, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Škoda Felicie, 1995 - 1999, hatchback

Vana do kufru Škoda Felicie, 1995 - 1999, hatchback

Plastová vana standard Škoda Felicie hatchback, rok výroby 1995 - 1999, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Škoda Felicie, 1998 - 1999, combi

Vana do kufru Škoda Felicie, 1998 - 1999, combi

Plastová vana standard Škoda Felicie combi, rok výroby 1998 - 1999, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Škoda Kamiq dolní

Vana do kufru Škoda Kamiq dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Kamiq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 09. 2019 ->, v černém provedení pro dolní kufr bez variabilní…

Vana do kufru Škoda Kamiq horní

Vana do kufru Škoda Kamiq horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Kamiq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 09. 2019 ->, v černém provedení pro horní kufr na variabilní…

Vana do kufru Škoda Karoq dolní

Vana do kufru Škoda Karoq dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Karoq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 11. 2017 ->, v černém provedení pro dolní kufr dojezdová…

Vana do kufru Škoda Karoq horní

Vana do kufru Škoda Karoq horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Karoq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 11. 2017 ->, v černém provedení plnohodnotné rezerva pro dolní…

Vana do kufru Škoda Kodiaq

Vana do kufru Škoda Kodiaq

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Kodiaq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 03. 2017 ->, pro 5 míst v černém provedení pro dolní kufr bez…

Vana do kufru Škoda Kodiaq

Vana do kufru Škoda Kodiaq

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Kodiaq, SUV, 5 dveří, od roku výroby 03. 2017 ->, pro 7 míst 3-tí řada sedadel v podlaze v černém…

Vana do kufru Škoda Octavia I liftback

Vana do kufru Škoda Octavia I liftback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia I 1U, liftback, 5 dveří, rok výroby 1998 - 2004, v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Škoda Octavia I, 1998 - 2004, combi

Vana do kufru Škoda Octavia I, 1998 - 2004, combi

Plastová vana standard Škoda Octavia I combi, rok výroby 1998 - 2004, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Škoda Octavia II combi

Vana do kufru Škoda Octavia II combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II po faceliftu, combi, 5 dveří, rok výroby 2009 - 04.2013, v černém provedení pro dolní kufr s…

Vana do kufru Škoda Octavia II combi

Vana do kufru Škoda Octavia II combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II, combi, 5 dveří, rok výroby 03. 2004 - 2008, v černém provedení pro dolní kufr s…

Vana do kufru Škoda Octavia II combi 4WD

Vana do kufru Škoda Octavia II combi 4WD

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II, combi 4WD, 5 dveří, rok výroby 03. 2004 - 2008, v černém provedení pro dolní kufr s…

Vana do kufru Škoda Octavia II combi 4WD facelift

Vana do kufru Škoda Octavia II combi 4WD facelift

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II combi 4SW po faceliftu, 5 dveří, rok výroby 2009 - 04.2013, v černém provedení pro dolní…

Vana do kufru Škoda Octavia II liftback

Vana do kufru Škoda Octavia II liftback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II po faceliftu, liftback, 5 dveří, rok výroby 2009 - 01.2013, v černém provedení pro dolní…

Vana do kufru Škoda Octavia II liftback

Vana do kufru Škoda Octavia II liftback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II 1Z, liftback, 5 dveří, rok výroby 03. 2004 - 2008, v černém provedení pro dolní kufr bez…

Vana do kufru Škoda Octavia II, 2004 - 2008, combi

Vana do kufru Škoda Octavia II, 2004 - 2008, combi

Plastová vana standard Škoda Octavia II combi, rok výroby 2004 - 2008, 5 dveří, provedení horní kufr. (Dno kufru vrovině s úrovní vstupní hrany kufru) Vana…

Vana do kufru Škoda Octavia II, 2009 ->, combi

Vana do kufru Škoda Octavia II, 2009 ->, combi

Plastová vana standard Škoda Octavia II po faceliftu, combi, od roku výroby 2009 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. (Dno kufru vrovině s úrovní vstupní hrany…

Vana do kufru Škoda Octavia III combi

Vana do kufru Škoda Octavia III combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia III, combi, 5 dveří, rok výroby 02. 2013 - 05.2020, v černém provedení pro horní kufr pro…

Vana do kufru Škoda Octavia III combi

Vana do kufru Škoda Octavia III combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia III, combi, 5 dveří, rok výroby 02. 2013 - 05.2020, v černém provedení pro spodní kufr bez…

Vana do kufru Škoda Octavia III combi C

Vana do kufru Škoda Octavia III combi C

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia III, combi C, 5 dveří, rok výroby 02. 2013 - 05.2020, v černém provedení pro horní kufr ,…

Vana do kufru Škoda Octavia III liftback

Vana do kufru Škoda Octavia III liftback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia III, liftback, 5 dveří, rok výroby 02. 2013 - 05.2020, v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Škoda Octavia IV

Vana do kufru Škoda Octavia IV

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia IV, combi, 5 dveří, rok výroby 06. 2020 ->, v černém provedení pro dolní kufr bez variabilní…

Vana do kufru Škoda Octavia IV liftback

Vana do kufru Škoda Octavia IV liftback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia IV, liftback, 5 dveří, rok výroby 06. 2020 ->, v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Škoda Octavia IV combi

Vana do kufru Škoda Octavia IV combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia IV, combi, 5 dveří, rok výroby 06. 2020 ->, v černém provedení pro horní kufr pro variabilní…

Vana do kufru Škoda Octavia Scout II dolní

Vana do kufru Škoda Octavia Scout II dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia Scout II, combi, 5 dveří, rok výroby 03. 2004 - 2008, v černém provedení pro dolní kufr s…

Vana do kufru Škoda Octavia Scout II po faceliftu

Vana do kufru Škoda Octavia Scout II po faceliftu

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Octavia II Scout po faceliftu, combi, 5 dveří, rok výroby 2009 - 04.2013, v černém provedení pro dolní…

Vana do kufru Škoda Octavia Scout, 2009 ->, combi

Vana do kufru Škoda Octavia Scout, 2009 ->, combi

Plastová vana standard Škoda Octavia Scout i Scout 4WD combi, rok výroby 2009->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. (Dno kufru vrovině s úrovní vstupní hrany…

Vana do kufru Škoda Octavia Scout, 2009 ->, combi

Vana do kufru Škoda Octavia Scout, 2009 ->, combi

Plastová vana standard Škoda Octavia Scout i Scout 4WD combi, rok výroby 2009->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr. (Dno kufru utopené pod úrovní vstupní hrany…

Vana do kufru Škoda Rapid II

Vana do kufru Škoda Rapid II

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Rapid II, liftback, 5 dveří, rok výroby 10. 2012 - 03.2019, v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Škoda Rapid Spaceback

Vana do kufru Škoda Rapid Spaceback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Rapid Spaceback Ambition i Elegance, combi, 5 dveří, rok výroby 10.2013 - 03.2019, v černém provedení…

Vana do kufru Škoda Rapid Spaceback, 2013 ->, combi

Vana do kufru Škoda Rapid Spaceback, 2013 ->, combi

Plastová vana standard Škoda Rapid Spaceback, combi, rok výroby 10.2013 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Škoda Roomster, 2006 ->

Vana do kufru Škoda Roomster, 2006 ->

Plastová vana standard Škoda Roomster, rok výroby 2006->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Škoda Scala dolní

Vana do kufru Škoda Scala dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Scala, liftback, 5 dveří, od roku výroby 04.2019 ->, v černém provedení pro dolní kufr bez variabilní…

Vana do kufru Škoda Scala horní

Vana do kufru Škoda Scala horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Scala, liftback, 5 dveří, od roku výroby 04.2019 ->, v černém provedení pro horní kufr variabilní…

Vana do kufru Škoda Superb I, 2002 ->, sedan

Vana do kufru Škoda Superb I, 2002 ->, sedan

Plastová vana standard Škoda Superb I sedan, rok výroby 2002->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Škoda Superb II combi

Vana do kufru Škoda Superb II combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb II, combi, 5 dveří, rok výroby 11.2009 - 08.2015, v černém provedení pro dolní i horní kufr s…

Vana do kufru Škoda Superb II, 2008 ->, sedan

Vana do kufru Škoda Superb II, 2008 ->, sedan

Plastová vana standard Škoda Superb II sedan, rok výroby 2008->,4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Škoda Superb III dolní

Vana do kufru Škoda Superb III dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb III 3V, combi i pro facelift, 5 dveří, od roku výroby 09.2015 ->, není vhodná pro Plung-in Hybrid,…

Vana do kufru Škoda Superb III horní

Vana do kufru Škoda Superb III horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb III 3V, combi i pro facelift, 5 dveří, od roku výroby 09.2015 ->, není vhodná pro Plung-in Hybrid,…

Vana do kufru Škoda Superb III sedan

Vana do kufru Škoda Superb III sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb III 3V, sedan, 5 dveří, od roku výroby 05.2015 ->, není vhodná pro Plung-in Hybrid, v černém…

Vana do kufru Škoda Superb iV Plug-in Hybrid

Vana do kufru Škoda Superb iV Plug-in Hybrid

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb iV Plug-in Hybrid, combi, 5 dveří, od roku výroby 2020 ->, v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Škoda Superb iV Plug-in Hybrid sedan

Vana do kufru Škoda Superb iV Plug-in Hybrid sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Superb iV Plug-in Hybrid, sedan, 4 dveřeí, od roku výroby 2020 ->, v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Škoda Yeti horní

Vana do kufru Škoda Yeti horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Yeti, hatchback, 5 dveří, rok výroby 06.2009 - 11.2017, v černém provedení pro horní kufr s…

Vana do kufru Škoda Yeti dolní

Vana do kufru Škoda Yeti dolní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Škoda Yeti, hatchback, 5 dveří, rok výroby 06.2009 - 11.2017, v černém provedení pro spodní kufr s…

Vana do kufru KIA Carens II, 2002 - 2006, MPV

Vana do kufru KIA Carens II, 2002 - 2006, MPV

Plastová vana standard KIA Carens II, MPV, rok výroby 2002 - 2006, 5 dveří, Provedení 5 míst, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru KIA Carens III, 2006 - 2012, MPV

Vana do kufru KIA Carens III, 2006 - 2012, MPV

Plastová vana standard KIA Carens III, MPV, rok výroby 2006 - 2012, 5 dveří, Provedení pro 5 i 7 míst. Třetí řada sedaček složená v podlaze Vana standard do…

Vana do kufru KIA Carens IV, 2013 ->, MPV

Vana do kufru KIA Carens IV, 2013 ->, MPV

Plastová vana standard KIA Carens IV, MPV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří, Provedení pro 5 míst. Třetí řada sedaček složená v podlaze Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru KIA Carens IV, 2013 ->, MPV

Vana do kufru KIA Carens IV, 2013 ->, MPV

Plastová vana standard KIA Carens IV, MPV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří, Provedení pro 7 míst. Třetí řada sedaček složená v podlaze Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru KIA Carnival II, 2001 - 2006, MPV

Vana do kufru KIA Carnival II, 2001 - 2006, MPV

Plastová vana standard KIA Carnival II, MPV, rok výroby 2001 - 2006, 5 dveří, Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Carnival III, 2006 ->, MPV

Vana do kufru KIA Carnival III, 2006 ->, MPV

Plastová vana standard KIA Carnival III, MPV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst, třetí ředa sedadel vyndaná. Třetí řada sedaček vyjmutá Vana…

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, combi

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, combi

Plastová vana standard KIA Ceed, Sporty Wagon i facelift, rok výroby 2007 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, hatchback

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, hatchback

Plastová vana standard KIA Ceed I, hatchback, rok výroby 2007 - 2009, 3 i 5dveří Vana standard do dolního kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, hatchback

Vana do kufru KIA Ceed I, 2007 - 2011, hatchback

Plastová vana standard KIA Ceed I, hatchback, rok výroby 2007 - 2009, 3 i 5 dveří, Vana standard do horního kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru KIA Ceed II, 2012 ->, combi

Vana do kufru KIA Ceed II, 2012 ->, combi

Plastová vana standard KIA Ceed II, SW combi, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Provedení pro montážní lišty v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru KIA Ceed II, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Ceed II, 2012 ->, hatchback

Plastová vana standard KIA Ceed II, hatchback, rok výroby 2012 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Cerato, 2004 - 2009, hatchback

Vana do kufru KIA Cerato, 2004 - 2009, hatchback

Plastová vana standard KIA Carato, hatchback, rok výroby 2004 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Cerato, 2004 - 2009, sedan

Vana do kufru KIA Cerato, 2004 - 2009, sedan

Plastová vana standard KIA Carato, sedan, rok výroby 2004 - 2009, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Clarus, 1998 - 2000, combi

Vana do kufru KIA Clarus, 1998 - 2000, combi

Plastová vana standard KIA Clarus, combi, rok výroby 1998 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Clarus, 1998 - 2000, sedan

Vana do kufru KIA Clarus, 1998 - 2000, sedan

Plastová vana standard KIA Clarus, sedan, rok výroby 1998 - 2000, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Magentis I, 2001 - 2006, sedan

Vana do kufru KIA Magentis I, 2001 - 2006, sedan

Plastová vana standard KIA Magentis I, sedan, do roku výroby 2001 - 2006, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru KIA Magentis II, 2006 - 2011, sedan

Vana do kufru KIA Magentis II, 2006 - 2011, sedan

Plastová vana standard KIA Magentis II, sedan, rok výroby 2006 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Niro, 2016 ->, crossover

Vana do kufru KIA Niro, 2016 ->, crossover

Plastová vana standard do kufru vozu KIA Niro, crossover, od roku výroby 08.2016 ->, 5 dveří, provedení s i bez bobwooferu, polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru KIA Niro, 2016, crossover

Vana do kufru KIA Niro, 2016, crossover

Plastová vana standard do kufru vozu KIA Niro, crossover, od roku výroby 08.2016 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr, polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru KIA Optima, 2012 - 2015, sedan

Vana do kufru KIA Optima, 2012 - 2015, sedan

Plastiová vana KIA Optima, sedan, rok výroby 2012 - 2015, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Optima, 2015 ->, sedan

Vana do kufru KIA Optima, 2015 ->, sedan

Plastiová vana KIA Optima, sedan, od roku výroby 2015 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Picanto I, 2004 - 2007, hatchback

Vana do kufru KIA Picanto I, 2004 - 2007, hatchback

Plastová vana standard KIA Picanto I, hatchback, rok výroby 2004 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru KIA Picanto II, 2007 - 2011, hatchback

Vana do kufru KIA Picanto II, 2007 - 2011, hatchback

Plastová vana standard KIA Picanto II, hatchback facelift, rok výroby 2007 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru KIA Picanto II, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Picanto II, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard KIA Picanto II, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Picanto III, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Picanto III, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu KIA Picanto III, hatchback, rok výroby 04.2017 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr, od polského výroce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru KIA Picanto III, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Picanto III, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu KIA Picanto III, hatchback, rok výroby 04.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr, od polského výroce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru KIA Pride, 1996 - 2000, hatchback

Vana do kufru KIA Pride, 1996 - 2000, hatchback

Plastová vana standard KIA Pride, hatchback, rok výroby 1996 - 2000, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru KIA Pride, 1998 - 2000, combi

Vana do kufru KIA Pride, 1998 - 2000, combi

Plastová vana standard KIA Pride combi, rok výroby 1998 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Rio I, 2000 - 2005, hatchback

Vana do kufru KIA Rio I, 2000 - 2005, hatchback

Plastová vana standard KIA Rio I, hatchback, rok výroby 2000 - 2005, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Rio I, 2003 - 2005, sedan

Vana do kufru KIA Rio I, 2003 - 2005, sedan

Plastová vana standard KIA Rio I, sedan, rok výroby 2003 - 2005, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Rio II, 2005 - 2011, hatchback

Vana do kufru KIA Rio II, 2005 - 2011, hatchback

Plastová vana standard KIA Rio II, hatchback, rok výroby 2005 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Rio III, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Rio III, 2011 ->, hatchback

Plastiová vana KIA Rio III, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Rio III, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Rio III, 2011 ->, hatchback

Plastiová vana KIA Rio III, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Provedení pro XL modely s horním kufrem, a se skladování pod podlahou zavazadlového…

Vana do kufru KIA Rio III, 2012 ->, sedan

Vana do kufru KIA Rio III, 2012 ->, sedan

Plastiová vana KIA Rio III, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru KIA Rio IV, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Rio IV, 2017 ->, hatchback

Plastiová vana do kufru vozu KIA Rio IV, hatchback, rok výroby 02.2017 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr, od polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru KIA Rio IV, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru KIA Rio IV, 2017 ->, hatchback

Plastiová vana do kufru vozu KIA Rio IV, hatchback, rok výroby 02.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru KIA Sephia, 1992 - 2000, hatchback

Vana do kufru KIA Sephia, 1992 - 2000, hatchback

Plastová vana standard KIA Sephia, hadbatch, rok výroby 1992 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Shuma II, 2002 - 2004, hatchback

Vana do kufru KIA Shuma II, 2002 - 2004, hatchback

Plastová vana standard KIA Shuma II, hatchback, rok výroby 2002 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Shuma, 1997 - 2001, hatchback

Vana do kufru KIA Shuma, 1997 - 2001, hatchback

Plastová vana standard KIA Shuma, hatchback, rok výroby 1997 - 2001, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Sorento I, 2002 - 2009, SUV

Vana do kufru KIA Sorento I, 2002 - 2009, SUV

Plastová vana standard KIA Sorento I, SUV, rok výroby 2002 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Sorento II, 2009 ->, SUV

Vana do kufru KIA Sorento II, 2009 ->, SUV

Plastová vana standard KIA Sorento II, SUV, rok výroby 2009 ->, 4 i 5 dveří, Provedení pro 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Sorento II, 2009 ->, SUV

Vana do kufru KIA Sorento II, 2009 ->, SUV

Plastová vana standard KIA Sorento II, SUV, rok výroby 2009 ->, 4 i 5 dveří, Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Sorento III

Vana do kufru KIA Sorento III

Plastová vana standard KIA Sorento III, SUV, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Sorento III

Vana do kufru KIA Sorento III

Plastová vana standard KIA Sorento III, SUV, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro 7 míst 3-tí řada sedadel v podlaze. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru KIA Soul I

Vana do kufru KIA Soul I

Plastová vana standard KIA Soul I, MPV, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení vana do dolního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Soul I

Vana do kufru KIA Soul I

Plastová vana standard KIA Soul I, MPV, rok výroby 2009->, 5 dveří, Provedení vana do horního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Soul II

Vana do kufru KIA Soul II

Plastová vana standard KIA Soul II, MPV, od roku výroby 2014 ->, 5 dveří, Provedení vana do horního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru KIA Soul II

Vana do kufru KIA Soul II

Plastová vana standard KIA Soul II, MPV, od roku výroby 2014 ->, 5 dveří, Provedení vana do dolního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru KIA Sportage I, 1993 - 2003, SUV

Vana do kufru KIA Sportage I, 1993 - 2003, SUV

Plastová vana standard KIA Sportage I, SUV, rok výroby 1993 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Sportage I, 2000 - 2003 , Wagon

Vana do kufru KIA Sportage I, 2000 - 2003 , Wagon

Plastová vana standard KIA Sportage I, Wagon SUV, rok výroby 2000 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru KIA Sportage II, 2004 - 2010, SUV

Vana do kufru KIA Sportage II, 2004 - 2010, SUV

Plastová vana standard KIA Sportage II, SUV, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Sportage III, 2009 - 2016, SUV

Vana do kufru KIA Sportage III, 2009 - 2016, SUV

Plastová vana standard KIA Sportage II, 4x4 SUV, rok výroby 2009 -2016, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Sportage IV, 2016 ->, SUV

Vana do kufru KIA Sportage IV, 2016 ->, SUV

Plastová vana standard KIA Sportage II, 4x4 SUV, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru KIA Stinger, 2017 ->, sedan

Vana do kufru KIA Stinger, 2017 ->, sedan

Plastová vana standard KIA Stinger, sedan, od roku výroby 10.2017 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru KIA Stonic, 2017 ->, SUV

Vana do kufru KIA Stonic, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard KIA Stonic, 4x4 SUV, od roku výroby 10.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Stonic, 2017 ->, SUV

Vana do kufru KIA Stonic, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard KIA Stonic, 4x4 SUV, od roku výroby 10.2017 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru KIA Venga, 2009 ->, hatchback, horní kufr

Vana do kufru KIA Venga, 2009 ->, hatchback, horní kufr

Gumoplastová vana do zavazadlového prostoru vozu KIA Venga, hatchback, 5 dveří, od roku výroby 12.2009 -> v černém provedení s protiskluzovou podložkou do firmy ARISTAR,…

Vana do kufru KIA Venga, 2009 ->, hatchback, spodní kufr

Vana do kufru KIA Venga, 2009 ->, hatchback, spodní kufr

Gumoplastová vana do zavazadlového prostoru vozu KIA Venga, hatchback, 5 dveří, od roku výroby 12.2009 -> v černém provedení s protiskluzovou podložkou do firmy ARISTAR,…

Vana do kufru Lancia Delta III, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Lancia Delta III, 2008 ->, hatchback

Plastová vana standard Lancia Delta III, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lancia Ypsilon III, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Lancia Ypsilon III, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Lancia Ypsilon, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Peugeot 1007, 2005 ->, MPV

Vana do kufru Peugeot 1007, 2005 ->, MPV

Vana standard Peugeot 1007, MPV microvan, rok výroby, 2005 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 106, 1993 -1997, hatchback

Vana do kufru Peugeot 106, 1993 -1997, hatchback

Vana standard Peugeot 106, hatchback, rok výroby 1993 - 1997, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 107

Vana do kufru Peugeot 107

Vana standard Peugeot 107, hatchback, rok výroby 2005 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 108

Vana do kufru Peugeot 108

Vana standard Peugeot 108, hatchback, od roku výroby 07.2014 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 2008, 2013 ->, SUV

Vana do kufru Peugeot 2008, 2013 ->, SUV

Vana standard Peugeot 2008, SUV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří. Provedení subwofer v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 206, 1998 - 2010, hatchback

Vana do kufru Peugeot 206, 1998 - 2010, hatchback

Vana standard Peugeot 206, hatchback, rok výroby 1998 - 2010, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 206, 2003 - 2007, SW

Vana do kufru Peugeot 206, 2003 - 2007, SW

Vana standard Peugeot 206, SW combi, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 207, 2006 - 2012, hatchback

Vana do kufru Peugeot 207, 2006 - 2012, hatchback

Vana standard Peugeot 207, hatchback, rok výroby 2006 - 2012, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 207, 2007 ->, SW

Vana do kufru Peugeot 207, 2007 ->, SW

Vana standard Peugeot 207, SW combi, 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Peugeot 3008 I

Vana do kufru Peugeot 3008 I

Vana standard Peugeot 3008 I, hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 3008 I

Vana do kufru Peugeot 3008 I

Vana standard Peugeot 3008 I, hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 3008 II, 2016 ->, hatchback

Vana do kufru Peugeot 3008 II, 2016 ->, hatchback

Vana standard Peugeot 3008 II, hatchback, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří, Provedení mobilní podlahu zavazadlového prostoru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Peugeot 301, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Peugeot 301, 2013 ->, sedan

Vana standard Peugeot 301, sedan, rok výroby 2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2000, combi

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2000, combi

Vana standard Peugeot 306, combi, rok výroby 1993 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2001, hatchback

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2001, hatchback

Vana standard Peugeot 306, hatchback, 1993 - 2001, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2002, sedan

Vana do kufru Peugeot 306, 1993 - 2002, sedan

Vana standard Peugeot 306, sedan, 1993 - 2002, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Peugeot 307, 2001 - 2007, hatchback

Vana do kufru Peugeot 307, 2001 - 2007, hatchback

Vana standard Peugeot 307, hatchback, rok výroby 2001 - 2007, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 307, 2001 - 2008, SW

Vana do kufru Peugeot 307, 2001 - 2008, SW

Vana standard Peugeot 307, SW combi, rok výroby 2001 - 2008, 5 dveří. Rozměr 125 x 73 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 307, 2002 - 2008, Break

Vana do kufru Peugeot 307, 2002 - 2008, Break

Vana standard Peugeot 307, Break combi, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří. Rozměr 126 x 95 cm Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2007 - 2013, hatchback

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2007 - 2013, hatchback

Vana standard Peugeot 308 I, hatchback, rok výroby 2007 - 2013, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2008 - 2013, break

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2008 - 2013, break

Vana standard Peugeot 308 I, Break combi, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2008 - 2013, SW

Vana do kufru Peugeot 308 I, 2008 - 2013, SW

Vana standard Peugeot 308 I, SW combi, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 308 II

Vana do kufru Peugeot 308 II

Vana standard Peugeot 308 II, combi, rok výroby 06.2014 ->, 5 dveří, Provedení také pro modely s montážní lištou v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Peugeot 308 II

Vana do kufru Peugeot 308 II

Vana standard Peugeot 308 II, hatchback, rok výroby 08.2013 ->, 5 dveří, Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Peugeot 4007, 2007 - 2012, SUV

Vana do kufru Peugeot 4007, 2007 - 2012, SUV

Vana standard Peugeot 4007, SUV, rok výroby 2007 - 2012, 5 dveří, Provedení 5 míst se sebwoferem nebo bez. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, combi

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, combi

Vana standard Peugeot 406, combi, rok výroby 1995 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, combi

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, combi

Vana standard Peugeot 406, combi, rok výroby 1995 - 2004, 5 dveří, Provedení s mříží. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, sedan

Vana do kufru Peugeot 406, 1995 - 2004, sedan

Vana standard Peugeot 406, sedan, 1995 - 2004, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Peugeot 407, 2004 - 2010, sedan

Vana do kufru Peugeot 407, 2004 - 2010, sedan

Vana standard Peugeot 407, sedan, rok výroby 2004 - 2010, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 407, 2004 - 2010, SW

Vana do kufru Peugeot 407, 2004 - 2010, SW

Vana standard Peugeot 407, SW combi, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 5008

Vana do kufru Peugeot 5008

Vana standard Peugeot 5008,MPV microvan, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení pro 5 i 7 místná verze bez 3-tí řady sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Peugeot 5008 II, 2017 ->, MPV

Vana do kufru Peugeot 5008 II, 2017 ->, MPV

Vana standard Peugeot 5008 II, MPV microvan, rok výroby 07.2017 ->, 5 dveří, provedení 7 místná verze bez 3-tí řady sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Peugeot 508

Vana do kufru Peugeot 508

Vana standard Peugeot 508, combi sw, od roku výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 508

Vana do kufru Peugeot 508

Vana standard Peugeot 508, sedan, od roku výroby 2011 ->, 5 dveří, Provedení pro navržený model s nebo bez dutiny po pravé straně, dutina může být odříznuta. Vana…

Vana do kufru Peugeot 605, 1989 - 1999, sedan

Vana do kufru Peugeot 605, 1989 - 1999, sedan

Vana standard Peugeot 605, sedan, rok výroby 1989 - 1999, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 607, 2000 - 2010, sedan

Vana do kufru Peugeot 607, 2000 - 2010, sedan

Vana standard Peugeot 607, sedan, rok výroby 2000 - 2010, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot 807, 2002 ->, MPV

Vana do kufru Peugeot 807, 2002 ->, MPV

Vana standard Peugeot 807, MPV microvan, 2002 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Peugeot Bipper Tepee, 2008 ->, MPV

Vana do kufru Peugeot Bipper Tepee, 2008 ->, MPV

Vana standard Peugeot Bipper Tepee, MPV microvan, 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot Expert III Traveller L2, 2016 ->, van

Vana do kufru Peugeot Expert III Traveller L2, 2016 ->, van

Vana standard Peugeot Expert III Traveller L2, van, od roku výroby 01.2016 ->, 5 dveří, Provedení pro versi pro kombi i tour za 2 řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Peugeot Expert III Traveller L2, 2016 ->, van

Vana do kufru Peugeot Expert III Traveller L2, 2016 ->, van

Vana standard Peugeot Expert III Traveller L2, van, od roku výroby 01.2016 ->, 5 dveří, Provedení pro versi pro kombi i tour za 3 řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Peugeot Expert Tepee L2, 2007 ->, van

Vana do kufru Peugeot Expert Tepee L2, 2007 ->, van

Vana standard Peugeot Expert Tepee L2, van, od roku výroby 2007 ->, 5 dveří, Provedení za 3 řadu sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Peugeot Partner I, 1998 - 2007, combivan

Vana do kufru Peugeot Partner I, 1998 - 2007, combivan

Vana standard Peugeot Partner I, combivan, rok výroby 1998 - 2007, 5 dveří, Provedení bez modulboxu. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Peugeot Partner II, 2008 ->, combivan

Vana do kufru Peugeot Partner II, 2008 ->, combivan

Vana standard Peugeot Partner II, combivan, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Peugeot Partner III

Vana do kufru Peugeot Partner III

Vana do kufru VW Arteon sedan

Vana do kufru VW Arteon sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Arteon sedan, 4 dveře, od roku výroby 06. 2017 ->, i po faceliftu po roce 2020 , s rezevní pneumatikou…

Vana do kufru VW Arteon sedan

Vana do kufru VW Arteon sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Arteon sedan, 4 dveře, od roku výroby 06. 2017 ->, i po faceliftu po roce 2020 bez rezervy se sadou na…

Vana do kufru VW Arteon Shooting Brake

Vana do kufru VW Arteon Shooting Brake

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Arteon Shooting Brake hatchback, 5 dveří, od roku výroby 08. 2020 ->, bez rezervy se sadou na opravu…

Vana do kufru VW Bassat B7 variant

Vana do kufru VW Bassat B7 variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B7 variant, 5 dveří, rok výroby 10.2010 - 11.2014 v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru VW Beetle

Vana do kufru VW Beetle

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Beetle hatchback, 3 dveře, rok výroby 11. 2011 - 07.2019 v černém provedení pro spodní kufr s…

Vana do kufru VW Bora I, 1998 - 2004, sedan

Vana do kufru VW Bora I, 1998 - 2004, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Bora I, sedan, rok výroby 1998 - 2004, 4 dveře od polského výrobce ARISTAR. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru VW Caddy combivan

Vana do kufru VW Caddy combivan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Caddy Combivan, Caddy Kombi i Caddy Startline, 5 dveří, rok výroby 2003 - 2010 i pro 08.2010 - 10.2020…

Vana do kufru VW Caddy Comfortline & Trendline

Vana do kufru VW Caddy Comfortline & Trendline

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Caddy Comfortline & Trendline combivan, 5 dveří, rok výroby 08.2010 - 10.2020 provedení stěny…

Vana do kufru VW Caddy Life

Vana do kufru VW Caddy Life

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Caddy Life combivan, 5 dveří, rok výroby 2004 - 2010 provedení bez mřížky v černém provedení s…

Vana do kufru VW Caddy Maxi Startlinet

Vana do kufru VW Caddy Maxi Startlinet

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Caddy Startline combivan, 5 dveří, rok výroby 10.2007 - 10.2020 provedení ¨pro 5 i 7 míst za druhou…

Vana do kufru VW Caddy Maxi Trendline

Vana do kufru VW Caddy Maxi Trendline

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Caddy Trendline, Comfortline, Highline combivan, 5 dveří, rok výroby 10.2007 - 10.2020 provedení ¨pro…

Vana do kufru VW Caddy Maxi, 2007 ->, combivan, 7 míst

Vana do kufru VW Caddy Maxi, 2007 ->, combivan, 7 míst

Plastová vana standard do kufru vozu VW Caddy Maxi Trendline, Comfortline, Highline, combivan, od roku výroby 10.2007 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst, za třetí řadou…

Vana do kufru VW Caddy, 2004 ->, combivan s mřížkou

Vana do kufru VW Caddy, 2004 ->, combivan s mřížkou

Plastová vana standard do kufru vozu VW Caddy, Life Mixt, rok výroby 2004 ->, 4 dveře, Provedení verze s mřížkou. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru VW Fox, 2004 - 2012, hatchback

Vana do kufru VW Fox, 2004 - 2012, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Fox, hatchback, rok výroby 2004 - 2012, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru VW Golf II, 1983 - 1991, hatchback

Vana do kufru VW Golf II, 1983 - 1991, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf II, hatchback, rok výroby 1983 - 1991, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Golf III, 1992 - 1997, hatchback

Vana do kufru VW Golf III, 1992 - 1997, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf III, hatchback, rok výroby 1992 - 1997, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Golf III, 1993 - 1997, combi

Vana do kufru VW Golf III, 1993 - 1997, combi

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf III, combi, rok výroby 1993 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Golf IV variant

Vana do kufru VW Golf IV variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf IV Variant, 5 dveří, rok výroby 1998 - 05.2007 pro horní kufr v černém provedení s…

Vana do kufru VW Golf IV, 1998 - 2004, hatchback

Vana do kufru VW Golf IV, 1998 - 2004, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf IV, hatchback, rok výroby 1998 - 2004, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Golf IV, 1998 - 2007, combi, dolní

Vana do kufru VW Golf IV, 1998 - 2007, combi, dolní

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf IV, combi, rok výroby 1998 - 2007, 5 dveří, Provedení vana do dolního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2009, hatchback

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2009, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW golf Plus, hatchback, rok výroby 2005 - 2009, 5 dveří, Provedení posuvné sedačky maximálně dozadu. Vana standard do…

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2009, hatchback za druhou řadu

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2009, hatchback za druhou řadu

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf Plus, hatchback, rok výroby 2005 - 2009, 5 dveří. Provedení do prostoru za druhou řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2012, hatchback

Vana do kufru VW Golf Plus, 2005 - 2012, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf V Plus, hatchback, rok výroby 01.2005 - 2012, 5 dveří. Provedení do prostoru spodního kufru bez dvojité podlahy, rezervní…

Vana do kufru VW Golf V hatchback

Vana do kufru VW Golf V hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf V 1K, 3 i 5 dveří, rok výroby 2003 - 10.2008 i Golf VI 5K hatchback rok výroby 09.2008 - 09.2012…

Vana do kufru VW Golf V hatchback

Vana do kufru VW Golf V hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf V 1K Confordline, 3 i 5 dveří, rok výroby 2003 - 10.2008 i Golf VI 5K Comfordline hatchback rok…

Vana do kufru VW Golf V Plus

Vana do kufru VW Golf V Plus

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf V Plus 5 dveří, rok výroby 01.2005 - 2009 zadní sedadla posunuta maximálně dozadu pro horní…

Vana do kufru VW Golf V variant

Vana do kufru VW Golf V variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf V 1K Variant 5 dveří, rok výroby 06.2007 - 2009 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru VW Golf VI Plus hatchback

Vana do kufru VW Golf VI Plus hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VI Plus 5 dveří, rok výroby 04.2009 - 2012 zadní sedadla posunuta maximálně dozadu pro horní…

Vana do kufru VW Golf VI variant

Vana do kufru VW Golf VI variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VI 5K Variant 5 dveří, rok výroby 09.2009 - 08.2013 v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru VW Golf VI, 2008 - 2012, hatchback

Vana do kufru VW Golf VI, 2008 - 2012, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Golf VI, hatchback, rok výroby 09.2008 - 2012, 5 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Golf VII combi

Vana do kufru VW Golf VII combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VII Variant 5 dveří, rok výroby 09.2013 - 06.2020 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru VW Golf VII hatchback

Vana do kufru VW Golf VII hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VII hatchback 3 i 5 dveří, rok výroby 10.2012 - 12.2019 pro horní kufr s dojezovým kolem nebo…

Vana do kufru VW Golf VII hatchback

Vana do kufru VW Golf VII hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VII hatchback 5 dveří, rok výroby 10.2012 - 12.2019 s dojezovým kolem nebo opravnou sadou pro…

Vana do kufru VW Golf VII, 2014 - 2020

Vana do kufru VW Golf VII, 2014 - 2020

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VII Sportsvan 5 dveří, rok výroby 05.2014 - 12.2020 pro horní i dolní kufr v černém provedení…

Vana do kufru VW Golf VIII

Vana do kufru VW Golf VIII

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VIII hatchback 5 dveří, od roku výroby 12.2019 -> pro horní polohu kufru, nastavitelná podlaha s…

Vana do kufru VW Golf VIII hatchback

Vana do kufru VW Golf VIII hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VIII hatchback 5 dveří, od roku výroby 12.2019 -> pro dolní polohu kufru, nastavitelná podlaha s…

Vana do kufru VW Golf VIII Variant i Hybrid

Vana do kufru VW Golf VIII Variant i Hybrid

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Golf VIII Variant i Hybrid mHEV, 5 dveří, od roku výroby 11.2020 -> pro horní poloha kufru,…

Vana do kufru VW ID.3 elektrický

Vana do kufru VW ID.3 elektrický

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen ID.3 elektrický hatchback, 5 dveří, od roku výroby 11.2019 -> pro spoédní polohu kufru, žádná…

Vana do kufru VW ID.3 elektrický

Vana do kufru VW ID.3 elektrický

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen ID.3 elektrický hatchback, 5 dveří, od roku výroby 11.2019 -> pro horní poloha kufru, nastavitelná…

Vana do kufru VW Jetta II, 1983 - 1991, sedan

Vana do kufru VW Jetta II, 1983 - 1991, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Jetta II, sedan, rok výroby 1983 - 1991, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru VW Jetta V, 2005 - 2011, sedan

Vana do kufru VW Jetta V, 2005 - 2011, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Jetta V, rok výroby 2005 - 2011, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru VW Jetta V, 2005 - 2011, sedan bez výklenku

Vana do kufru VW Jetta V, 2005 - 2011, sedan bez výklenku

Plastová vana standard do kufru vozu VW Jetta, rok výroby 2005 - 2011, 4 dveře, Provedení varianta bez pravého výklenku. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru VW Jetta VI, 2010 ->, sedan

Vana do kufru VW Jetta VI, 2010 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Jetta VI, sedan, rok výroby 2010 ->, 4 dveře, Provedení bez výklenku. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru VW Passat B4, 1988 - 1996, combi

Vana do kufru VW Passat B4, 1988 - 1996, combi

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B4, combi, rok výroby 1988 - 1996, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Passat B4, 1988 - 1996, sedan

Vana do kufru VW Passat B4, 1988 - 1996, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B4, sedan, rok výroby 1988 - 1996, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Passat B5 i 6, 1996 - 2004, sedan

Vana do kufru VW Passat B5 i 6, 1996 - 2004, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B5 i 6 sedan, rok výroby 1996 - 2004, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Passat B5 i 6, 1996 - 2004, sedan bez výklenku

Vana do kufru VW Passat B5 i 6, 1996 - 2004, sedan bez výklenku

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B5 i 6, sedan, rok výroby 1996 - 2004, 4 dveře. Varianta zavazadlový prostor bez levého výklenku. Vana standard do…

Vana do kufru VW Passat B5, 1996 - 2000, combi

Vana do kufru VW Passat B5, 1996 - 2000, combi

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B5, combi, rok výroby 1996 - 2000, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Passat B6 sedan

Vana do kufru VW Passat B6 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B6 sedan, 4 dveře, od roku výroby 2005 - 10.2009 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru VW Passat B6 variant

Vana do kufru VW Passat B6 variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B6 Variant, 5 dveří, rok výroby 2005 - 09.2010 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru VW Passat B6, 2000 ->, combi

Vana do kufru VW Passat B6, 2000 ->, combi

Plastová vana standard do kufru vozu VW Passat B6, combi, rok výroby 2000 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru VW Passat B7 sedan

Vana do kufru VW Passat B7 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B7 sedan, 4 dveře, od roku výroby 09.2010 - 11.2014 v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru VW Passat B8 GTE Plug-in Hybrid variant

Vana do kufru VW Passat B8 GTE Plug-in Hybrid variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B8 GTE Plug-in Hybrid variant, 5 dveří, od roku výroby 11.2015 ->, v černém provedení s…

Vana do kufru VW Passat B8 sedan

Vana do kufru VW Passat B8 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B8 sedan, 5 dveří, od roku výroby 12.2014 -> i po faceliftu roku 2019, pro horní kufru a…

Vana do kufru VW Passat B8 sedan

Vana do kufru VW Passat B8 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B8 sedan, 5 dveří, od roku výroby 12.2014 -> i po faceliftu roku 2019, pro spodní kufru a…

Vana do kufru VW Passat B8 variant

Vana do kufru VW Passat B8 variant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passat B8 variant, 5 dveří, od roku výroby 12.2014 -> i po faceliftu roku 2019, v černém provedení s…

Vana do kufru VW Passat CC coupe

Vana do kufru VW Passat CC coupe

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volkswagen Passa CC i CP, 4 i 5 dveří, od roku výroby 06.2008 - 11.2016 v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru VW Polo Caddy, 1997 - 2004, combivan

Vana do kufru VW Polo Caddy, 1997 - 2004, combivan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Polo Caddy, combivan, rok výroby 1997 - 2004, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru VW Polo III, 1995 - 2001, sedan

Vana do kufru VW Polo III, 1995 - 2001, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu VW Polo III Clasic, rok výroby 1995 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru VW Polo III, 1995 - 2002, hatchback

Vana do kufru VW Polo III, 1995 - 2002, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu VW Polo III, hatchback, rok výroby 1995 - 2002, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Saab 9-5 II, 2010 ->, sedan

Vana do kufru Saab 9-5 II, 2010 ->, sedan

Vana standard Saab 9-5 II, sedan, rok výroby 2010 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Alhambra II, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Seat Alhambra II, 2010 ->, MPV

Vana standard SEAT Alhambra, MPV, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Provedení pro 7 míst třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Seat Alhambra II, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Seat Alhambra II, 2010 ->, MPV

Vana standard SEAT Alhambra, MPV, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Provedení pro 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Seat Altea XL, 2007 ->, MPV

Vana do kufru Seat Altea XL, 2007 ->, MPV

Vana standard SEAT Altea XL, MPV, 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do horního kufru, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Seat Altea XL, 2007 ->, MPV

Vana do kufru Seat Altea XL, 2007 ->, MPV

Vana standard SEAT Altea XL, MPV, 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do dolního kufru, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Seat Altea, 2004 ->, hatchback

Vana do kufru Seat Altea, 2004 ->, hatchback

Vana standard SEAT Altea, hatchback, rok výroby 2004 ->, 5 dveří, Bez dvojité podlahy vana do dolního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Seat Altea, 2004 ->, hatchback

Vana do kufru Seat Altea, 2004 ->, hatchback

Vana standard SEAT Altea, hatchback, rok výroby 2004 ->, 5 dveří, S dvojitotou podlahou kufru. Vana standard do horního kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Seat Arosa, 1997 - 2005, hatchback

Vana do kufru Seat Arosa, 1997 - 2005, hatchback

Vana standard SEAT Arosa, hatchback, rok výroby 1997- 2005, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Cordoba I, 1994 - 1999, sedan

Vana do kufru Seat Cordoba I, 1994 - 1999, sedan

Vana standard SEAT Cordoba I, sedan, rok výroby 1994 - 1999, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Cordoba II, 1998 - 2002, combi

Vana do kufru Seat Cordoba II, 1998 - 2002, combi

Vana standard SEAT Cordoba II, combi, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Cordoba II, 1999 - 2002, sedan

Vana do kufru Seat Cordoba II, 1999 - 2002, sedan

Vana standard SEAT Cordoba II, sedan, rok výroby, 1999 - 2002, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Cordoba III, 2002 - 2009, sedan

Vana do kufru Seat Cordoba III, 2002 - 2009, sedan

Vana standard SEAT Cordoba III, sedan, rok výroby 2002 - 2009, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Exeo, 2009 ->, combi

Vana do kufru Seat Exeo, 2009 ->, combi

Vana standard SEAT Exeo, combi, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Exeo, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Seat Exeo, 2009 ->, sedan

Vana standard SEAT Exeo, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Ibiza II, 1993 - 1999, hatchback

Vana do kufru Seat Ibiza II, 1993 - 1999, hatchback

Vana standard SEAT Ibiza II, hatchback, rok výroby 1993 - 1999, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Seat Ibiza III, 2002 - 2008, hatchback

Vana do kufru Seat Ibiza III, 2002 - 2008, hatchback

Vana standard SEAT Ibiza III, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Seat Ibiza IV, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Seat Ibiza IV, 2008 ->, hatchback

Vana standard SEAT Ibiza, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Ibiza ST, 2010 ->, coupe

Vana do kufru Seat Ibiza ST, 2010 ->, coupe

Vana standard SEAT Ibiza ST, coupe, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Ibiza, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Seat Ibiza, 2017 ->, hatchback

Vana standard SEAT Ibiza, hatchback, rok výroby 06.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Seat Ibiza, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Seat Ibiza, 2017 ->, hatchback

Vana standard SEAT Ibiza, hatchback, rok výroby 06.2017 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Seat Inca, 1997 - 2004, combi

Vana do kufru Seat Inca, 1997 - 2004, combi

Vana standard SEAT Inca, combi, rok výroby 1997 - 2004, 5 dveří, Provedení double sedadla Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Seat Leon I, 1999 - 2005, hatchback

Vana do kufru Seat Leon I, 1999 - 2005, hatchback

Vana standard SEAT Leon, hatchback, rok výroby 1999 - 2005, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Leon II, 2005 - 2012, hatchback

Vana do kufru Seat Leon II, 2005 - 2012, hatchback

Vana standard SEAT Leon II, hatchback, rok výroby 2005 - 2012, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Leon III

Vana do kufru Seat Leon III

Vana standard SEAT Leon III, combi, rok výroby 2014 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Leon III

Vana do kufru Seat Leon III

Vana standard SEAT Leon III, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Toledo I, 1992 - 1996, sedan

Vana do kufru Seat Toledo I, 1992 - 1996, sedan

Vana standard SEAT Toledo I, sedan, rok výroby 1992 - 1996, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Toledo II, 1999 - 2004, sedan

Vana do kufru Seat Toledo II, 1999 - 2004, sedan

Vana standard SEAT Toledo II, sedan, rok výroby 1999 - 2004, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Toledo III, 2004 - 2010, hatchback

Vana do kufru Seat Toledo III, 2004 - 2010, hatchback

Vana standard SEAT Toledo III, hatchback, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří, Provedení bez dvojité podlahy, spodní část kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Seat Toledo III, 2004 - 2010, hatchback

Vana do kufru Seat Toledo III, 2004 - 2010, hatchback

Vana standard SEAT Toledo III, hatchback, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří, Provedení dvojité dno kufru, horní kufr. Vana standard do horního kufru Vana standard do…

Vana do kufru Seat Toledo IV, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Seat Toledo IV, 2013 ->, sedan

Vana standard SEAT Toledo IV, sedan, rok výroby 2013 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Seat Toledo Magnus, 2004 ->, sedan

Vana do kufru Seat Toledo Magnus, 2004 ->, sedan

Vana standard SEAT Toledo Magnus, sedan, rok výroby 2004 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Action, 2006 - 2011, SUV

Vana do kufru Ssangyong Action, 2006 - 2011, SUV

Vana standard SSANGYONG Action, SUV, rok výroby 2006 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Korado I, 1997 - 2010, SUV

Vana do kufru Ssangyong Korado I, 1997 - 2010, SUV

Vana standard SSANGYONG Korado I, SUV, rok výroby 1997 - 2010, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Korado II, 2010 ->, SUV

Vana do kufru Ssangyong Korado II, 2010 ->, SUV

Vana standard SSANGYONG Korado II, SUV 4x4, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Kyron, 2005 ->, SUV

Vana do kufru Ssangyong Kyron, 2005 ->, SUV

Vana standard SSANGYONG Kyron, SUV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Rexton II, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Ssangyong Rexton II, 2017 ->, SUV

Vana standard SSANGYONG Rexton II (Y400), SUV 4 x 4, od roku výroby 11.2017 ->, 5 dveří, provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ssangyong Rexton W, 2012 ->, SUV

Vana do kufru Ssangyong Rexton W, 2012 ->, SUV

Vana standard SSANGYONG Rexton W, SUV 4 x 4, od roku výroby 2012 ->, 5 dveří Provedení pro 7 míst, třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Ssangyong Rexton, 2001 - 2006, SUV

Vana do kufru Ssangyong Rexton, 2001 - 2006, SUV

Vana standard SSANGYONG Rexton, SUV, rok výroby 2001 - 2006, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ssangyong Rodius, 2005 ->, MPV

Vana do kufru Ssangyong Rodius, 2005 ->, MPV

Vana standard SSANGYONG Rodius, MPV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Provedení pro 5 míst třetí řada sedadel vyjmutá. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Ssangyong Rodius, 2005 ->, MPV

Vana do kufru Ssangyong Rodius, 2005 ->, MPV

Vana standard SSANGYONG Rodius, MPV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Provedení 7 sedadel Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ssangyong Tovoli

Vana do kufru Ssangyong Tovoli

Vana standard SSANGYONG Tovoli, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ssangyong Tovoli

Vana do kufru Ssangyong Tovoli

Palstová vana do kufru vozu SSANGYONG Tovoli, rok výroby 03.2015 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Ssangyong XLV, 2016 ->, SUV

Vana do kufru Ssangyong XLV, 2016 ->, SUV

Palstová vana do kufru vozu SSANGYONG XLV, rok výroby 08.2016 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Rover 214, 1996 - 1999, hatchback

Vana do kufru Rover 214, 1996 - 1999, hatchback

Vana standard ROVER 124, hatchback, rok výroby 1996 - 1999R, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Rover 75, 2000 ->, sedan

Vana do kufru Rover 75, 2000 ->, sedan

Vana standard ROVER 75, sedan, rok výroby 2000 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Agila I, 2000 - 2008, hatchback

Vana do kufru Opel Agila I, 2000 - 2008, hatchback

Vana standard Opel Agila I, hatchback, rok výroby 2000 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Agila II, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Agila II, 2008 ->, hatchback

Vana standard Opel Agila II, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Agila II, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Agila II, 2008 ->, hatchback

Vana standard Opel Agila II, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Antara, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Opel Antara, 2007 ->, SUV

Vana standard Opel Antara, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, combi

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, combi

Vana standard Opel Astra Classic I i F, combi, rok výroby 1992 - 1998, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, hatchback

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, hatchback

Vana standard Opel Astra Classic I i F hatchback, rok výroby 1992 - 1998, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, hatchback

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, hatchback

Vana standard Opel Astra I i F Classic, hatchback, rok výroby 1992 - 1998, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, sedan

Vana do kufru Opel Astra F, 1992 - 1998, sedan

Vana standard Opel Astra I i F Classic, sedan, rok výroby 1992 - 1998, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, combi

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, combi

Vana standard Opel Astra II i G, combi, rok výroby 1998 - 2009, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, hatchback

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, hatchback

Vana standard Opel Astra II i G, hatchback, rok výroby 1998 - 2009, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, sedan

Vana do kufru Opel Astra G, 1998 - 2009, sedan

Vana standard Opel Astra II i G, sedan, rok výroby 1998 - 2009, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2009, hatchback

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2009, hatchback

Vana standard Opel Astra III i H, hatchback, rok výroby 2004 - 2009, 3 i 5 dveří. Provedení bez další vložky v kufru, GTC. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2009, hatchback

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2009, hatchback

Vana standard Opel Astra III i H, hatchback, rok výroby 2004 - 2009, 3 i 5 dveří. Provedení s dodatečnou vložkou, organizérem, Cosmo. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2010, combi

Vana do kufru Opel Astra H, 2004 - 2010, combi

Vana standard Opel Astra III i H, combi, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří. Provedení Caravan. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra H, 2005 - 2009, hatchback

Vana do kufru Opel Astra H, 2005 - 2009, hatchback

Vana standard Opel Astra III i H, hatchback, rok výroby 2005 - 2009, 3 dveře. Provedení GTC. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra H, 2007 - 2012, sedan

Vana do kufru Opel Astra H, 2007 - 2012, sedan

Vana standard Opel Astra III i H, sedan, rok výroby 12.2007 - 2012, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Astra J, 2009 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Astra J, 2009 ->, hatchback

Vana standard Opel Astra IV i J, hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra J, 2009 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Astra J, 2009 ->, hatchback

Vana standard Opel Astra IV i J, hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra J, 2010 ->, combi

Vana do kufru Opel Astra J, 2010 ->, combi

Vana standard Opel Astra IV i J, combi, rok výroby 11.2010 ->, 5 dveří, Provedení Sport Tourer. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra J, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Astra J, 2011 ->, hatchback

Vana standard Opel Astra IV i J, hatchback, rok výroby 2011 ->, 3 dveře, Provedení horní kufr, GTC. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Astra J, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Astra J, 2011 ->, hatchback

Vana standard Opel Astra IV i J, hatchback, rok výroby 2011 ->, 3 dveře, Provedení dolní kufr, GTC. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Astra J, 2012 ->, sedan

Vana do kufru Opel Astra J, 2012 ->, sedan

Vana standard Opel Astra IV i J, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Provedení rezervním kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Astra K

Vana do kufru Opel Astra K

Vana standard Opel Astra V i K, hatchback, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Astra K

Vana do kufru Opel Astra K

Vana standard Opel Astra V i K, hatchback, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Astra K, 2016 ->, combi

Vana do kufru Opel Astra K, 2016 ->, combi

Vana standard Opel Astra V i K,combi sports tourer, rok výroby 2016 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru gumoplastová s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Combo D L2

Vana do kufru Opel Combo D L2

Vana standard Opel Combo III i D, combivan prodloužený rozvor, od roku výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana standard Opel Combo III i D, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 5 míst, bez možnosti dvojité podlahy. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana standard Opel Combo III i D, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 7 místná, možnostt vystřihnout otvory pro upevnění třetí řady sedadel. Vana…

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana do kufru Opel Combo D, 2012 ->, combivan

Vana standard Opel Combo III i D, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Corsa B, 1993 - 2000, hatchback

Vana do kufru Opel Corsa B, 1993 - 2000, hatchback

Vana standard Opel Corsa II i B, hatchback, rok výroby 1993 - 2000, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Corsa C, 2001 - 2006, hatchback

Vana do kufru Opel Corsa C, 2001 - 2006, hatchback

Vana standard Opel Corsa III i C, hatchback, rok výroby 2001 - 2006, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Corsa D, 2006 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Corsa D, 2006 ->, hatchback

Vana standard Opel Corsa IV i D, hatchback, rok výroby 2006 ->, 3 i 5 dveří. Provedení horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Corsa D, 2006 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Corsa D, 2006 ->, hatchback

Vana standard Opel Corsa IV i D, hatchback, rok výroby 2006 ->, 3 i 5 dveří. Provedení dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Corsa E, 2014 ->, hatchback

Vana do kufru Opel Corsa E, 2014 ->, hatchback

Vana standard Opel Corsa E, hatchback, rok výroby 12.2014 ->, 3 i 5 dveří. Provedení dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Crossland, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Opel Crossland, 2017 ->, SUV

Vana standard Opel Crossland, SUV, rok výroby 06.2017 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Crossland, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Opel Crossland, 2017 ->, SUV

Vana standard Opel Crossland, SUV, rok výroby 06.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, combi

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, combi

Vana standard Opel Insignia, combi, rok výroby 2009 ->, 5 dveří. Provedení Sport Tourer. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, sedan

Vana standard Opel Insignia, sedan i liftback, rok výroby 2009 ->, 4 i 5 dveří. Provedení plnohodnotným rezervním kolem nebo subwooferem v kufru. Vana standard do…

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Opel Insignia, 2009 ->, sedan

Vana standard Opel Insignia, sedan i liftback, rok výroby 2009 ->, 4 i 5 dveří. Provední s dojezdovým rezervním kolem nebo soupravou pro opravu pneu. Vana standard do…

Vana do kufru Opel Insignia, 2017 ->, combi

Vana do kufru Opel Insignia, 2017 ->, combi

Vana standard Opel Insignia B,Sports Touree, combi, rok výroby 07.2017 ->, 5 dveří, provedení Sport Tourer, možnost úpravy vany kvůli boxu. Vana standard do…

Vana do kufru Opel Karl

Vana do kufru Opel Karl

Vana standard Opel Karl, hatchback, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří. Provedení plnohodnotným rezervním kolem nebo subwooferem v kufru. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Opel Meriva A, 2003 - 2010, MPV

Vana do kufru Opel Meriva A, 2003 - 2010, MPV

Vana standard Opel Meriva I i A, MPV combivan, rok výroby 2003 - 2010, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Meriva B, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Opel Meriva B, 2010 ->, MPV

Vana standard Opel Meriva B, MPV combivan, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Meriva B, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Opel Meriva B, 2010 ->, MPV

Vana standard Opel Meriva B, MPV combivan, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Mokka, 2012 ->, SUV

Vana do kufru Opel Mokka, 2012 ->, SUV

Vana standard Opel Mokka, SUV 4x4, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Montery II, 1998 - 2002, MPV

Vana do kufru Opel Montery II, 1998 - 2002, MPV

Vana standard Opel Montery II, MPV mikrovan, rok výroby 1998 - 2002, 4 i 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 1999, combi

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 1999, combi

Vana standard Opel Omega II i B, combi, rok výroby 1994 - 1999, 5 dveří. Provedení Caravan, CD napravo, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 1999, combi

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 1999, combi

Vana standard Opel Omega II i B, combi, rok výroby 1994 - 1999, 5 dveří. Provedení Caravan. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 2003, sedan

Vana do kufru Opel Omega B, 1994 - 2003, sedan

Vana standard Opel Omega II i B, sedan, rok výroby 1994 - 2003, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Signum, 2003 - 2008, combi

Vana do kufru Opel Signum, 2003 - 2008, combi

Vana standard Opel Signum, combi, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2002, hatchback

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2002, hatchback

Vana standard Opel Vectra II i B, hatchback, 1996 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2002, sedan

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2002, sedan

Vana standard Opel Vectra II i B, sedan, rok výroby 1996 - 2002, 4 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2003, combi

Vana do kufru Opel Vectra B, 1996 - 2003, combi

Vana standard Opel Vectra II i B, combi, rok výroby 1996 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, combi

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, combi

Vana standard Opel Vectra III i C, combi, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, hatchback

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, hatchback

Vana standard Opel Vectra III i C, hatchback, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, sedan

Vana do kufru Opel Vectra C, 2003 - 2008, sedan

Vana standard Opel Vectra III i C, sedan, rok výroby 2003 - 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Opel Vivaro B, 2014 ->, combi long

Vana do kufru Opel Vivaro B, 2014 ->, combi long

Vana standard Opel Vivaro B, combi long L2, rok výroby 2003 - 2008, 4 dveře, Provedení verse combi i tour za třetí řadu sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Opel Zafira A, 2000 - 2005, MPV

Vana do kufru Opel Zafira A, 2000 - 2005, MPV

Vana standard Opel Zafira I i A, MPV microvan, rok výroby 2000 - 2005, 5 dveří, Provedení pro 5 i 7 míst, při 7 místech třetí řada sedadev složená v podlaze. Vana…

Vana do kufru Opel Zafira B, 2005 - 2012, MPV

Vana do kufru Opel Zafira B, 2005 - 2012, MPV

Vana standard Opel Zafira II i B, MPV microvan, rok výroby 2005 - 2012, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst, při 7 místech 3-tí řada dole v podlaze. Vana standard do…

Vana do kufru Opel Zafira C, 2011 ->, MPV

Vana do kufru Opel Zafira C, 2011 ->, MPV

Vana standard Opel Zafira III i C, MPV microvan, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Provedení Toureg 5 i 7 míst, při 7 místech třetí řada skrytá v podlaze. Vana standard…

Vana do kufru Mazda 121, 1994 - 2001, hatchback

Vana do kufru Mazda 121, 1994 - 2001, hatchback

Plastová vana standard Mazda 121, hatchback, rok výroby 1994 - 2001, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 2 I, 2003 - 2007, hatchback

Vana do kufru Mazda 2 I, 2003 - 2007, hatchback

Plastová vana standard Mazda 2 I, hatchback, rok výroby 2003 - 2007, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 2 II, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Mazda 2 II, 2007 ->, hatchback

Plastová vana standard Mazda 2 II, hatchback, rok výroby 09.2007 ->, 3 i 5 dveří. Provedení s dojezdovým kolem nebo opravnou sadou. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mazda 2 III, 2015 ->, hatchback

Vana do kufru Mazda 2 III, 2015 ->, hatchback

Plastová vana standard Mazda 2 III DJ, hatchback, od roku výroby 02.2015 ->, 5 dveří. Provedení s dojezdovým kolem nebo opravnou sadou. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mazda 3 I, 2003 - 2007, hatchback

Vana do kufru Mazda 3 I, 2003 - 2007, hatchback

Plastová vana standard Mazda 3 I, hatchback, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří. Provedení sport. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mazda 3 I, 2003 - 2009, sedan

Vana do kufru Mazda 3 I, 2003 - 2009, sedan

Plastová vana standard Mazda 3 I, sedan, rok výroby 2003 - 2009, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda 3 I, 2007 - 2009, hatchback

Vana do kufru Mazda 3 I, 2007 - 2009, hatchback

Plastová vana standard Mazda 3 I, hatchback, rok výroby 2007 - 2009, 5 dveří. Provedení sport. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mazda 3 II, 2009 - 2013, hatchback

Vana do kufru Mazda 3 II, 2009 - 2013, hatchback

Plastová vana standard Mazda 3 II, hatchback, rok výroby 2009 - 2013, 5 dveří. Provedení bez subwoferu v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mazda 3 II, 2009 - 2013, sedan

Vana do kufru Mazda 3 II, 2009 - 2013, sedan

Plastová vana standard Mazda 3 II, sedan, rok výroby 2009 - 2013, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda 3 III, 2013 ->, hatchback

Vana do kufru Mazda 3 III, 2013 ->, hatchback

Plastová vana standard Mazda 3 III, hatchback, rok výroby 09.2013 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 3 III, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Mazda 3 III, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Mazda 3 III, sedan i limusine, rok výroby 12.2013 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 323 V, 1995 - 1998, hatchback

Vana do kufru Mazda 323 V, 1995 - 1998, hatchback

Plastová vana standard Mazda 323F V, hatchback, rok výroby 1995 - 1998, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 323 V, 1995 - 1998, sedan

Vana do kufru Mazda 323 V, 1995 - 1998, sedan

Plastová vana standard Mazda 323 V, sedan, rok výroby 1995 - 1998, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda 323 VI, 1999 - 2003, hatchback

Vana do kufru Mazda 323 VI, 1999 - 2003, hatchback

Plastová vana standard Mazda 323 VI, hatchback, rok výroby 1999 - 2003, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 323 VI, 1999 - 2003, sedan

Vana do kufru Mazda 323 VI, 1999 - 2003, sedan

Plastová vana standard Mazda 323 VI, sedan, rok výroby 1999 - 2003, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 5 I, 2005 - 2010, MPV

Vana do kufru Mazda 5 I, 2005 - 2010, MPV

Plastová vana standard Mazda 5 I, MPV mikrovan, rok výroby 2005 - 2010, 5 dveří, Provedení 7 míst třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mazda 5 II, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Mazda 5 II, 2010 ->, MPV

Plastová vana standard Mazda 5 II, MPV mikrovan, rok výroby 10.2010 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst, třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2007, combi

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2007, combi

Plastová vana standard Mazda 6 I, combi, rok výroby 2002 - 2007, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2008, hatchback

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2008, hatchback

Plastová vana standard Mazda 6 I, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2008, sedan

Vana do kufru Mazda 6 I, 2002 - 2008, sedan

Plastová vana standard Mazda 6 I, sedan, rok výroby 2002 - 2008, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 - 2012, combi

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 - 2012, combi

Plastová vana standard Mazda 6 II, sport combi, rok výroby 2007 - 2012, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 - 2012, liftback

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 - 2012, liftback

Plastová vana standard Mazda 6 II, liftback, rok výroby 2007 - 2012, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 -2012, sedan

Vana do kufru Mazda 6 II, 2007 -2012, sedan

Plastová vana standard Mazda 6 II, sedan, rok výroby 2007 - 2012, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 6 III, 2013 ->, combi

Vana do kufru Mazda 6 III, 2013 ->, combi

Plastová vana standard Mazda 6 III, combi, rok výroby 2013 ->, 5 dveří. Provedení Sport combi. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mazda 6 III, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Mazda 6 III, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Mazda 6 III, sedan, rok výroby 2013 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda 626 GD, 1988 - 1997, combi

Vana do kufru Mazda 626 GD, 1988 - 1997, combi

Plastová vana standard Mazda 626 GD, combi, rok výroby 1988 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, hatchback

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, hatchback

Plastová vana standard Mazda 626 GE, hatchback, rok výroby 1992 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, sedan

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, sedan

Plastová vana standard Mazda 626 GE, sedan, rok výroby 1992 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, sedan

Vana do kufru Mazda 626 GE, 1992 - 1997, sedan

Plastová vana standard Mazda 626 GE, sedan, rok výroby 1992 - 1997, 4 dveře. Provedeni Cronos. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, combi

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, combi

Plastová vana standard Mazda 626 GF, combi, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, hatchback

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, hatchback

Plastová vana standard Mazda 626 GF, hatchback, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, sedan

Vana do kufru Mazda 626 GF, 1998 - 2002, sedan

Plastová vana standard Mazda 626 GF, sedan, rok výroby 1998 - 2002, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda CX-3, 2015 ->, SUV

Vana do kufru Mazda CX-3, 2015 ->, SUV

Plastová vana standard Mazda CX-3, SUV, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda CX-5, 2012 ->, SUV

Vana do kufru Mazda CX-5, 2012 ->, SUV

Plastová vana standard Mazda CX-5, SUV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda CX-5, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Mazda CX-5, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard Mazda CX-5 KF, SUV, rok výroby 07.2017 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda CX-7, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Mazda CX-7, 2007 ->, SUV

Plastová vana standard Mazda CX-7, SUV, rok výroby 07.2007->, 4 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mazda Demio, 1998 - 2002, MPV

Vana do kufru Mazda Demio, 1998 - 2002, MPV

Plastová vana standard Mazda Demio, MPV, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mazda MPV II, 1999 - 2006, MPV

Vana do kufru Mazda MPV II, 1999 - 2006, MPV

Plastová vana standard Mazda MPV II, MPV mikrovan, rok výroby 1999 - 2006, 5 dveří. Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mazda Premacy I, 1999 - 2002, MPV

Vana do kufru Mazda Premacy I, 1999 - 2002, MPV

Plastová vana standard Mazda Premacy I, MPV mikrovan, rok výroby 1999 - 2002, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mazda Premacy I, 2003 - 2005, MPV

Vana do kufru Mazda Premacy I, 2003 - 2005, MPV

Plastová vana standard Mazda Premacy I, MPV mikrovan, rok výroby 2003 - 2005, 5 dveří. Provedení 5 i 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Alfa Romeo 147

Vana do kufru Alfa Romeo 147

Plastová vana standard Alfa Romeo 147, hatchback, od roku výroby 2002 ->, 3 i 5 dveří. Rozměr 69 x 112 cm. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo 147

Vana do kufru Alfa Romeo 147

Plastová vana standard Alfa Romeo 147 hatchback, od roku výroby 2002 ->, 3 i 5 dveří, pro typ vozu se soundsystem Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo 156

Vana do kufru Alfa Romeo 156

Plastová vana standard Alfa Romeo 156 S sedan, rok výroby 1997 - 08.2005, 4 dveře. Rozměr 137 x 90 cm. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru Alfa Romeo 156

Vana do kufru Alfa Romeo 156

Plastová vana standard Alfa Romeo 156 SW combi, rok výroby 2000 - 08.2005, 5 dveří. Rozměr : 90 x 127 cm Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Plastová vana standard Alfa Romeo 159 SW combi, od roku výroby 09.2005->, 5 dveří. Provedení pro utopenou podlahu. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Plastová vana standard Alfa Romeo 159 sedan, od roku výroby 09.2005->, 4 dveře. Provedení pro vozy bez rezervy. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Plastová vana standard Alfa Romeo 159 sedan, od roku výroby 09.2005->, 4 dveře. Provedení pro do vozu s rezervou Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Vana do kufru Alfa Romeo 159

Plastová vana standard Alfa Romeo 159 SW combi, od roku výroby 09.2005->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana…

Vana do kufru Alfa Romeo Brera

Vana do kufru Alfa Romeo Brera

Plastová vana standard Alfa Romeo Brera coupe, od roku výroby 01.2006 ->, 3 dveře. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Alfa Romeo Crosswagon

Vana do kufru Alfa Romeo Crosswagon

Plastová vana standard Alfa Romeo Crosswagon, 4x4, od roku výroby 09.2005->, 5 dveří. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Alfa Romeo Giulia

Vana do kufru Alfa Romeo Giulia

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Alfa Romeo Giulia, sedan 4 dveře, od roku výroby 06.2016 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Alfa Romeo Giulia po faceliftu

Vana do kufru Alfa Romeo Giulia po faceliftu

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Alfa Romeo Giulia, sedan 4 dveře, po faceliftu, od roku výroby 2020 -> v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Alfa Romeo GT

Vana do kufru Alfa Romeo GT

Plastová vana standard Alfa Romeo GT coupe, od roku výroby 02.2004 ->, 3 dveře. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru je…

Vana do kufru Alfa Romeo Gulietta

Vana do kufru Alfa Romeo Gulietta

Plastová vana standard Alfa Romeo Gulietta hatchback, od roku výroby 05.2010->, 5 dveří. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Alfa Romeo Mito

Vana do kufru Alfa Romeo Mito

Plastová vana standard Alfa Romeo Mito, od roku výroby 2008 ->, 3 dveře. Vana standard vyrobená u polské firmy Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru je…

Vana do kufru Alfa Romeo Stelvio

Vana do kufru Alfa Romeo Stelvio

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Alfa Romeo Stelvio type 949, SUV, od roku výroby 01.2017 -> i po faceliftu po roce 2020, bez subwooferu v černém…

Vana do kufru Audi 100

Vana do kufru Audi 100

Plastová vana standard Audi 100 combi, rok výroby 1988 - 1994, 5 dveří. Rozměr 114 x 108 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi 80

Vana do kufru Audi 80

Plastová vana standard Audi 80 B3 sedan, rok výroby 1979 - 1988, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi 80

Vana do kufru Audi 80

Plastová vana standard Audi 80 B4 sedan, rok výroby 1988 - 1994, 4 dveře. Rozměr 145 x 104 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A1

Vana do kufru Audi A1

Plastová vana standard Audi A1 hatchback, rok výroby 09.2010->, 3 i 5 dveří. Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi A1

Vana do kufru Audi A1

Plastová vana standard Audi A1 hatchback, rok výroby 09.2010->, 3 i 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi A2

Vana do kufru Audi A2

Plastová vana standard Audi A2 hatchback, rok výroby 1999->, 5 dveří Provedení s náhradním kolem (rezervou). horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Audi A2

Vana do kufru Audi A2

Plastová vana standard Audi A2 hatchback, rok výroby 1999->, 5 dveří Provedení bez náhradního kola (rezervy), dolní kufr. Rozměr 68 x 98 cm. Vana standard do…

Vana do kufru Audi A3

Vana do kufru Audi A3

Plastová vana standard Audi A3 hatchback, rok výroby 1997 - 04.2003, 3 i 5 dveří. Rozměr 108 x 82 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi A3 8P

Vana do kufru Audi A3 8P

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 8P hatchback, 3 dveře, rok výroby 05.2003 - 07.2012 ne quattro v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Audi A3 8P Sportback

Vana do kufru Audi A3 8P Sportback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 8P Spotrback, 5 dveří, rok výroby 09.2004 - 08.2008 ne quattro v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Audi A3 8P Sportback po faceliftu

Vana do kufru Audi A3 8P Sportback po faceliftu

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 8P Spotrback, 5 dveří, rok výroby 09.2008 - 01.2013 po faceliftu ne quattro v černém provedení s…

Vana do kufru Audi A3 8V

Vana do kufru Audi A3 8V

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 V8 3 dveře, rok výroby 08.2012 - 03.2020 pro horní i dolní kufr ne pro e-tron v černém provedení s…

Vana do kufru Audi A3 8V sedan

Vana do kufru Audi A3 8V sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 V8 sedan 4 dveře, rok výroby 09.2013 - 03.2020 v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Audi A3 8V Sportback

Vana do kufru Audi A3 8V Sportback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 V8 5 dveří Sportback, rok výroby 02.2013 - 03.2020 pro horní i dolní kufr ne pro e-tron v černém…

Vana do kufru Audi A3 Sportback

Vana do kufru Audi A3 Sportback

Plastová vana standard Audi A3 Sportback hatchback, rok výroby 09.2004 ->, 5 dveří. Pozor, není určená pro provrdení quattro. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Audi A3 Sportback

Vana do kufru Audi A3 Sportback

Plastová vana standard Audi A3 Sportback hatchback, Facelift 2008, rok výroby 09.2008->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A3 Sportback horní

Vana do kufru Audi A3 Sportback horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 Sportback hatchback TFSI, TFSIe, TDI, 5 dveří, od roku výroby 03.2020 -> pro horní polohu kufru,…

Vana do kufru Audi A3 Sportback spodní

Vana do kufru Audi A3 Sportback spodní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 Sportback (8Y) hatchback, 5 dveří, od roku výroby 03.2020 -> pro spodní polohu kufru, nastavitelná…

Vana do kufru Audi A3 V8 Quattro

Vana do kufru Audi A3 V8 Quattro

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 V8 Quattro 3 dveře i Sportback hatchback 5 dveří, rok výroby 02.2013 - 03.2020 pouze pro horní kufr ne…

Vana do kufru Audi A3 V8 Sportback

Vana do kufru Audi A3 V8 Sportback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A3 V8 3 dveře i Sportback 5 dveří, rok výroby 08.2012 - 03.2020 pouze pro horní kufr ne pro e-tron v…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 combi allroad quatro, rok výroby 2015 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 (B5) sedan, rok výroby 1996 - 2001, 4 dveře Provedení zadní sklopná sedadla, bez CD, navigace nalevo. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 avant, rok výroby 1996 - 2001, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 avant, rok výroby 2001 - 2003, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 Avant, 5 dveří, od roku výroby 2004 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého povrchu od…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 sedan, rok výroby 1996 - 2001, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A4

Vana do kufru Audi A4

Plastová vana standard Audi A4 sedan, rok výroby 2001 - 2003, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A4 B8 Avant

Vana do kufru Audi A4 B8 Avant

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 B8 Avant , 5 dveří, rok výroby 04.2008 - 10.2015 v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Audi A4 B8 sedan

Vana do kufru Audi A4 B8 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 B8 sedan i Quattro, 4 dveře, rok výroby 01.2008 - 10.2015 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Audi A4 B9 Limousine Quattro

Vana do kufru Audi A4 B9 Limousine Quattro

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 B9 Limousine Quattro, 4 dveře, rok výroby 11.2015 -> i po faceliftu roku 2019 v černém provedení s…

Vana do kufru Audi A4 srdan

Vana do kufru Audi A4 srdan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 B6 sedan i B6 Quattro a Audi A4 B7 i B7 Quattro, 4 dveře, rok výroby 2001 - 2013 v černém provedení s…

Vana do kufru Audi A5

Vana do kufru Audi A5

Plastová vana standard Audi A5 Sportback hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi A5 Coupe

Vana do kufru Audi A5 Coupe

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 Coupe, 3 dveře, rok výroby 10.2016 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého povrchu od…

Vana do kufru Audi A5, 2016 ->, coupe

Vana do kufru Audi A5, 2016 ->, coupe

Plastová vana standard Audi A5 Sportback, coupe, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi A58T3 Coupe

Vana do kufru Audi A58T3 Coupe

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Audi A4 8T3 Coupe, 3 dveře, rok výroby 01.2008 - 09.2016 v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 avant, rok výroby 1998 - 2003, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 avant, rok výroby 1992 - 1997, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 avant, rok výroby 2004 ->, 5 dveří Provedení fixace v kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 avant, rok výroby 2004 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 sedan, rok výroby 1998 - 2003, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 sedan, rok výroby 1994 - 1997, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 sedan, rok výroby 2004 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 (C7) sedan 4x2, rok výroby 09.2011 ->, 5 dveří, Provedení i pro Audi A6 (C7) sedan Quattro 4x4. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 (C7) avant i Audi A6 (C7) Quattro, rok výroby 09.2011 ->, 5 dveří, Provedení s kolejnicemi v kufru. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Audi A6

Vana do kufru Audi A6

Plastová vana standard Audi A6 (C7) avant i Audi A6 (C7) Quattro, rok výroby 09.2011 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A7

Vana do kufru Audi A7

Plastová vana standard Audi A7 Sportback coupe, rok výroby 2010 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi A8

Vana do kufru Audi A8

Plastiová vana Audi A8 sedan, 2013 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová úprava…

Vana do kufru Audi A8

Vana do kufru Audi A8

Plastiová vana Audi A8 i A8 Quattro sedan, 2010 ->, 4 dveře, Provedení plnohodnotná rezerva. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A8

Vana do kufru Audi A8

Plastiová vana Audi A8 i A8 Quattro sedan, 2010 ->, 4 dveře, Provedení souprava na opravu pneu. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi A8

Vana do kufru Audi A8

Plastová vana standard Audi A8 sedan, rok výroby 2004 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi Q2, 2016 ->, SUV

Vana do kufru Audi Q2, 2016 ->, SUV

Plastiová vana Audi Q2 GA, SUV, 08.2011 ->, 5 dveří, Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi Q3

Vana do kufru Audi Q3

Plastiová vana Audi Q3 i Q3 Quattro SUV, 08.2011 ->, 5 dveří, Provedení dolní kufr a bez rezervy. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi Q3

Vana do kufru Audi Q3

Plastiová vana Audi Q3 i Q3 Quattro SUV, 08.2011 ->, 5 dveří, Provedení horní kufr a dojezdové kolo. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi Q5

Vana do kufru Audi Q5

Plastová vana standard Audi Q5 SUV, rok výroby 2008 ->, 5 dveří Provedení fixace v kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Audi Q5

Vana do kufru Audi Q5

Plastová vana standard Audi Q5 SUV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Audi Q5, 2017 ->

Vana do kufru Audi Q5, 2017 ->

Plastová vana standard Audi Q5, SUV, od roku výroby 2017 ->, 5 dveří Provedení pro modely s kolejnicemi. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi Q7

Vana do kufru Audi Q7

Plastová vana standard Audi Q7, SUV, rok výroby 2015 ->, 5 dveří Provedení pro 5 míst třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Audi Q7

Vana do kufru Audi Q7

Plastová vana standard Audi Q7, rok výroby 2005->, 5 dveří Provedení fixace v kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Audi Q7

Vana do kufru Audi Q7

Plastová vana standard Audi Q7, rok výroby 2005->, 5 dveří Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Audi TT Coupe

Vana do kufru Audi TT Coupe

Plastová vana standard Audi TT Coupe 4x4, rok výroby 1998 - 2006, Provedení pro quatro Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW 1 E87

Vana do kufru BMW 1 E87

Plastová vana standard BMW 1 (E87) hatchback, rok výroby 2004 - 2011, 5 dveří. Provedení bez kapsy na levé i pravé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 1 E87

Vana do kufru BMW 1 E87

Plastová vana standard BMW 1 (E87) hatchback, rok výroby 09.2004 - 2011, 5 dveří. Provedení kapsa na levé i pravé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 1 E87

Vana do kufru BMW 1 E87

Plastová vana standard BMW 1 (E87) hatchback, rok výroby 09.2004 - 2011, 5 dveří. Provedení bez levého vykrojení. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 1 F20

Vana do kufru BMW 1 F20

Plastová vana standard BMW 1 (F21) hatchback, rok výroby 09.2012 ->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 1 F20

Vana do kufru BMW 1 F20

Plastová vana standard BMW 1 (F20) hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 2 F22

Vana do kufru BMW 2 F22

Plastová vana standard BMW 2 (F22) coupe, rok výroby 02.2014 ->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW 2 F45

Vana do kufru BMW 2 F45

Plastová vana standard BMW 2 F45, Active Tourer, van, rok výroby 09.2014 ->, 5 dveří. Provrdení pro posuvná sedadla. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 2 F45

Vana do kufru BMW 2 F45

Plastová vana standard BMW 2 F45, Active Tourer, van, rok výroby 09.2014 ->, 5 dveří. Provrdení pro dolní kufr pod podlahou zavazadlového prostoru. Vana standard do…

Vana do kufru BMW 2 F45

Vana do kufru BMW 2 F45

Plastová vana standard BMW 2 F45, Active Tourer, van, rok výroby 2014 ->, 5 dveří. Provrdení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 2 F46

Vana do kufru BMW 2 F46

Plastová vana standard BMW 2 F46, Grand Tourer, van, rok výroby 2015 ->, 5 dveří. Provrdení pro 5 i 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 3 E36

Vana do kufru BMW 3 E36

Plastová vana standard BMW serie 3 E36 touring, combi, rok výroby 1996 - 1999, 5 dveří. Rozměry 124 x 92 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 3 E36

Vana do kufru BMW 3 E36

Plastová vana standard BMW serie 3 E36 sedan, rok výroby 1991 - 1998, 4 dveře. Rozměr 119 x 95 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru BMW 3 E46

Vana do kufru BMW 3 E46

Plastová vana standard BMW serie 3 E46 touring, combi, rok výroby 1998 - 08.2005, 5 dveří. Provedení s navigací vlevo. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 3 E46

Vana do kufru BMW 3 E46

Plastová vana standard BMW serie 3 E46 sedan, rok výroby 1998 - 03.2003, 4 dveře Provedení box nalevo Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru BMW 3 E46

Vana do kufru BMW 3 E46

Plastová vana standard BMW serie 3 E46 touring, combi, rok výroby 1998 - 08.2005, 5 dveří. Provedení bez levé navigace. Rozměr 130 x 95 cm Vana standard do…

Vana do kufru BMW 3 E46

Vana do kufru BMW 3 E46

Plastová vana standard BMW serie 3 E46 sedan, rok výroby 1998 - 03.2003, 4 dveře. Provedení dutiny na levé straně zavazadlového prostoru. Rozměr 112 x 96 cm. Vana…

Vana do kufru BMW 3 E46

Vana do kufru BMW 3 E46

Plastová vana standard BMW serie 3 E46 sedan, rok výroby 03.2003 - 02.2005, 4 dveře. Provedení bez levé dutiny a dutiny za zadními sedadly Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru BMW 3 E90

Vana do kufru BMW 3 E90

Plastová vana standard BMW serie 3 E90 sedan, rok výroby 03.2005->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 3 E91

Vana do kufru BMW 3 E91

Plastová vana standard BMW serie 3 E91 touring, combi, rok výroby 09.2005->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW 3 F30

Vana do kufru BMW 3 F30

Plastová vana standard BMW serie 3 F30 sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW 3 F31

Vana do kufru BMW 3 F31

Plastová vana standard BMW serie 3 F31 touring, combi, rok výroby 2012 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 3 F34

Vana do kufru BMW 3 F34

Plastová vana standard BMW serie 3 F34 Gran Tourismo, hatchback, rok výroby 06.2013 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru BMW 4 F36

Vana do kufru BMW 4 F36

Plastová vana standard BMW serie 4 F36 Gran Coupe, hatchback, od roku výroby 2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru BMW 5 E34

Vana do kufru BMW 5 E34

Plastová vana standard BMW serie 5 E34 "B" sedan, rok výroby 1995 - 2000, 4 dveře. Rozměr 138 x 94 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru BMW 5 E34

Vana do kufru BMW 5 E34

Plastová vana standard BMW serie 5 E34 touring, combi, rok výroby 1992 - 1996, 5 dveří. Rozměr 126 x 106 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 5 E34

Vana do kufru BMW 5 E34

Plastová vana standard BMW serie 5 E34 sedan, rok výroby 1988 - 1995, 4 dveře. Rozměr 142 x 104 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru BMW 5 E39

Vana do kufru BMW 5 E39

Plastová vana standard BMW serie 5 E39 touing, combi, rok výroby 1997 - 09.2003, 5 dveří. Rozměr 112 x 110 cm. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 5 E39

Vana do kufru BMW 5 E39

Plastová vana standard BMW serie 5 E39 sedan, rok výroby 1996 - 06.2003, 4 dveře. Provedení bez navigace a audia. Rozměr 117 x114 cm. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru BMW 5 E39

Vana do kufru BMW 5 E39

Plastová vana standard BMW serie 5 E39 sedan, rok výroby 1996 - 06.2003, 4 dveře S navigací a audio na levé sraně. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 5 E60

Vana do kufru BMW 5 E60

Plastová vana standard BMW serie 5 E60 sedan, rok výroby 07.2003 - 2010, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 5 E60

Vana do kufru BMW 5 E60

Plastová vana standard BMW serie 5 E60 sedan, rok výroby 07.2003 - 2010, 4 dveře. Provedení box nalevé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 5 E61

Vana do kufru BMW 5 E61

Plastová vana standard BMW serie 5 E61 touring, combi, rok výroby 10.2003->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW 5 F07

Vana do kufru BMW 5 F07

Plastová vana standard BMW serie 5 F07 Grand Turismo hatchback, rok výroby 10.2009->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru BMW 5 F10

Vana do kufru BMW 5 F10

Plastová vana standard BMW série 5 F10 sedan, rok výroby 2010->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW 5 F11

Vana do kufru BMW 5 F11

Plastová vana standard BMW serie 5 F11 touring, combi, rok výroby 03.2010->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW 5 G30, 2017 ->, sedan

Vana do kufru BMW 5 G30, 2017 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu BMW serie 5 G30 sedan, rok výroby 02.2017 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW 5 G31, 2017 ->, combi

Vana do kufru BMW 5 G31, 2017 ->, combi

Plastová vana standard BMW serie 5 G31 touring, combi, rok výroby 05.2017 ->, 5 dveří i pro modeli s lištami. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW 6 F06, 2012 ->, grand coupe

Vana do kufru BMW 6 F06, 2012 ->, grand coupe

Plastová vana standard BMW serie 6 F06 grand coupe, od roku výroby 2012 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW 7 E38

Vana do kufru BMW 7 E38

Plastová vana standard BMW 7 (E38 725) sedan , rok výroby 1996 - 2001 Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW 7 E65

Vana do kufru BMW 7 E65

Plastiová vana BMW série 7 E65 i E66 sedan, 2001 - 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW 7 F01

Vana do kufru BMW 7 F01

Plastová vana standard BMW serie 7 F01 sedan, rok výroby 10.2008 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW 7 G11, 2015 ->, sedan

Vana do kufru BMW 7 G11, 2015 ->, sedan

Plastová vana standard BMW serie 7 typ G11 i 7L typ G12, sedan, od roku výroby 10.2015 ->, 4 dveře Provedení pro versi standart i dlouhou. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru BMW Mini Clubman

Vana do kufru BMW Mini Clubman

Plastová vana standard BMW Mini Clubman combi, rok výroby 2007->, 5 dveří Provedení 70 x 90 cm Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru BMW Mini One

Vana do kufru BMW Mini One

Plastová vana standard BMW Mini One, rok výroby 2007->, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW X1 E84

Vana do kufru BMW X1 E84

Plastová vana standard BMW X1 E84, 4x4, SUV, rok výroby 10.2009 ->, 4 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW X1 F48, 2015 ->, SUV

Vana do kufru BMW X1 F48, 2015 ->, SUV

Plastová vana standard BMW X1 F48, 4x4, SUV, rok výroby 10.2009 ->, 4 i 5 dveří Provedení zadní sedadla nejsou posuvná. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW X2 F39, 2018 ->, SUV

Vana do kufru BMW X2 F39, 2018 ->, SUV

Plastová vana standard BMW X2 F39, 4x4, SUV, od roku výroby 03.2018 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW X3 E83

Vana do kufru BMW X3 E83

Plastová vana standard BMW X3 E83, 4x4, SUV, rok výroby 04.2004 - 2009, 4 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru BMW X3 F25

Vana do kufru BMW X3 F25

Plastová vana standard BMW X3 F25, 4x4, SUV, rok výroby 2010 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru BMW X3 G01, 2017 ->, SUV

Vana do kufru BMW X3 G01, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard BMW X3 G01, 4x4, SUV, od roku výroby 11.2017 ->, 5 dveří, také pro modely s kolejnicemi. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru BMW X5 E53

Vana do kufru BMW X5 E53

Plastová vana standard BMW X5 E53, 4x4, SUV, rok výroby 06.2000 ->, 4 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru BMW X5 E70

Vana do kufru BMW X5 E70

Plastová vana standard BMW X5 E70, 4x4, SUV, rok výroby 03.2007 - 2013, 5 dveří Provedení 5 míst, pro uskladnění pod podlahou zavazadlového prostoru Vana standard do…

Vana do kufru BMW X5 E70

Vana do kufru BMW X5 E70

Plastová vana standard BMW X5 E70, 4x4, SUV, rok výroby 03.2007 - 2013, 5 dveří Provedení 5 míst, třetí řada sedadel dole Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW X5 F15

Vana do kufru BMW X5 F15

Plastová vana standard BMW X5 F15, 4x4, SUV, rok výroby 10.2013 ->, 5 dveří Provedení 5 míst, pro uskladnění pod podlahou zavazadlového prostoru Vana standard do…

Vana do kufru BMW X5 F15

Vana do kufru BMW X5 F15

Plastová vana standard BMW X5 F15, 4x4, SUV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří Provedení 5 míst, třetí řada sedadel dole Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru BMW X6 E71

Vana do kufru BMW X6 E71

Plastová vana standard BMW X6 E71, 4x4, rok výroby 06.2008 ->, 4 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen AX

Vana do kufru Citroen AX

Plastová vana standard Citroen AX hatchback, rok výroby 1993 - 1996, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Citroen Berlingo

Vana do kufru Citroen Berlingo

Plastová vana standard Citroen Berlingo multi space, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Provedení modulbox na pravé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Citroen Berlingo

Vana do kufru Citroen Berlingo

Plastová vana standard Citroen Berlingo multi space, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Provedení páte dveře výklopné. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Citroen Berlingo

Vana do kufru Citroen Berlingo

Plastová vana standard Citroen Berlingo, rok výroby 2008->, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Citroen Berlingo

Vana do kufru Citroen Berlingo

Plastová vana standard Citroen Berlingo, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Citroen C-Crosser

Vana do kufru Citroen C-Crosser

Plastová vana standard Citroen C-Crosser, SUV, rok výroby 2007 ->, 3 i 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Citroen C1

Vana do kufru Citroen C1

Plastová vana standard Citroen C1, hatchback, rok výroby 2005 ->, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen C1, 2014 ->, hatchback

Vana do kufru Citroen C1, 2014 ->, hatchback

Plastová vana standard Citroen C1, hatchback, od roku výroby 07.2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Citroen C2

Vana do kufru Citroen C2

Plastová vana standard Citroen C2, hatchback, rok výroby 2003->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen C3

Vana do kufru Citroen C3

Plastová vana standard Citroen C3, hatchback, rok výroby 2009 ->, 3 i 5 dveří Provedení modelů s a bez subwooferu v kufru `a rezervní kolo v plné velikosti nebo…

Vana do kufru Citroen C3

Vana do kufru Citroen C3

Plastová vana standard Citroen C3, hatchback, rok výroby 2002 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen C3 Picasso

Vana do kufru Citroen C3 Picasso

Plastová vana standard Citroen C3 Picasso, combivan, rok výroby 2009 ->, Provedení pro dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Citroen C3 Picasso

Vana do kufru Citroen C3 Picasso

Plastová vana standard Citroen C3 Picasso, combivan, rok výroby 2009 ->, Provedení pro horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Citroen C3, 2009 ->, hatchback

Vana do kufru Citroen C3, 2009 ->, hatchback

Vana do kufru Citroen C4

Vana do kufru Citroen C4

Plastová vana standard Citroen C4, hatchback, rok výroby 2004 - 2010, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Citroen C4 Aircross

Vana do kufru Citroen C4 Aircross

Plastová vana standard Citroen C4 Aircoss, SUV, rok výroby 05.2012 ->, 5 dveří Provedení modelů s a bez subwooferu v kufru `a rezervní kolo v plné velikosti nebo…

Vana do kufru Citroen C4 Grand Picasso I

Vana do kufru Citroen C4 Grand Picasso I

Plastová vana standard Citroen Grand Picasso I, MPV, rok výroby 2006 ->, 5 i 7 míst Provení pro třetí řada složená Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Citroen C4 Grand Picasso II

Vana do kufru Citroen C4 Grand Picasso II

Plastová vana standard Citroen Grand Picasso II, MPV, rok výroby 2013 ->, 5 i 7 míst Provení pro třetí řada složená Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Citroen C4 II

Vana do kufru Citroen C4 II

Plastová vana standard Citroen C4 II, hatchback, rok výroby 10.2010->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen C4 Picasso I

Vana do kufru Citroen C4 Picasso I

Plastová vana standard Citroen C4 Picasso, rok výroby 2006 - 2013, 5 míst Provedení pro vozy bez modulboxu v kufru Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Citroen C4 Picasso I

Vana do kufru Citroen C4 Picasso I

Plastová vana standard Citroen C4 Picasso, rok výroby 2006 - 2013, 5 míst Provedení modulbox napravo Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Citroen C4 Picasso II

Vana do kufru Citroen C4 Picasso II

Plastová vana standard Citroen C4 Picasso, MPV, rok výroby 2013 ->, 5 míst Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Citroen C4 Picasso II

Vana do kufru Citroen C4 Picasso II

Plastová vana standard Citroen C4 Picasso, MPV, rok výroby 2013 ->, 5 míst Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Citroen C5 I

Vana do kufru Citroen C5 I

Plastová vana standard Citroen C5 I, combi, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen C5 I

Vana do kufru Citroen C5 I

Plastová vana standard Citroen C5 I, liftback, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen C5 II

Vana do kufru Citroen C5 II

Plastová vana standard Citroen C5 II, combi, rok výroby 2008->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen C5 II

Vana do kufru Citroen C5 II

Plastová vana standard Citroen C5 II, sedan, rok výroby 2008 ->, 5 dveří Provedení levá a pravá dutiná vany jsou oddělitelné, když jsou vybrání v kufru…

Vana do kufru Citroen C8

Vana do kufru Citroen C8

Plastová vana standard Citroen C8, MPV,rok výroby 2002 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen DS3

Vana do kufru Citroen DS3

Plastová vana standard Citroen DS3, hatchback, rok výroby 2009 ->, 3 i 5 dveří Provedení modelů s a bez subwooferu v kufru `a rezervní kolo v plné velikosti nebo…

Vana do kufru Citroen DS4

Vana do kufru Citroen DS4

Plastová vana standard Citroen DS4, hatchback, rok výroby 2011 -> , 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen DS5

Vana do kufru Citroen DS5

Plastová vana standard Citroen DS5, hatchback, rok výroby 01.2012 -> , 5 dveří. Provedení bez subwoofru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Citroen Jumpy L2, 2007 ->, van

Vana do kufru Citroen Jumpy L2, 2007 ->, van

Plastová vana standard Citroen Jumpi L2, van, od roku výroby 2007 -> , 5 dveří. Provedení verse osobní za 3 řadu sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Citroen Jumpy Space Tourner L2, 2016 ->, van

Vana do kufru Citroen Jumpy Space Tourner L2, 2016 ->, van

Plastová vana standard Citroen Jumpi Space Tourner L2, van, od roku výroby 01.2016 -> , 5 dveří. Provedení verse osobní za 2 řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Citroen Jumpy Space Tourner L2, 2016 ->, van

Vana do kufru Citroen Jumpy Space Tourner L2, 2016 ->, van

Plastová vana standard Citroen Jumpi Space Tourner L2, van, od roku výroby 01.2016 -> , 5 dveří. Provedení verse osobní za 3 řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Citroen Nemo

Vana do kufru Citroen Nemo

Plastová vana standard Citroen Nemo, commbivan, rok výroby 2008 ->, 5 dveří Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Citroen Saxo

Vana do kufru Citroen Saxo

Plastová vana standard Citroen Saxo, hatchback, rok výroby 1996 - 2001, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Citroen Xantia

Vana do kufru Citroen Xantia

Plastová vana standard Citroen Xantia, sedan, rok výroby 1995 - 1999, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen Xantia

Vana do kufru Citroen Xantia

Plastová vana standard Citroen Xantia, combi, rok výroby 1995 - 1999, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen XM

Vana do kufru Citroen XM

Plastová vana standard Citroen XM, combi, rok výroby 1990 - 1994, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen XM

Vana do kufru Citroen XM

Plastová vana standard Citroen XM, sedan, rok výroby 1990 - 1994, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen Xsara I

Vana do kufru Citroen Xsara I

Plastová vana standard Citroen Xsara, hatchback, rok výroby 1997 - 2000, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Citroen Xsara I

Vana do kufru Citroen Xsara I

Plastová vana standard Citroen Xsara, combi, rok výroby 1997 - 2000, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen Xsara II

Vana do kufru Citroen Xsara II

Plastová vana standard Citroen Xsara II, coupe, rok výroby 2001 ->, 2 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen Xsara II

Vana do kufru Citroen Xsara II

Plastová vana standard Citroen Xsara II, combi, rok výroby 2001->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Citroen Xsara Picasso

Vana do kufru Citroen Xsara Picasso

Plastová vana standard Citroen Xsara Picasso, MPV, rok výroby 2000 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen ZX

Vana do kufru Citroen ZX

Plastová vana standard Citroen ZX, hatchback, rok výroby 1995 - 1996, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Citroen ZX

Vana do kufru Citroen ZX

Plastová vana standard Citroen ZX, combi , rok výroby1995 - 1996, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Toyota Aygo, 2014 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Aygo, 2014 ->, hatchback

Plastová vana standard Toyota Aygo, hatchback, od roku výroby 07.2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Dacia Dokker

Vana do kufru Dacia Dokker

Plastová vana standard Dacia Dokker, combivan, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Dacia Duster I

Vana do kufru Dacia Duster I

Plastová vana standard Dacia Duster I, SUV 2x4, od roku výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Dacia Duster II, 2018 ->, SUV, 2WD

Vana do kufru Dacia Duster II, 2018 ->, SUV, 2WD

Plastová vana standard Dacia Duster II, SUV 2x4, od roku výroby 01.2018 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Dacia Lodgy

Vana do kufru Dacia Lodgy

Plastová vana standard Dacia Lodgy, MPV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Dacia Lodgy

Vana do kufru Dacia Lodgy

Plastová vana standard Dacia Lodgy, MPV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Dacia Logan I

Vana do kufru Dacia Logan I

Plastová vana standard Dacia Logan I, sedan, rok výroby 2004 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Dacia Logan I

Vana do kufru Dacia Logan I

Plastová vana standard Dacia Logan I MCV, rok výroby 2007->, 4 dveře Provedení pro dvě řady sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Dacia Logan I

Vana do kufru Dacia Logan I

Plastová vana standard Dacia Logan I MCV, rok výroby 2007 ->, 4 dveře Provedení pro tři řady sedaček, prostor vytvořený po odstranění třetí řady sedadel vozu,…

Vana do kufru Dacia Logan I

Vana do kufru Dacia Logan I

Plastová vana standard Dacia Logan I MCV, rok výroby 2007->, 4 dveře Provedení za třetí řadu sedaček. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Dacia Logan II

Vana do kufru Dacia Logan II

Plastová vana standard Dacia Logan II, sedan, rok výroby 2013 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Dacia Logan II

Vana do kufru Dacia Logan II

Plastová vana standard Dacia Logan II, combi, rok výroby 07.2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Dacia Sandero

Vana do kufru Dacia Sandero

Plastová vana standard Dacia Sandero, hatchback, rok výroby 2008 - 2012, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Dacia Sandero Stepway I

Vana do kufru Dacia Sandero Stepway I

Plastová vana standard Dacia Sandero Stepway I, hatchback, rok výroby 2008 - 2012, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Dacia Sandero Stepway II

Vana do kufru Dacia Sandero Stepway II

Plastová vana standard Dacia Sandero Stepway II, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Dacia Duster II, 2018 ->, SUV, 2WD

Vana do kufru Dacia Duster II, 2018 ->, SUV, 2WD

Plastová vana standard Dacia Duster II, SUV 2x4, od roku výroby 01.2018 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Daewoo Espero

Vana do kufru Daewoo Espero

Plastová vana standard Daewoo Espero, sedan, rok výroby 1994 - 1997, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Lanos

Vana do kufru Daewoo Lanos

Plastová vana standard Daewoo Lanos, hatchback, rok výroby 1997 - 2008, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Daewoo Lanos

Vana do kufru Daewoo Lanos

Plastová vana standard Daewoo Lanos, sedan, rok výroby 1997 - 2008, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Leganza

Vana do kufru Daewoo Leganza

Plastová vana standard Daewoo Leganza, sedan, rok výroby 1997 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Matiz

Vana do kufru Daewoo Matiz

Plastová vana standard Daewoo Matiz, van, rok výroby 1998 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Matiz

Vana do kufru Daewoo Matiz

Plastová vana standard Daewoo Matiz, sedan, rok výroby 1998 - 2005, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nexia

Vana do kufru Daewoo Nexia

Plastová vana standard Daewoo Nexia, hatchback, rok výroby 1994 - 1997, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Daewoo Nexia

Vana do kufru Daewoo Nexia

Plastová vana standard Daewoo Nexia, sedan, rok výroby 1994 - 1997, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Plastová vana standard Daewoo Nubira, sedan, rok výroby 1998 - 2002, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Plastová vana standard Daewoo Nubira I, hatchback, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Vana do kufru Daewoo Nubira I

Plastová vana standard Daewoo Nubira I, combi, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Plastová vana standard Daewoo Nubira II, combi, rok výroby 2003 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Plastová vana standard Daewoo Nubira II, hatchback, rok výroby 2003 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Vana do kufru Daewoo Nubira II

Plastová vana standard Daewoo Nubira II, sedan, rok výroby 2003 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daewoo Tico

Vana do kufru Daewoo Tico

Plastová vana standard Daewoo Tico, sedan, rok výroby 1996 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Daihatsu Terios II

Vana do kufru Daihatsu Terios II

Plastová vana standard Daihatsu Terios II, rok výroby 2006 ->, 4 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Ofuky Dodge Ram 1500, 1991 - 2002, přední

Ofuky Dodge Ram 1500, 1991 - 2002, přední

Deflektory Dodge Ram 1500, rok výroby 1991 - 2002, 2 i 4 dveře, sada pouze na přední dveře, Provedení 2 ks na přední dveře. Protiprůvanové plexi HEKO jsou…

Ofuky Dodge Ram 1500, 2002 - 2008, přední

Ofuky Dodge Ram 1500, 2002 - 2008, přední

Deflektory Dodge Ram 1500, rok výroby 2002 - 2008, 4 dveře, sada pouze na přední dveře, Provedení 2 ks na přední dveře. Protiprůvanové plexi HEKO jsou dodávány v…

Ofuky Dodge Ram 1500, 2009 ->, přední

Ofuky Dodge Ram 1500, 2009 ->, přední

Deflektory Dodge Ram 1500 IV generace, od roku výroby 2009 ->, 4 dveře, sada pouze na přední dveře, Provedení 2 ks na přední dveře. Protiprůvanové plexi HEKO jsou…

Vana do kufru Dodge Avanger

Vana do kufru Dodge Avanger

Plastová vana standard Dodge Avanger, sedan, rok výroby 2008 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Dodge Caliber

Vana do kufru Dodge Caliber

Plastová vana standard Dodge Caliber, hatchback, rok výroby 2005 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Dodge Journey

Vana do kufru Dodge Journey

Plastová vana standard Ddodge Journey, SUV, rok výroby 2008 ->, 5 dveří Provedení pro prostor vzniklý po třetí řada sedadel schované pod podlahou kufru. Vana standard…

Vana do kufru Dodge Nitro

Vana do kufru Dodge Nitro

Plastová vana standard Dodge Nitro, 4x4, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat 125p

Vana do kufru Fiat 125p

Plastová vana standard Fiat 125p, sedan, rok výroby 1970 - 1990, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat 500

Vana do kufru Fiat 500

Plastová vana standard Fiat 500, hatchback, rok výroby 2007 ->, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat 500L

Vana do kufru Fiat 500L

Plastová vana standard Fiat 500L, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat 500L

Vana do kufru Fiat 500L

Plastová vana standard Fiat 500L long, Living, rok výroby 06.2013 ->, 5 dveří, 5 i 7 míst, třetí řada sedadel dole. Provedení pro horní i dolní kufr Vana standard do…

Vana do kufru Fiat 500X

Vana do kufru Fiat 500X

Plastová vana standard Fiat 500X, SUV hatchback, rok výroby 01.2015 ->, 5 dveří, 5 míst. Provedení pro horní i dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Albea

Vana do kufru Fiat Albea

Plastová vana standard Fiat Albea, sedan, rok výroby 2002 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Brava

Vana do kufru Fiat Brava

Plastová vana standard Fiat Brava, hatchback, rok výroby 1996 - 2001, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Bravo

Vana do kufru Fiat Bravo

Plastová vana standard Fiat Bravo, hatchback, rok výroby 1996 - 2001, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Bravo

Vana do kufru Fiat Bravo

Plastová vana standard Fiat Bravo, hatchback, rok výroby 2007 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Cinquecento

Vana do kufru Fiat Cinquecento

Plastová vana standard Fiat Cinquecento, hatchback, rok výroby 1992 - 1997, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Fiat Croma II

Vana do kufru Fiat Croma II

Plastová vana standard Fiat Croma, combi, rok výroby 2005 ->, 5 dveří Provedení typ Active, Dynamic a Business, bez dvojité podlahy v kufru, tz. menší kufr. Vana…

Vana do kufru Fiat Croma II

Vana do kufru Fiat Croma II

Plastová vana standard Fiat Croma, combi, rok výroby 2005 ->, 5 dveří Provedení typ Emoce, s dvojitou podlahou v zavazadlovém prostoru. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Fiat Doblo I

Vana do kufru Fiat Doblo I

Plastová vana standard Fiat Doblo I, Panorama van, rok výroby 2001 - 2010, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Fiat Doblo II

Vana do kufru Fiat Doblo II

Plastová vana standard Fiat Doblo II, van, rok výroby 2010 ->, 5 dveří Provedení 7 místná, je možno vystřihnout otvory pro upevnění třetí řadu sedadel. Vana…

Vana do kufru Fiat Doblo II

Vana do kufru Fiat Doblo II

Plastová vana standard Fiat Doblo II, van, rok výroby 2010 ->, 5 dveří Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Fiat Doblo II

Vana do kufru Fiat Doblo II

Plastová vana standard Fiat Doblo II, van, rok výroby 2009 ->, 5 dveří Provedení 5 míst, do modelů bez možnosti montáže dvojité podlahy zavazadlového prostoru. Vana…

Vana do kufru Fiat Doblo II

Vana do kufru Fiat Doblo II

Plastová vana standard Fiat Doblo II, Kombi Maxi L2, dlouhý rozvor, rok výroby 2010 ->, 5 dveří Provedení 5-ti místnou verzi. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Fiorino III

Vana do kufru Fiat Fiorino III

Plastová vana standard Fiat Fiorino, combi, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení 2 místa Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Fiat Fiorino III

Vana do kufru Fiat Fiorino III

Plastová vana standard Fiat Fiorino, combi, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Fiat Freemont

Vana do kufru Fiat Freemont

Plastová vana standard Fiat Freemont,SUV, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Idea

Vana do kufru Fiat Idea

Plastová vana standard Fiat Idea, MPV, rok výroby 2004 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Linea

Vana do kufru Fiat Linea

Plastová vana standard Fiat Linea, sedan, rok výroby 06.2007->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Marea

Vana do kufru Fiat Marea

Plastová vana standard Fiat Marea, sedan, rok výroby 1996 - 2002, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Marea

Vana do kufru Fiat Marea

Plastová vana standard Fiat Marea Weekend, combi, rok výroby 1996 - 2002, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Palio I

Vana do kufru Fiat Palio I

Plastová vana standard Fiat Palio I Weekend HL, combi, rok výroby 1997 - 2002, 5 dveří Provedení posuvné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Fiat Palio I

Vana do kufru Fiat Palio I

Plastová vana standard Fiat Palio I Weekend EL, combi, rok výroby 1997 - 2002, 5 dveří Provedení pevné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Fiat Panda II

Vana do kufru Fiat Panda II

Plastová vana standard Fiat Panda II, hatchback, rok výroby 2003 - 2012, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Panda III

Vana do kufru Fiat Panda III

Plastová vana standard Fiat Panda III, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Punto Grande

Vana do kufru Fiat Punto Grande

Plastová vana standard Fiat Punto Grande, rok výroby 2005 ->, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Punto I

Vana do kufru Fiat Punto I

Plastová vana standard Fiat Punto I, hatchback, rok výroby 1994 - 2000, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Fiat Punto II

Vana do kufru Fiat Punto II

Plastová vana standard Fiat Punto II i III, rok výroby 2001 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Punto II

Vana do kufru Fiat Punto II

Plastová vana standard Fiat Punto II i III, hatchback, rok výroby 2001 ->, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Qubo

Vana do kufru Fiat Qubo

Plastová vana standard Fiat Qubo, hatchback, rok výroby 2008 ->, 3 dveře, Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Fiat Qubo

Vana do kufru Fiat Qubo

Plastová vana standard Fiat Qubo, hatchback, rok výroby 2008 ->, 3 dveře, Provedení 2 místa Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Fiat Scudo

Vana do kufru Fiat Scudo

Plastová vana standard Fiat Scudo II, van, rok výroby 2007 ->, Ve vaně je možné vyříznout otvory pro upevnění sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Sedici

Vana do kufru Fiat Sedici

Plastová vana standard Fiat Sedici 4x4, SUV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Seicento

Vana do kufru Fiat Seicento

Plastová vana standard Fiat Seicento, hatchback, rok výroby 1998 - 2010, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Seicento

Vana do kufru Fiat Seicento

Plastová vana standard Fiat Seicento Van, rok výroby 1998 - 2010, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Siena I

Vana do kufru Fiat Siena I

Plastová vana standard Fiat Siena I, sedan, rok výroby 1997 - 2001, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Stilo

Vana do kufru Fiat Stilo

Plastová vana standard Fiat Stilo hatchback, rok výroby 2002 ->, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Stilo

Vana do kufru Fiat Stilo

Plastová vana standard Fiat Stilo hatchback, rok výroby 2002 - 2007, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Fiat Stilo

Vana do kufru Fiat Stilo

Plastová vana standard Fiat Stilo, Multiwagon, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří Provedení posuvné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Fiat Stilo

Vana do kufru Fiat Stilo

Plastová vana standard Fiat Stilo Multiwagon, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří Provedení pevné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Fiat Talento L1, 2016 ->, short

Vana do kufru Fiat Talento L1, 2016 ->, short

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Ttalento L1, short, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Talento L2, 2016 ->, long

Vana do kufru Fiat Talento L2, 2016 ->, long

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Ttalento L2, long, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Tempra

Vana do kufru Fiat Tempra

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Tempra, sedan, rok výroby 1990 - 1995, 4 dveře, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Tipo, 2016 ->, combi

Vana do kufru Fiat Tipo, 2016 ->, combi

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Tipo Station Wagon Typ 356, combi, od roku výroby 02.2017 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru Fiat Tipo, 2016 ->, sedan

Vana do kufru Fiat Tipo, 2016 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Tipo, sedan, od roku výroby 2016 ->, 4 dveře, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Fiat Tipo, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Fiat Tipo, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Fiat Tipo typ 356, hatchback, od roku výroby 2017 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Fiat Ulysse II

Vana do kufru Fiat Ulysse II

Plastová vana standard Fiat Ulysse II, MPV, rok výroby 2002 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Fiat Uno

Vana do kufru Fiat Uno

Plastová vana standard Fiat Uno, hatchback, rok výroby 1983 - 2002, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford C-Max

Vana do kufru Ford C-Max

Plastová vana standard Ford C-Max, MPV hatchback, rok výroby 11.2010->, 5 dveří, Provední se sadou na opravu pneu. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford EcoSport II

Vana do kufru Ford EcoSport II

Plastová vana standard Ford EcoSport, SUV, rok výroby 06.2014 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford EcoSport III, 2018 ->, SUV

Vana do kufru Ford EcoSport III, 2018 ->, SUV

Plastová vana standard Ford EcoSport III, SUV, od roku výroby 02.2018 ->, 5 dveří, provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford EcoSport III, 2018 ->, SUV

Vana do kufru Ford EcoSport III, 2018 ->, SUV

Plastová vana standard Ford EcoSport III, SUV, od roku výroby 02.2018 ->, 5 dveří, provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Edge, 2016 ->

Vana do kufru Ford Edge, 2016 ->

Plastová vana standard Ford Edge, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Escort

Vana do kufru Ford Escort

Plastová vana standard Ford Escort, combi, rok výroby 1995 - 1998, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Escort

Vana do kufru Ford Escort

Plastová vana standard Ford Escort hatchback, rok výroby 1995 - 1998, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Fiesta IV

Vana do kufru Ford Fiesta IV

Plastová vana standard Ford Fiesta IV, hatchback, rok výroby 1994 - 2001, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Fiesta VI

Vana do kufru Ford Fiesta VI

Plastová vana standard Ford Fiesta VI, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Fiesta VII

Vana do kufru Ford Fiesta VII

Plastová vana standard Ford Fiesta VII, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Fiesta VIII

Vana do kufru Ford Fiesta VIII

Plastová vana standard Ford Fiesta VIII, hatchback, rok výroby 2013 ->, 3 i 5 dveří Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Focus B-Max

Vana do kufru Ford Focus B-Max

Plastová vana standard Ford Focuc B-Max, MPV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Ford Focus B-Max

Vana do kufru Ford Focus B-Max

Plastová vana standard Ford Focuc B-Max, MPV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Ford Focus I

Vana do kufru Ford Focus I

Plastová vana standard Ford Focus I, sedan, rok výroby 1999 - 2004, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Focus I

Vana do kufru Ford Focus I

Plastová vana standard Ford Focus I, combi, rok výroby 1999 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Focus I

Vana do kufru Ford Focus I

Plastová vana standard Ford Focus I, hatchback, rok výroby 1999 - 2004, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Focus II

Vana do kufru Ford Focus II

Plastová vana standard Ford Focus II, hatchback, rok výroby 2004 - 2011, 5 dveří, Provedení s dojezdovým kolem nebo soupravou pro opravu pneu. Vana standard do…

Vana do kufru Ford Focus II

Vana do kufru Ford Focus II

Plastová vana standard Ford Focus II, sedan, rok výroby 2004 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Focus II

Vana do kufru Ford Focus II

Plastová vana standard Ford Focus II, combi, rok výroby 2004 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Focus III

Vana do kufru Ford Focus III

Plastová vana standard Ford Focus III, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Provedení pro dojezdové kolo. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Focus III

Vana do kufru Ford Focus III

Plastová vana standard Ford Focus III, combi, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Focus III

Vana do kufru Ford Focus III

Plastová vana standard Ford Focus III, sedan, rok výroby 2010 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Fusion

Vana do kufru Ford Fusion

Plastová vana standard Ford Fusion, MPV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Fusion

Vana do kufru Ford Fusion

Plastová vana standard Ford Fusion, MPV, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Galaxy I

Vana do kufru Ford Galaxy I

Plastová vana standard Ford Galaxy I, MPV, rok výroby 1995 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Galaxy II

Vana do kufru Ford Galaxy II

Plastová vana standard Ford Galaxy II, MPV, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst, bez klimatizace. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Galaxy II

Vana do kufru Ford Galaxy II

Plastová vana standard Ford Galaxy II, MPV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst, s klimatizaci. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Ford Galaxy II

Vana do kufru Ford Galaxy II

Plastová vana standard Ford Galaxy II, MPV, rok výroby 2006->, 5 dveří Provedení 7 míst, třetí řada sedadel dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Ford Galaxy III

Vana do kufru Ford Galaxy III

Plastová vana standard Ford Galaxy III, MPV, rok výroby 09.2015 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst, třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Grand C-Max

Vana do kufru Ford Grand C-Max

Plastová vana standard Ford Grand C-Max, MPV, rok výroby 11.2010->, 5 dveří, Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Ford Grand C-Max

Vana do kufru Ford Grand C-Max

Plastová vana standard Ford Grand C-Max, MPV, rok výroby 11.2010->, 5 dveří, Provedení 7 míst, třetí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Grand Tourneo Connect II, 2014 ->, krátký

Vana do kufru Ford Grand Tourneo Connect II, 2014 ->, krátký

Plastová vana standard Ford Tourneo Connect II, krátká verze, od roku výroby 2014 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Ford Ka I

Vana do kufru Ford Ka I

Plastová vana standard Ford Ka I, hatchback, rok výroby 1997 - 2008, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Ka II

Vana do kufru Ford Ka II

Plastová vana standard Ford Ka II, hatchback, rok výroby 2009 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Ka+, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Ford Ka+, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard Ford Ka +, hatchback, rok výroby 2017 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Ford Kuga I

Vana do kufru Ford Kuga I

Plastová vana standard Ford Kuga I, 4x4, SUV, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Kuga II

Vana do kufru Ford Kuga II

Plastová vana standard Ford Kuga II, 4x4, SUV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Mondeo II

Vana do kufru Ford Mondeo II

Plastová vana standard Ford Mondeo II, hatchback, rok výroby 1993 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Mondeo II

Vana do kufru Ford Mondeo II

Plastová vana standard Ford Mondeo II, combi, rok výroby 1993 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Mondeo III

Vana do kufru Ford Mondeo III

Plastová vana standard Ford Mondeo III, hatchback, rok výroby 2001- 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Mondeo III

Vana do kufru Ford Mondeo III

Plastová vana standard Ford Mondeo III, combi, rok výroby 2001- 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Mondeo III

Vana do kufru Ford Mondeo III

Plastová vana standard Ford Mondeo III, sedan, rok výroby 2001- 2007, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, liftback, rok výroby 2007 - 2014, 5 dveří, Provedení s rezevním kolem Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, hatchback, rok výroby 09.2007 - 2014, 5 dveří, provedení s rezervním kolem nebo soupravou pro opravu. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, combi, rok výroby 2007 - 2014, 5 dveří, Provedení s rezevním kolem Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, combi, rok výroby 2007 - 2014, 5 dveří, Provedení s dojezdovým kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, sedan, rok výroby 2007 - 2014, 4 dveře, Provedení s rezervním kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Vana do kufru Ford Mondeo IV

Plastová vana standard Ford Mondeo IV, sedan, rok výroby 2007 - 2014, 4 dveře, Provedení s dojezdovým kolem nebo soupravou pro opravu. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Ford Mondeo V

Vana do kufru Ford Mondeo V

Plastová vana standard Ford Mondeo V, turnier combi, rok výroby 01.2015 ->, 4 dveře, Provedení s dojezdovým kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Mondeo V

Vana do kufru Ford Mondeo V

Plastová vana standard Ford Mondeo V, liftback, rok výroby 01.2015 ->, 4 dveře, Provedení s rezervním kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Mondeo V

Vana do kufru Ford Mondeo V

Plastová vana standard Ford Mondeo V, liftback, rok výroby 01.2015 ->, 4 dveře, Provedení s dojezdovým kolem nebo soupravou pro opravu. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Ford S Max

Vana do kufru Ford S Max

Plastová vana standard Ford S Max, MPV, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst , třetí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford S Max

Vana do kufru Ford S Max

Plastová vana standard Ford S Max, MPV, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Ford S Max

Vana do kufru Ford S Max

Plastová vana standard Ford S Max, MPV, rok výroby 2006 - 2016, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Ford S Max

Vana do kufru Ford S Max

Plastová vana standard Ford S Max, MPV, rok výroby 2006 - 2016, 5 dveří, Provedení 7 míst , třetí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford S Max

Vana do kufru Ford S Max

Plastová vana standard Ford S Max, MPV, rok výroby 2006 - 2016, 5 dveří Provedení 7 míst , třetí řada nahoře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Ford Scorpio I

Vana do kufru Ford Scorpio I

Plastová vana standard Ford Scorpio I, sedan, rok výroby 1985 - 1994, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Scorpio I

Vana do kufru Ford Scorpio I

Plastová vana standard Ford Scorpio I, hatchback, rok výroby 1985 - 1994, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Ford Scorpio I

Vana do kufru Ford Scorpio I

Plastová vana standard Ford Scorpio I, combi, rok výroby 1985 - 1995, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Ford Scorpio II

Vana do kufru Ford Scorpio II

Plastová vana standard Ford Scorpio II, sedan, rok výroby 1995 - 1999, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Accord V

Vana do kufru Honda Accord V

Plastová vana standard Honda Acccord V, sedan, rok výroby 1994 - 1998, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Accord VI

Vana do kufru Honda Accord VI

Plastová vana standard Honda Acccord VI, sedan, rok výroby 1999 - 2002, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Accord VI

Vana do kufru Honda Accord VI

Plastová vana standard Honda Acccord VI, hatchback, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Accord VII

Vana do kufru Honda Accord VII

Plastová vana standard Honda Acccord VII, combi, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Accord VII

Vana do kufru Honda Accord VII

Plastová vana standard Honda Acccord VII, sedan, rok výroby 2003 - 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Accord VIII

Vana do kufru Honda Accord VIII

Plastová vana standard Honda Acccord VIII, sedan, rok výroby 2008 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Accord VIII

Vana do kufru Honda Accord VIII

Plastová vana standard Honda Acccord VIII, combi, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda City IV

Vana do kufru Honda City IV

Plastová vana standard Honda City IV, sedan, rok výroby 2006 - 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda City V, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Honda City V, 2009 ->, sedan

Plastová vana standard Honda City V, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic VI, hatchback, rok výroby 1995 - 2000, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic VI, hatchback, rok výroby 1995 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, sedan

Vana do kufru Honda Civic, 1995 - 2000, sedan

Plastová vana standard Honda Civic VI, sedan, rok výroby 1995 - 2000, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Civic, 1997 - 2002, combi

Vana do kufru Honda Civic, 1997 - 2002, combi

Plastová vana standard Honda Civic VI, combi, rok výroby 1997 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Civic, 2001 - 2005, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 2001 - 2005, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic VII, hatchback, rok výroby 2001 - 2005, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 2001 - 2005, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 2001 - 2005, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic VII, hatchback, rok výroby 2001 - 2005, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 2006 - 2012, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 2006 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic VIII, hatchback, rok výroby 2006 - 2012, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 2006 - 2012, sedan

Vana do kufru Honda Civic, 2006 - 2012, sedan

Plastová vana standard Honda Civic VIII, sedan, rok výroby 2006 - 2012, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Civic, 2006 ->, sedan

Vana do kufru Honda Civic, 2006 ->, sedan

Plastová vana standard Honda Civic VIII, sedan, rok výroby 2006 ->, 4 dveře, Provedení hybrid. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Honda Civic, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 2012 ->, hatchback

Plastová vana standard Honda Civic IX, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Civic, 2012 ->, sedan

Vana do kufru Honda Civic, 2012 ->, sedan

Plastová vana standard Honda Civic IX, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda Civic, 2014 ->, combi

Vana do kufru Honda Civic, 2014 ->, combi

Plastová vana standard Honda Civic IX, combi, od roku výroby 02.2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Civic, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Honda Civic, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Honda Civic X Sport, hatchback, rok výroby 2017 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Honda Civic, 2017 ->, sedan

Vana do kufru Honda Civic, 2017 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Honda Civic X, sedan, rok výroby 2017 ->, 4 dveře, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Honda CRV I

Vana do kufru Honda CRV I

Plastová vana standard Honda CRV I, SUV, rok výroby 1995 - 2001, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda CRV II

Vana do kufru Honda CRV II

Plastová vana standard Honda CRV II, SUV, rok výroby 2002 - 2006, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda CRV III

Vana do kufru Honda CRV III

Plastová vana standard Honda CRV III, SUV, rok výroby 2007 - 2012, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda CRV IV

Vana do kufru Honda CRV IV

Plastová vana standard Honda CRV IV, SUV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda FR-V

Vana do kufru Honda FR-V

Plastová vana standard Honda FR-V, MPV mikrovan, rok výroby 2004 - 2010, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda HR-V

Vana do kufru Honda HR-V

Plastová vana standard Honda HR-V, SUV, od roku výroby 2015 -., 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda HR-V

Vana do kufru Honda HR-V

Plastová vana standard Honda HR-V, SUV, rok výroby 1999 - 2006, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda HR-V

Vana do kufru Honda HR-V

Plastová vana standard Honda HR-V, SUV, rok výroby 1999 - 2006, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Honda Insight II

Vana do kufru Honda Insight II

Plastová vana standard Honda Insight II, hatchback, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Jazz I

Vana do kufru Honda Jazz I

Plastová vana standard Honda Jazz I, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Jazz II

Vana do kufru Honda Jazz II

Plastová vana standard Honda Jazz II, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Jazz III

Vana do kufru Honda Jazz III

Plastová vana standard Honda Jazz III, hatchback, od roku výroby 2015 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Honda Legend IV

Vana do kufru Honda Legend IV

Plastová vana standard Honda Legend IV, sedan, rok výroby 2006 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Honda Logo

Vana do kufru Honda Logo

Plastová vana standard Honda Loga, hatchback, rok výroby 1999 - 2001, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Accent I, 1994 - 2001, hatchback

Vana do kufru Hyundai Accent I, 1994 - 2001, hatchback

Plastová vana standard Hyundai Accent I, hatchback, rok výroby 1994 - 2001, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Accent I, 1994 - 2001, sedan

Vana do kufru Hyundai Accent I, 1994 - 2001, sedan

Plastová vana standard Hyundai Accent I, sedan, rok výroby 1994 - 2001, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Accent II, 2002 - 2005, hatchback

Vana do kufru Hyundai Accent II, 2002 - 2005, hatchback

Plastová vana standard Hyundai Accent II, hatchback, rok výroby 2002 - 2005, 3 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Accent III, 2006 - 2010, sedan

Vana do kufru Hyundai Accent III, 2006 - 2010, sedan

Plastová vana standard Hyundai Accent III, sedan, rok výroby 2006 - 2010, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Accent III, 2006 -2010, hatchback

Vana do kufru Hyundai Accent III, 2006 -2010, hatchback

Plastová vana standard Hyundai Accent III, hatchback, rok výroby 2006 - 2010, 3 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Atos, 1998 - 2002, hatchback

Vana do kufru Hyundai Atos, 1998 - 2002, hatchback

Plastová vana standard Hyundai Atos, hatchback, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Coupe I, 1996 - 2002, coupe

Vana do kufru Hyundai Coupe I, 1996 - 2002, coupe

Plastová vana standard Hyundai Coupe I, coupe, rok výroby 1996 - 2002, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Coupe II, 2002 - 2009, coupe

Vana do kufru Hyundai Coupe II, 2002 - 2009, coupe

Plastová vana standard Hyundai Coupe II, coupe, rok výroby, 2002 - 2009, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Elantra I, 1991 - 1998, combi

Vana do kufru Hyundai Elantra I, 1991 - 1998, combi

Plastová vana standard Hyundai Elantra I, combi, rok výroby 1991 - 1998, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Elantra I, 1991 - 1998, sedan

Vana do kufru Hyundai Elantra I, 1991 - 1998, sedan

Plastová vana standard Hyundai Elantra I, sedan, rok výroby 1991 - 1998, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Elantra III, 2001 - 2007, hatchback

Vana do kufru Hyundai Elantra III, 2001 - 2007, hatchback

Plastová vana standard Hyundai Elantra III, hatchback, rok výroby 2001- 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Elantra V, 2011 ->, sedan

Vana do kufru Hyundai Elantra V, 2011 ->, sedan

Plastová vana standard Hyundai Elantra V, sedan, rok výroby 2011 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Elantra VI, 2016 ->, sedan

Vana do kufru Hyundai Elantra VI, 2016 ->, sedan

Plastová vana standard Hyundai Elantra VI, sedan, od roku výroby 2016 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Genesis, 2010 ->, coupe

Vana do kufru Hyundai Genesis, 2010 ->, coupe

Plastová vana standard Hyundai Genesis, coupe, rok výroby 2010 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Getz

Vana do kufru Hyundai Getz

Plastová vana standard Hyundai Getz, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai i10 I

Vana do kufru Hyundai i10 I

Plastová vana standard Hyundai i10 I, hatchback, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Provedení pro dolní kufr,pro sadu na opravu pneu. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Hyundai i10 I

Vana do kufru Hyundai i10 I

Plastová vana standard Hyundai i10 I, hatchback, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Provedení pro horní kufr, pro rezervní kolo plné velikosti. Vana standard do…

Vana do kufru Hyundai i10 II

Vana do kufru Hyundai i10 II

Plastová vana standard Hyundai i10 II, hatchback, od roku výroby 11.2013 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai i20 II

Vana do kufru Hyundai i20 II

Plastová vana standard Hyundai i20 II, hatchback, od roku výroby 12.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai i20 II

Vana do kufru Hyundai i20 II

Plastová vana standard Hyundai i20 II, hatchback, od roku výroby 12.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2007 - 2012, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2007 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Hyundai i30 I, hatchback, rok výroby 2007->, 5 dveří, Provedení pro dojezdové rezervní kolo Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2007 - 2012, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2007 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Hyundai i30 I, hatchback, rok výroby 2007 - 2012, 5 dveří, Provedení s rezervním kolem Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2008 - 2012, combi

Vana do kufru Hyundai i30 I, 2008 - 2012, combi

Plastová vana standard Hyundai i30 I, combi, rok výroby 2008 - 6.2012, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, combi

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, combi

Plastiová vana Hyundai i30 II, combi, rok výroby 07.2012 ->, 5 dveří, Provedení také pro modely s montážní lištou v zavazadlovém prostoru (Style a Premium). Vana…

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, hatchback

Plastiová vana do kufru vozu Hyundai i30, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Provedení horní část kufru s úložným prostorem pod podlahou zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 II, 2012 ->, hatchback

Plastiová vana Hyundai i30, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Provedení dolní kufru (ne organizátor v kufru), Classic, Classic Plus a Comfort. Vana standard do…

Vana do kufru Hyundai i30 III, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 III, 2017 ->, hatchback

Plastiová vana do kufru vozu Hyundai i30, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, provedení dolní část kufru, od polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru Hyundai i30 III, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Hyundai i30 III, 2017 ->, hatchback

Plastiová vana do kufru vozu Hyundai i30, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, provedení horní část kufru, od polského výrobce Aristar. Vana standard do…

Vana do kufru Hyundai i40, 2012 ->, combi

Vana do kufru Hyundai i40, 2012 ->, combi

Plastiová vana Hyundai i40, combi, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Hyundai i40, 2012 ->, sedan

Vana do kufru Hyundai i40, 2012 ->, sedan

Plastiová vana Hyundai i40, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Hyundai ix20, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Hyundai ix20, 2010 ->, MPV

Plastová vana standard Hyundai ix20, MPV hatchback, rok výroby 05.2010 ->, 5 dveří, Provedení do dolního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai ix20, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Hyundai ix20, 2010 ->, MPV

Plastová vana standard Hyundai ix20, MPV hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Provedení do horního kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai ix35, 2010 ->, SUV

Vana do kufru Hyundai ix35, 2010 ->, SUV

Plastová vana standard Hyundai ix35, SUV, rok výroby 2010 ->, 4 i 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Hyundai ix55, 2009 ->, SUV

Vana do kufru Hyundai ix55, 2009 ->, SUV

Plastová vana standard Hyundai ix55, SUV, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst, 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Hyundai Matrix, 2001 - 2009, MPV

Vana do kufru Hyundai Matrix, 2001 - 2009, MPV

Plastová vana standard Hyundai Matrix, MPV, rok výroby 2001 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe I, 2000 - 2006, SUV

Vana do kufru Hyundai Santa Fe I, 2000 - 2006, SUV

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe, SUV, rok výroby 2000 - 2006, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe II, 2006 - 2012, SUV

Vana do kufru Hyundai Santa Fe II, 2006 - 2012, SUV

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe II, SUV, rok výroby 2006 - 2012, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe II, 2006 - 2012, SUV

Vana do kufru Hyundai Santa Fe II, 2006 - 2012, SUV

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe II, SUV, rok výroby 2006 - 2012, 5 dveří, Provedení 7 míst, třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe III, SUV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, 7 míst, Provedení pro 5 míst, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III Grand

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III Grand

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe III Grand, SUV, rok výroby 05.2014 ->, 5 dveří, 7 míst, Provedení pro 7 míst, 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III Grand

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III Grand

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe III Grand, SUV, rok výroby 05.2014 ->, 5 dveří, 7 míst, Provedení pro 7 míst, za3-tí řadu sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III, 2012 ->, SUV

Vana do kufru Hyundai Santa Fe III, 2012 ->, SUV

Plastová vana standard Hyundai Santa Fe III, SUV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, 7 míst, Provedení pro 7 míst, 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Hyundai Sonata III, 1994 - 2001, sedan

Vana do kufru Hyundai Sonata III, 1994 - 2001, sedan

Plastová vana standard Hyundai Sonata III, sedan, rok výroby 1994 - 2001, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Hyundai Sonata V, 2005 - 2009, sedan

Vana do kufru Hyundai Sonata V, 2005 - 2009, sedan

Plastová vana standard Hyundai Sonata V, sedan, rok výroby 2005 - 2009, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Terracan, 2002 - 2007, SUV

Vana do kufru Hyundai Terracan, 2002 - 2007, SUV

Plastová vana standard Hyundai Terracan, SUV, rok výroby 2002 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Trajet, 2000 - 2007, MPV

Vana do kufru Hyundai Trajet, 2000 - 2007, MPV

Plastová vana standard Hyundai Trajet, MPV, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Tucson

Vana do kufru Hyundai Tucson

Plastová vana standard Hyundai Tuscon, SUV, rok výroby 2004 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Veloster, 2011 ->, coupe

Vana do kufru Hyundai Veloster, 2011 ->, coupe

Plastová vana standard Hyundai Veloster, coupe, rok výroby 2011 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Hyundai Veloster, 2011 ->, coupev

Vana do kufru Hyundai Veloster, 2011 ->, coupev

Plastová vana standard Hyundai Veloster, coupe, rok výroby 2011 ->, 3 dveře, Provedení subbofer na levé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2002 - 2011, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2002 - 2011, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Aveo, hatchback, 2002 - 2011, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2002 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2002 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Aveo, sedan, rok výroby 2002 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2006 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2006 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Aveo, sedan, rok výroby 2006 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Aveo, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Aveo, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, sedan

Vana do kufru Chevrolet Aveo, 2011 ->, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Aveo T300, sedan, rok výroby 2011 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Captiva, 2006 ->, SUV

Vana do kufru Chevrolet Captiva, 2006 ->, SUV

Plastová vana standard Chevrolet Captiva, SUV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2009 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2009 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Cruze, sedan, rok výroby 2009 - 2011, 4 dveře. Provední s rezervním kolem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Cruze, hatchback, rok výroby 2011 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2011 ->, sedan

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2011 ->, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Cruze, sedan, rok výroby 2011 ->, 4 dveře. Provedení sada na opravu pneu. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2012 ->, combi

Vana do kufru Chevrolet Cruze, 2012 ->, combi

Plastová vana standard Chevrolet Cruze, combi, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Epica, 2006 ->, sedan

Vana do kufru Chevrolet Epica, 2006 ->, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Epica, sedan, rok výroby 2006 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2002 - 2011, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2002 - 2011, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Kalos , hatchback, 2002 - 2011, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2002 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2002 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Kalos, sedan, rok výroby 2002 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2006 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Kalos, 2006 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Kalos, sedan, rok výroby 2006 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, combi

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, combi

Plastová vana standard Chevrolet Lacetti, combi, rok výroby 2003 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Lacetti, hatchback, rok výroby 2003 - 2011, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, sedan

Vana do kufru Chevrolet Lacetti, 2003 - 2011, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Lacetti, sedan, rok výroby 2003 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Malibu, 2012 ->, sedan

Vana do kufru Chevrolet Malibu, 2012 ->, sedan

Plastová vana standard Chevrolet Malibu, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Matiz, 2005 - 2010, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Matiz, 2005 - 2010, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Matiz M200, hatchback, rok výroby 2005 - 2010, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Chevrolet Orlando, 2010 ->, MPV

Vana do kufru Chevrolet Orlando, 2010 ->, MPV

Plastová vana standard Chevrolet Orlando, MPV variant, 2010 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst, 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Chevrolet Rezzo, 2001 - 2008, MPV

Vana do kufru Chevrolet Rezzo, 2001 - 2008, MPV

Plastová vana standard Chevrolet Rezzo, MPV, rok výroby 2001 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chevrolet Spark, 2005 - 2010, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Spark, 2005 - 2010, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Spark M200, hatchback, rok výroby 2005 - 2010, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Chevrolet Spark, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Chevrolet Spark, 2010 ->, hatchback

Plastová vana standard Chevrolet Spark New, hatchback, rok výroby 2010 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Chevrolet Tacuma, 2001 - 2008, MPV

Vana do kufru Chevrolet Tacuma, 2001 - 2008, MPV

Plastová vana standard Chevrolet Tacuma, MPV, rok výroby 2001 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chrysler 300C, 2005 ->

Vana do kufru Chrysler 300C, 2005 ->

Plastová vana standard Chrysler 300C touring, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Chrysler Cirus, 1995 - 2000, sedan

Vana do kufru Chrysler Cirus, 1995 - 2000, sedan

Plastová vana standard Chrysler Cirus, sedan, 1995 - 2000, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Chrysler Crossfire, 2002 - 2007, coupe

Vana do kufru Chrysler Crossfire, 2002 - 2007, coupe

Plastová vana standard Chrysler Crossfire, coupe, rok výroby 2002 - 2007, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Chrysler Grand Voyager, 2000 - 2008, MPV

Vana do kufru Chrysler Grand Voyager, 2000 - 2008, MPV

Plastová vana standard Chrysler Grand Voyager, MPV, rok výroby 2000 - 2008, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chrysler Grand Voyager, 2008 - 2011, MPV

Vana do kufru Chrysler Grand Voyager, 2008 - 2011, MPV

Plastová vana standard Chrysler Grand Vayager, MPV, rok výroby 2008 - 2011, 5 dveří. Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Chrysler PT Cruiser, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Chrysler PT Cruiser, 2010 ->, hatchback

Plastová vana standard Chrysler PT Cruiser, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Chrysler Voyager, 2000 - 2008, MPV

Vana do kufru Chrysler Voyager, 2000 - 2008, MPV

Plastová vana standard Chrysler Voyager, MPV, rok výroby 2000 - 2008, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst po vyjmutí třetí řady sedadel. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Jeep Commander

Vana do kufru Jeep Commander

Plastová vana standard Jeep Commander, 4x4, SUV, hatchback, rok výroby 2006 - 2010, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Jeep Compass I, 2005 ->, SUV

Vana do kufru Jeep Compass I, 2005 ->, SUV

Plastová vana standard Jeep Compass, SUV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Jeep Compass II, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Jeep Compass II, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard Jeep Compass, SUV, rok výroby 08.2017 ->, 5 dveří, provedení pro horní i dolní uložení kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee II

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee II

Plastová vana standard Jeep Grand Cherokee II, SUV, rok výroby 1999 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee III

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee III

Plastová vana standard Jeep Grand Cherokee III, SUV, rok výroby 2005 - 2010, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee IV

Vana do kufru Jeep Grand Cherokee IV

Plastová vana standard Jeep Grand Cherokee IV, SUV, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Jeep Cherokee KJ

Vana do kufru Jeep Cherokee KJ

Plastová vana standard Jeep Cherokee KJ, 4x4, SUV, rok výroby 2001 - 2004, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Jeep Cherokee KK

Vana do kufru Jeep Cherokee KK

Plastová vana standard Jeep Cherokee KK, 4x4, SUV, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Jeep Cherokee KL

Vana do kufru Jeep Cherokee KL

Plastová vana standard Jeep Cherokee KL, 4x4, SUV, rok výroby 03.2014 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Jeep Renegade

Vana do kufru Jeep Renegade

Plastová vana standard Jeep Renegade, SUV, od roku výroby 09.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Jeep Renegade

Vana do kufru Jeep Renegade

Plastová vana standard Jeep Renegade, SUV, od roku výroby 09.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Lada 110, 1996 ->, sedan

Vana do kufru Lada 110, 1996 ->, sedan

Plastová vana standard Lada 110, sedan, rok výroby 1996->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Lada 2107, 1972 - 1995, sedan

Vana do kufru Lada 2107, 1972 - 1995, sedan

Plastová vana standard Lada WAZ 2107, sedan, rok výroby 1972 - 1995, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lada Niva, 1993 ->, SUV

Vana do kufru Lada Niva, 1993 ->, SUV

Plastová vana standard Lada Niva, SUV, rok výroby 1993 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Lada Niva, 1993 ->, SUV

Vana do kufru Lada Niva, 1993 ->, SUV

Plastová vana standard Lada Niva, SUV combi, rok výroby 1993 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Lada Samara, 1980 ->, hatchback

Vana do kufru Lada Samara, 1980 ->, hatchback

Plastová vana standard Lada Samara, hatchback, rok výroby 1980 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lada Samara, 1980 ->, sedan

Vana do kufru Lada Samara, 1980 ->, sedan

Plastová vana standard Lada Samara, sedan, rok výroby 1980 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Land Rover Discovery II

Vana do kufru Land Rover Discovery II

Plastová vana standard Land Rover Discovery II, SUV, rok výroby 1999 - 2004, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Land Rover Discovery II

Vana do kufru Land Rover Discovery II

Plastová vana standard Land Rover Discovery II, SUV, rok výroby 1999 - 2004, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Land Rover Discovery III

Vana do kufru Land Rover Discovery III

Plastová vana standard Land Rover Discovery III, SUV, rok výroby 2004 - 2009, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Land Rover Discovery III

Vana do kufru Land Rover Discovery III

Plastová vana standard Land Rover Discovery III, SUV, rok výroby 2004 - 2009, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Land Rover Discovery IV, 2004 ->, SUV

Vana do kufru Land Rover Discovery IV, 2004 ->, SUV

Plastová vana standard Land Rover Discovery IV, SUV, rok výroby 2004 ->, 5 dveří, provedení 7 míst , 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Land Rover Discovery V, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Land Rover Discovery V, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard Land Rover Discovery V, SUV, rok výroby 03.2017 ->, 5 dveří, provedení 5 i7 míst, 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Land Rover Freeelander I

Vana do kufru Land Rover Freeelander I

Plastová vana standard Land Rover Freeelander I, SUV, rok výroby 1997 - 2006, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Freeelander I

Vana do kufru Land Rover Freeelander I

Plastová vana standard Land Rover Freeelander I, SUV, rok výroby 1997 - 2006, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Freeelander II

Vana do kufru Land Rover Freeelander II

Plastová vana standard Land Rover Freeelander II, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Range Evoque

Vana do kufru Land Rover Range Evoque

Plastová vana standard Land Rover Range Evoque, SUV, rok výroby 07.2011 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Range Rover II

Vana do kufru Land Rover Range Rover II

Plastová vana standard Land Rover Range Rover II, SUV, rok výroby 1995 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Range Rover III

Vana do kufru Land Rover Range Rover III

Plastová vana standard Land Rover Range Rover III, SUV, rok výroby 2003 - 2012, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Range Rover IV

Vana do kufru Land Rover Range Rover IV

Plastová vana standard Land Rover Range Rover IV, SUV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Land Rover Range Rover Sport I

Vana do kufru Land Rover Range Rover Sport I

Plastová vana standard Land Rover Range Rover Sport I, SUV, rok výroby 2005 - 2013, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Land Rover Range Rover Sport II

Vana do kufru Land Rover Range Rover Sport II

Plastová vana standard Land Rover Range Rover Sport II, SUV, rok výroby 09.2013 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Land Rover Velar, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Land Rover Velar, 2017 ->, SUV

Plastová vana standard Land Rover Velar, SUV, rok výroby 09.2017 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus CT 200h, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Lexus CT 200h, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Lexus CT 200h, hatchback, rok výroby 2011 ->, 4 dveře. Provedení výklenek na levé i pravé straně. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Lexus CT 200h, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Lexus CT 200h, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Lexus CT 200h, hatchback, rok výroby 2011 ->, 4 dveře. Provedení bez levého výklenku. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Lexus GS III, 2005 - 2011, sedan

Vana do kufru Lexus GS III, 2005 - 2011, sedan

Plastová vana standard Lexus GS III, sedan, rok výroby 2005 - 2011, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus GS IV, 2005 - 2011, sedan

Vana do kufru Lexus GS IV, 2005 - 2011, sedan

Plastová vana standard Lexus GS IV Hybrid, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus GS IV, 2005 - 2011, sedan

Vana do kufru Lexus GS IV, 2005 - 2011, sedan

Plastová vana standard Lexus GS IV, sedan, rok výroby 2012 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Lexus IS II, 2005 - 2013, sedan

Vana do kufru Lexus IS II, 2005 - 2013, sedan

Plastová vana standard Lexus IS II, sedan, rok výroby 2005 - 2013, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus IS III, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Lexus IS III, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Lexus IS III, sedan, rok výroby 06.2013 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus IS III, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Lexus IS III, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Lexus IS III, sedan, rok výroby 06.2013 ->, 4 dveře, Provedení hybrid. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Lexus LS, 2007 ->, sedan

Vana do kufru Lexus LS, 2007 ->, sedan

Plastová vana standard Lexus LS Prestige, sedan, rok výroby 2007 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Lexus NX, 2015 ->, hatchback

Vana do kufru Lexus NX, 2015 ->, hatchback

Plastová vana standard Lexus NX 300h i 200t, hatchback, rok výroby 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Lexus RX, 2003 - 2008, SUV

Vana do kufru Lexus RX, 2003 - 2008, SUV

Plastová vana standard Lexus RX, SUV, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Pro typ 300 , 330 , 350 , 400 Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Lexus RX, 2009 ->, SUV

Vana do kufru Lexus RX, 2009 ->, SUV

Plastová vana standard Lexus RX 350, SUV, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mercedes A W168, 1998 - 2003, hatchback

Vana do kufru Mercedes A W168, 1998 - 2003, hatchback

Plastová vana standard Mercedes A W168, hatchback, rok výroby 1998 - 2003, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes A W169, 2004 - 2012, hatchback

Vana do kufru Mercedes A W169, 2004 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Mercedes A W169, hatchback, rok výroby 2004 - 2012, 3 i 5 dveří. Provedení s plnohodnotnou rezervou a zvýšeným dnem. Vana standard do…

Vana do kufru Mercedes A W169, 2004 - 2012, hatchback

Vana do kufru Mercedes A W169, 2004 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Mercedes A W169, hatchback, rok výroby 2004 - 2012, 3 i 5 dveří. Provedení s dojezdovým kolem Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes A W176, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru Mercedes A W176, 2012 ->, hatchback

Plastová vana standard Mercedes A W176, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes B W245, 2005 - 2011, hatchback

Vana do kufru Mercedes B W245, 2005 - 2011, hatchback

Plastová vana standard Mercedes B W245, hatchback, rok výroby 2005 - 2011, 5 dveří. Provedení dojezdové kolo Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mercedes B W245, 2005 - 2011, hatchback

Vana do kufru Mercedes B W245, 2005 - 2011, hatchback

Plastová vana standard Mercedes B W245, hatchback, rok výroby 06.2005 - 2011, 5 dveří. Provedení auto s plnohodnotnou rezervou a zvýšenou podlahou kufru. Vana standard…

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Mercedes B W246, hatchback, rok výroby 10.2011 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní kufr s vario boxem délky přepážky 68 cm. Vana standard do…

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Mercedes B W246, hatchback, rok výroby 10.2011 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Vana do kufru Mercedes B W246, 2011 ->, hatchback

Plastová vana standard Mercedes B W246, hatchback, rok výroby 10.2011 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní kufr. Velikost 106 x 76 cm. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mercedes C W202, 1993 - 1999, sedan

Vana do kufru Mercedes C W202, 1993 - 1999, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W202, sedan, rok výroby 1993 - 1999, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes C W202, 1993 - 2001, combi

Vana do kufru Mercedes C W202, 1993 - 2001, combi

Plastová vana standard Mercedes C W202, combi, rok výroby 1993 - 2001, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes C W203, 2001 - 2007, combi

Vana do kufru Mercedes C W203, 2001 - 2007, combi

Plastová vana standard Mercedes C W203 combi, rok výroby 2001 - 2007, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes C W203, 2001 - 2007, sedan

Vana do kufru Mercedes C W203, 2001 - 2007, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W203, sedan, rok výroby 2001 - 2007, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W204, sedan, rok výroby 04.2007 ->, 4 dveře. Provedení sklopná zadní sedadla a bez levého výklenku. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W204, sedan, rok výroby 2007 ->, 4 dveře. Provedení posuvné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes C W204, 2007 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W204, sedan, rok výroby 2007 ->, 4 dveře. Provedení pevné sedačky Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes C W204, 2008 ->, combi

Vana do kufru Mercedes C W204, 2008 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes C W204, combi, rok výroby 2008 ->, 5 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes C W205, 2014 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes C W205, 2014 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W205, sedan, od roku výroby 03.2014 ->, 4 dveře. Provedení sklopná zadní sedadla, odnímatelná boční siťka. Vana standard do…

Vana do kufru Mercedes C W205, 2014 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes C W205, 2014 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes C W205, sedan, od roku výroby 03.2014 ->, 4 dveře. Provedení nedělená zadní sedadla. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes C W205, 2016 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes C W205, 2016 ->, coupe

Plastová vana standard Mercedes C W205, coupe, od roku výroby 01.2016 ->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes C W205T, 2014 ->, combi

Vana do kufru Mercedes C W205T, 2014 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes C W205T, combi, od roku výroby 10.2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes C W205T, 2015 ->, combi

Vana do kufru Mercedes C W205T, 2015 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes C W205T, combi, od roku výroby 03.2015 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes Citan, 2012 ->, combi

Vana do kufru Mercedes Citan, 2012 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes Citan, combi, rok výroby 10.2012 ->, 5 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes CLA, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes CLA, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes CLA, sedan, rok výroby 2013 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mercedes CLA, Shooting Brake, 2015 ->, combi

Vana do kufru Mercedes CLA, Shooting Brake, 2015 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes CLA, Shooting Brake, combi, od roku výroby 01.2015 ->, 5 dveří. Provedení vpravo odnímatelná kapsa. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mercedes CLC Sport Coupe II, 2004 -2011, coupe

Vana do kufru Mercedes CLC Sport Coupe II, 2004 -2011, coupe

Plastová vana standard Mercedes CLC Sportcoupe, coupe, rok výroby 2004 - 2011, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes CLS W218, 2011 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes CLS W218, 2011 ->, coupe

Plastová vana standard Mercedes CLS W218, coupe, rok výroby 2011 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes CLS W218, 2012 ->, combi

Vana do kufru Mercedes CLS W218, 2012 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes CLS W218, combi, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes CLS W219, 2004 - 2010, coupe

Vana do kufru Mercedes CLS W219, 2004 - 2010, coupe

Plastová vana standard Mercedes CLS W219, coupe, rok výroby 2004 - 2010, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes E C238, 2017 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes E C238, 2017 ->, coupe

Plastová vana standard do kufru vozu Mercedes E Class C 238, coupe, rok výroby 04.2017 ->, 3 dveře, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes E W210, 1995 - 2001, sedan

Vana do kufru Mercedes E W210, 1995 - 2001, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W210, sedan, rok výroby 1995 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W210, 1996 - 2002, combi

Vana do kufru Mercedes E W210, 1996 - 2002, combi

Plastová vana standard Mercedes E W210, combi, rok výroby 1996 - 2002, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2002 - 2003, sedan

Vana do kufru Mercedes E W211, 2002 - 2003, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W211,sedan, rok výroby 2002 - 2003, 4 dveře. Provedení aimatic Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2002 - 2009, sedan

Vana do kufru Mercedes E W211, 2002 - 2009, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W211, sedan, rok výroby 2002 - 2009, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Mercedes E W211, combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří. Provedení bez levého výklenku a modely s navigací a Variobox-em Vana standard do…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Mercedes E W211, combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří. Provedení s navigací a telefonem Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Mercedes E W211, combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří. Provedení vpravo i vlevo box, navigace, telefonu a Variobox. Vana standard do…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Mercedes E W211, combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří. Provedení bez navigace. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Mercedes E W211, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Mercedes E W211, combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří. Provedení bez navigace Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes E W212 C207, 2009 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes E W212 C207, 2009 ->, coupe

Plastová vana standard Mercedes E W212 C207, coupe, rok výroby 2009 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, combi

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes E W212, combi, rok výroby 2009 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W212, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře. Provedení bez levého výklenku Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W212, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře. Provedení levý výklenek Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Mercedes E W212, 2009 ->, sedan

Plastová vana standard Mercedes E W212, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře. Provedení aesy pack Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mercedes E W212, 2010 ->, cabrio

Vana do kufru Mercedes E W212, 2010 ->, cabrio

Plastová vana standard Mercedes E W212, cabrio, rok výroby 2010 ->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes E W213, 2016 ->, combi

Vana do kufru Mercedes E W213, 2016 ->, combi

Plastová vana standard Mercedes E W213 T-model, combi, rok výroby 11.2016 ->, 5 dveří. Provedení i pro modely s kolejnicemi.. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes E W213, 2016 ->, limusine

Vana do kufru Mercedes E W213, 2016 ->, limusine

Plastová vana standard Mercedes E W213, limusine, rok výroby 04.2016 ->, 4 dveře. Provedení zadní sedadla dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mercedes G 400, 2000 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes G 400, 2000 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes G 400, SUV, rok výroby 2000 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mercedes G W463, 1989 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes G W463, 1989 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes G W463, SUV, rok výroby 1989 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Mercedes GL X156, 2014 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes GL X156, 2014 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes GL X156, SUV, od roku výroby 03.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro modely s odnímatelnými síťkami.. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Mercedes GL X164, 2006 - 2012, SUV

Vana do kufru Mercedes GL X164, 2006 - 2012, SUV

Plastová vana standard Mercedes GL X164, SUV, rok výroby 2006 - 2012, 5 dveří. Provedení 7 míst, 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes GL X166, 2013 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes GL X166, 2013 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes GL X166, SUV, rok výroby 2013 ->, 5 dveří. Provedení 7 míst, 3-tí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mercedes GLC C253, 2016 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes GLC C253, 2016 ->, coupe

Plastová vana standard Mercedes GLC C253, coupe 4x4, od roku výroby 09.2016 ->, 5 dveří . Provedení levá kapsa odnímatelná Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes GLC X253, 2015 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes GLC X253, 2015 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes GLC X253, SUV 4x4, od roku výroby 09.2015 ->, 5 dveří . Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes GLE, 2015 ->, coupe

Vana do kufru Mercedes GLE, 2015 ->, coupe

Plastová vana standard Mercedes GLE Class Coupe, od roku výroby 08.2015 ->, 5 dveří . Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mercedes GLK X204, 2008 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes GLK X204, 2008 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes GLK X204, SUV, rok výroby 2008 ->, 5 dveří . Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes ML W163, 1999 - 2005, SUV

Vana do kufru Mercedes ML W163, 1999 - 2005, SUV

Plastová vana standard Mercedes ML W163, SUV, rok výroby 1999 - 2005, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mercedes ML W164, 2005 - 2011, SUV

Vana do kufru Mercedes ML W164, 2005 - 2011, SUV

Plastová vana standard Mercedes ML W164, SUV, rok výroby 2005 - 2011, 5 dveří. Provedení 5 míst i 7 míst třetí řada dole. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mercedes ML W166, 2011 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes ML W166, 2011 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes ML W166, 4x4 SUV, rok výroby 11.2011 ->, 5 dveří. Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Mercedes R W251, 2006 ->, SUV

Vana do kufru Mercedes R W251, 2006 ->, SUV

Plastová vana standard Mercedes R W251, SUV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří. Provedení Long, 7 míst, 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi ASX

Vana do kufru Mitsubishi ASX

Plastová vana standard Mitsubishi ASX, SUV, od roku výroby 2010 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Mitsubishi Carisma I

Vana do kufru Mitsubishi Carisma I

Plastová vana standard Mitsubishi Carisma I, hatchback, rok výroby 1996 - 1998, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mitsubishi Carisma I

Vana do kufru Mitsubishi Carisma I

Plastová vana standard Mitsubishi Carisma I, sedan, rok výroby 1996 - 1999, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Carisma II

Vana do kufru Mitsubishi Carisma II

Plastová vana standard Mitsubishi Carisma II, hatchback, rok výroby 1999 - 2001, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mitsubishi Carisma II

Vana do kufru Mitsubishi Carisma II

Plastová vana standard Mitsubishi Carisma II, hatchback, rok výroby 2002 - 2004, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mitsubishi Colt V

Vana do kufru Mitsubishi Colt V

Plastová vana standard Mitsubishi Colt V, hatchback, rok výroby 1996 - 2005, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Colt VI

Vana do kufru Mitsubishi Colt VI

Plastová vana standard Mitsubishi Colt VI, hatchback, rok výroby 2005 - 2008, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Colt VI

Vana do kufru Mitsubishi Colt VI

Plastová vana standard Mitsubishi Colt VI, hatchback, rok výroby 2004 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Plastová vana standard Mitsubishi Colt VII, hatchback, od roku výroby 2008 ->, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Plastová vana standard Mitsubishi Colt VII, hatchback, od roku výroy 2008 ->, 5 dveří. Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Vana do kufru Mitsubishi Colt VII

Plastová vana standard Mitsubishi Colt VII, hatchback, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Eclipse Cross, 2018 ->, SUV

Vana do kufru Mitsubishi Eclipse Cross, 2018 ->, SUV

Plastová vana standard Mitsubishi Eclipse Cross, SUV, od roku výroy 01.2018 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Galant VIII

Vana do kufru Mitsubishi Galant VIII

Plastová vana standard Mitsubishi Galant VIII, sedan, rok výroby 1997 - 2004, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Galant VIII

Vana do kufru Mitsubishi Galant VIII

Plastová vana standard Mitsubishi Galant VIII, combi, rok výroby 1997 - 2004, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Grandis

Vana do kufru Mitsubishi Grandis

Plastová vana standard Mitsubishi Grandis, MPV, od roku výroby 2003 ->, 5 dveří. Provedení za 3-tí řadu sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Grandis

Vana do kufru Mitsubishi Grandis

Plastová vana standard Mitsubishi Grandis, MPV, od roku výroby 2003 ->, 5 dveří. Provedení 3-tí řada dole pod podlahou. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer Sportback

Vana do kufru Mitsubishi Lencer Sportback

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer sportback, hatchback, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení s i bez sobwoferu. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VI

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VI

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VI, combi, rok výroby 1998 - 2003, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VI

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VI

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VI, sedan, rok výroby 1998 - 2003, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VII

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VII

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VII, combi, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VII

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VII

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VII, sedan, rok výroby 2003 - 2007, 4 dveře. Provedení se subwoferem v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VIII

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VIII

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VIII, sedan, od roku výroby 2007 ->, 4 dveře. Provedení bez subwoferu v kufru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VIII

Vana do kufru Mitsubishi Lencer VIII

Plastová vana standard Mitsubishi Lencer VIII, sedan, od roku výroby 2007 ->, 4 dveře. Provedení se subwoferem. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Outlander I

Vana do kufru Mitsubishi Outlander I

Plastová vana standard Mitsubishi Outlander I, SUV, rok výroby 2003 - 2007, 5 dveří. Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Outlander II

Vana do kufru Mitsubishi Outlander II

Plastová vana standard Mitsubishi Outlander II, SUV, rok výroby 2007 - 2012, 5 dveří. Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Outlander III

Vana do kufru Mitsubishi Outlander III

Plastová vana standard Mitsubishi Outlander III, SUV, od roku výroby 09.2012 ->, 5 dveří. Provedení pro 5 do dolního kufru bez subwooferu a po úpravě i se subwoferem.…

Vana do kufru Mitsubishi Outlander III

Vana do kufru Mitsubishi Outlander III

Plastová vana standard Mitsubishi Outlander III, SUV, od roku výroby 2012 ->, 5 dveří. Provedení pro 5 i 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero II Wagon

Vana do kufru Mitsubishi Pajero II Wagon

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero II Wagon, SUV, rok výroby 1991 - 2000, 5 dveří. Provedení 7 míst po vyjmutí třetí řady sedadel. Vana standard do…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero III

Vana do kufru Mitsubishi Pajero III

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero III, SUV, rok výroby 2000 - 2007, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero III Wagon

Vana do kufru Mitsubishi Pajero III Wagon

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero III Wagon, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří. Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero IV Wagon

Vana do kufru Mitsubishi Pajero IV Wagon

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero IV Wagon, SUV, od roku výroby 2007 ->, 5 dveří. Provedení 7 míst 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Pinin

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Pinin

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero Pinin, SUV, rok výroby 1999 - 2007, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Sport II

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Sport II

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero Sport II, SUV, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Sport Wagon

Vana do kufru Mitsubishi Pajero Sport Wagon

Plastová vana standard Mitsubishi Pajero Sport Wagon, SUV, rok výroby 2000 - 2007, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mitsubishi Space Star I

Vana do kufru Mitsubishi Space Star I

Plastová vana standard Mitsubishi Space Star I, MPV, rok výroby 1998 - 2005, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Space Star II

Vana do kufru Mitsubishi Space Star II

Plastová vana standard Mitsubishi Space Star II, hatchback, od roku výroby 2013 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Mitsubishi Space Wagon II

Vana do kufru Mitsubishi Space Wagon II

Plastová vana standard Mitsubishi Space Wagon II, MPV, rok výroby 1996 - 1999, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Mitsubishi Space Wagon III

Vana do kufru Mitsubishi Space Wagon III

Plastová vana standard Mitsubishi Space Wagon III, MPV, rok výroby 1999 - 2003, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Almera N15, 1995 - 1999, hatchback

Vana do kufru Nissan Almera N15, 1995 - 1999, hatchback

Plastová vana standard Nissan Almera N15, hatchback, rok výroby 1995 - 1999, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Almera N15, 1995 - 1999, sedan

Vana do kufru Nissan Almera N15, 1995 - 1999, sedan

Plastová vana standard Nissan Almera N15, sedan, rok výroby 1995 - 1999, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Almera N16 Tino, 2000 - 2006, MPV

Vana do kufru Nissan Almera N16 Tino, 2000 - 2006, MPV

Plastová vana standard Nissan Almera N16 Tino, MPV, rok výroby 2000 - 2006, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2000 - 2001, sedan

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2000 - 2001, sedan

Plastová vana standard Nissan Almera N16, sedan, rok výroby 2000 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2000 - 2006, hatchback

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2000 - 2006, hatchback

Plastová vana standard Nissan Almera N16, hatchback, rok výroby 2000 - 2006, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2002 - 2006, sedan

Vana do kufru Nissan Almera N16, 2002 - 2006, sedan

Plastová vana standard Nissan Almera N16, sedan, rok výroby 2002 - 2006, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Cube III, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Cube III, 2010 ->, hatchback

Plastová vana standard Nissan Cube III, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Juke facelift

Vana do kufru Nissan Juke facelift

Plastová vana standard Nissan Juke facelift, SUV, rok výroby 06.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní kufr, pohyblivá podlaha. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Nissan Juke facelift

Vana do kufru Nissan Juke facelift

Plastová vana standard Nissan Juke facelift, SUV, rok výroby 06.2014 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr, pohyblivá podlaha. Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Nissan Juke, 2010 ->, SUV

Vana do kufru Nissan Juke, 2010 ->, SUV

Plastová vana standard Nissan Juke, SUV, rok výroby 09.2010 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Nissan Leaf

Vana do kufru Nissan Leaf

Plastová vana standard Nissan Leaf, hatchback, rok výroby 12.2010 ->, 5 dveří. Provedení pro modely před i po faceliftu a s nebo bez zvokového systému BOSE. Vana…

Vana do kufru Nissan Maxima IV, 1995 - 2000, sedan

Vana do kufru Nissan Maxima IV, 1995 - 2000, sedan

Plastová vana standard Nissan Maxima IV, sedan, rok výroby 1995 - 2000, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Micra K11, 1993 - 2002, hatchback

Vana do kufru Nissan Micra K11, 1993 - 2002, hatchback

Plastová vana standard Nissan Micra K11, hatchback, rok výroby 1993 - 2002, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Micra K12, 2002 - 2010, hatchback

Vana do kufru Nissan Micra K12, 2002 - 2010, hatchback

Plastová vana standard Nissan Micra K12, hatchback, rok výroby 2002 - 2010, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Micra K13, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Micra K13, 2010 ->, hatchback

Plastová vana standard Nissan Micra K13, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Micra K13, 2013 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Micra K13, 2013 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Nissan Micra K13 Facelift, hatchback, rok výroby 2013 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Nissan Micra K14, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Micra K14, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Nissan Micra K14, hatchback, rok výroby 03.2017 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Murano II, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Murano II, 2008 ->, hatchback

Plastová vana standard Nissan Murano II, hatchback, rok výroby 2008 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Note I, 2006 ->, MPV

Vana do kufru Nissan Note I, 2006 ->, MPV

Plastová vana standard Nissan Note I, MPV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří. Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Note I, 2006 ->, MPV

Vana do kufru Nissan Note I, 2006 ->, MPV

Plastová vana standard Nissan Note I, MPV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří. Provedení horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Note II, 2013 ->, MPV

Vana do kufru Nissan Note II, 2013 ->, MPV

Plastová vana standard Nissan Note II, MPV, rok výroby 10,2013 ->, 5 dveří. Provedení pro pohyblivou podlahu u modelů Acenta, Acenta a Tekna Premium. Vana standard do…

Vana do kufru Nissan Note II, 2013 ->, MPV

Vana do kufru Nissan Note II, 2013 ->, MPV

Plastová vana standard Nissan Note II, MPV, rok výroby 10,2013 ->, 5 dveří. Provedení pro nepohyblivou podlahu. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Nissan NV200, 2009 ->, Van

Vana do kufru Nissan NV200, 2009 ->, Van

Plastová vana standard Nissan NV200, Van, rok výroby 2009 ->, 5 dveří. Provedení 5 i 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan NV200, 2010 ->, Van

Vana do kufru Nissan NV200, 2010 ->, Van

Plastová vana standard Nissan NV200, Van, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst, klimatizace napravo. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Nissan Pathginder III, 2005 ->, SUV

Vana do kufru Nissan Pathginder III, 2005 ->, SUV

Plastová vana standard Nissan Pathginder III, SUV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří. Provedení pro 5 i 7 míst, 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Nissan Patrol IV, 1987 - 1997, SUV

Vana do kufru Nissan Patrol IV, 1987 - 1997, SUV

Plastová vana standard Nissan Patrol IV (Y60), SUV, rok výroby 1987 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Patrol V, 1998 - 2010, SUV

Vana do kufru Nissan Patrol V, 1998 - 2010, SUV

Plastová vana standard Nissan Patrol V (Y61), SUV, rok výroby 1998 - 2010, 5 dveří. Provedení pro 5 i 7 míst, 3-tí řada dole Vana standard do zavazadlového prostoru…

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1991 - 1996, combi

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1991 - 1996, combi

Plastová vana standard Nissan Primera P-10 i W-10, combi, rok výroby 1991 - 1996, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1991 - 1996, sedan

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1991 - 1996, sedan

Plastová vana standard Nissan Primera P-10 i W-10, sedan, rok výroby 1991 - 1996, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1994 - 1996, hatchback

Vana do kufru Nissan Primera P-10, 1994 - 1996, hatchback

Plastová vana standard Nissan Primera P-10 i W- 10, hatchback, rok výroby 1994 - 1996, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, combi

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, combi

Plastová vana standard Nissan Primera P-11 i W-11, combi, rok výroby 1997 - 2001, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, hatchback

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, hatchback

Plastová vana standard Nissan Primera P-11 i W-11, hatchback, rok výroby 1997 - 2001, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, sedan

Vana do kufru Nissan Primera P-11, 1997 - 2001, sedan

Plastová vana standard Nissan Primera P-11 i W-11, sedan, rok výroby 1997 - 2001, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, combi

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, combi

Plastová vana standard Nissan Primera P-12 i W-12, combi, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, hatchback

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, hatchback

Plastová vana standard Nissan Primera P-12 i W-12, hatchback, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, sedan

Vana do kufru Nissan Primera P-12, 2002 - 2008, sedan

Plastová vana standard Nissan Primera P-12 i W-12, sedan, rok výroby 2002 - 2008, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Nissan Qashqai I

Vana do kufru Nissan Qashqai I

Plastová vana standard Nissan Qashqai I, SUV, Od roku výroby 2007 ->, 5 dveří. Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Nissan Qashqai I

Vana do kufru Nissan Qashqai I

Plastová vana standard Nissan Qashqai I, SUV, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení pro 7 míst, 3-tí ředa v podlaze. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Plastová vana standard Nissan Qashqai II J11, SUV, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení pro horní kufr (pohyblivá podlaha). (Acenta + Tekna) Vana standard do…

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Plastová vana standard Nissan Qashqai II J11, SUV, od roku výroby 2008 ->, 5 dveří. Provedení pro nižší zavazadlový prostor, se soupravou pro opravu kola (Acenta a…

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Vana do kufru Nissan Qashqai II

Plastová vana standard Nissan Qashqai II J11, SUV, od roku výroby 2014 ->, 5 dveří. Provedení pro dolní zavazadlový prostor (dvojitá podlaha ) s prostorově úsporným…

Vana do kufru Nissan Sunny, 1991 - 1996, hatchback

Vana do kufru Nissan Sunny, 1991 - 1996, hatchback

Plastová vana standard Nissan Sunny, hatchback, rok výroby 1991 - 1993, 3 i 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Nissan Sunny, 1991 - 1996, sedan

Vana do kufru Nissan Sunny, 1991 - 1996, sedan

Plastová vana standard Nissan Sunny, sedan, rok výroby 1991 - 1993, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Terrano II, 1995 - 2004, SUV

Vana do kufru Nissan Terrano II, 1995 - 2004, SUV

Plastová vana standard Nissan Terrano II, SUV, rok výroby 1995 - 2004, 3 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Terrano II, 1995 - 2004, SUV

Vana do kufru Nissan Terrano II, 1995 - 2004, SUV

Plastová vana standard Nissan Terrano II, SUV, rok výroby 1995 - 2004, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan Tida, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Nissan Tida, 2007 ->, hatchback

Plastová vana standard Nissan Tida, hatchback, rok výroby 2007 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan X Trail I, 2001 - 2007, SUV

Vana do kufru Nissan X Trail I, 2001 - 2007, SUV

Plastová vana standard Nissan X Trail I, SUV, rok výroby 2001 - 2007, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Nissan X Trail II, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Nissan X Trail II, 2007 ->, SUV

Plastová vana standard Nissan X Trail II, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří. Provedení horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Nissan X Trail II, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Nissan X Trail II, 2007 ->, SUV

Plastová vana standard Nissan X Trail II, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří. Provedení dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Nissan X Trail III

Vana do kufru Nissan X Trail III

Plastová vana standard Nissan X Trail III, SUV, rok výroby 2014 ->, 5 dveří. Provedení pro 7 míst, třetí řada sedadel dole schovaných v podlaze. Vana standard do…

Vana do kufru Porsche Cayenne I, 2002 - 2010, SUV

Vana do kufru Porsche Cayenne I, 2002 - 2010, SUV

Vana standard Porsche Cayenne, SUV, rok výroby 2002 - 2010, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Porsche Cayenne II, 2010 ->, SUV

Vana do kufru Porsche Cayenne II, 2010 ->, SUV

Vana standard Porsche Cayenne II, SUV 4x4, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Porsche Macan

Vana do kufru Porsche Macan

Vana standard Porsche Macan, SUV, rok výroby 03.2014 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Porsche Panamera I, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Porsche Panamera I, 2009 ->, sedan

Vana standard Porsche Panamera I, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Porsche Panamera II, 2017 ->, sedan

Vana do kufru Porsche Panamera II, 2017 ->, sedan

Vana standard Porsche Panamera II, sedan, rok výroby 2017 ->, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Koleos II, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Renault Koleos II, 2017 ->, SUV

Vana standard Renault Koleos II, SUV, 07.2017 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Renault Clio I, 1997 - 2001, hatchback

Vana do kufru Renault Clio I, 1997 - 2001, hatchback

Vana standard Renault Clio I, hatchback, rok výroby 1997 - 2001, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Renault Clio II, 2001 - 2004, hatchback

Vana do kufru Renault Clio II, 2001 - 2004, hatchback

Vana standard Renault Clio II, hatchback, rok výroby 06.2001 - 2004, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Renault Clio III, 2005 - 2012, hatchback

Vana do kufru Renault Clio III, 2005 - 2012, hatchback

Vana standard Renault Clio III, hatchback, rok výroby 2005 - 2012, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Renault Clio III, 2008 ->, combi

Vana do kufru Renault Clio III, 2008 ->, combi

Vana standard Renault Clio III, Grandtour combi, rok výroby 2008->, 5 dveří, Provedení horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Clio III, 2008 ->, combi

Vana do kufru Renault Clio III, 2008 ->, combi

Vana standard Renault Clio III, Grandtour combi, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, combi

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, combi

Vana standard Renault Clio IV, Grandtour combi, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Provedení pro dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, combi

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, combi

Vana standard Renault Clio IV, Grandtour combi, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Provedení pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, hatchback

Vana do kufru Renault Clio IV, 2012 ->, hatchback

Vana standard Renault Clio IV, hatchback, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Espace IV

Vana do kufru Renault Espace IV

Vana standard Renault Espace IV, MPV microvan, rok výroby 2002 - 2011, 5 dveří, Provedení pro 7 míst, třetí řada vyndaná. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Renault Espace V

Vana do kufru Renault Espace V

Vana standard Renault Espace V, MPV microvan, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení pro 5 i 7 míst, třetí řada dole složená v podlaze. Vana standard do…

Vana do kufru Renault Fluence, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Renault Fluence, 2009 ->, sedan

Vana standard Renault Fluence, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Grand Espace, 2002 ->, MPV

Vana do kufru Renault Grand Espace, 2002 ->, MPV

Vana standard Renault Grand Espace, MPV microvan, rok výroby 2002 ->, Provedení 5 i 7 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Grand Scenic II, 2003 - 2009, MPV

Vana do kufru Renault Grand Scenic II, 2003 - 2009, MPV

Vana standard Renault Grand Scenic II, MPV microvan, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří, Provedení 5 i 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Renault Grand Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana do kufru Renault Grand Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana standard Renault Grand ScenicIII, MPV microvan, rok výroby, 2009 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Grand Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana do kufru Renault Grand Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana standard Renault Grand Scenic III, MPV microvan, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Grand Scenic IV, 2017 ->, MPV

Vana do kufru Renault Grand Scenic IV, 2017 ->, MPV

Vana standard Renault Grand Scenic IV, MPV microvan, od roku výroby, 12.2016 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst 3 řada pryč. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Renault Kadjar

Vana do kufru Renault Kadjar

Vana standard Renault Kadjar, SUV, rok výroby 2015 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Kangoo I

Vana do kufru Renault Kangoo I

Vana standard Renault Kangoo I, combivan, 1998 - 2007, 5 dveří, Provední otevírání dveří do boku. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Kangoo II, 2008 ->, combivan

Vana do kufru Renault Kangoo II, 2008 ->, combivan

Vana standard Renault Kangoo II, combivan, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení 5-ti místný, Expres a Rapid Maxi zavazadlový prostor s okny nebo bez. Vana standard do…

Vana do kufru Renault Kangoo II, 2008 ->, combivan

Vana do kufru Renault Kangoo II, 2008 ->, combivan

Vana standard Renault Kangoo II, combivan, rok výroby 2008 ->, 5 dveří, Provedení 5-ti místný. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Koleos I, 2008 ->, SUV

Vana do kufru Renault Koleos I, 2008 ->, SUV

Vana standard Renault Koleos I, SUV, 2008 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Renault Koleos II, 2017 ->, SUV

Vana do kufru Renault Koleos II, 2017 ->, SUV

Vana standard Renault Koleos II, SUV, 07.2017 ->, 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Renault Laguna I, 1994 - 2000, combi

Vana do kufru Renault Laguna I, 1994 - 2000, combi

Vana standard Renault Laguna I, Grandtour combi, 1994 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Laguna I, 1994 - 2000, hatchback

Vana do kufru Renault Laguna I, 1994 - 2000, hatchback

Vana standard Renault Laguna I, hatchback, rok výroby 1994 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Renault Laguna II, 2001 - 2007, combi

Vana do kufru Renault Laguna II, 2001 - 2007, combi

Vana standard Renault Laguna II, combi 2001 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Laguna II, 2001 - 2007, hatchback

Vana do kufru Renault Laguna II, 2001 - 2007, hatchback

Vana standard Renault Laguna II, hatchback, 2001 - 2007, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Laguna III Grandtour

Vana do kufru Renault Laguna III Grandtour

Vana standard Renault Laguna III Grandtour 07->R 5 dveří Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru. Protiskluzová…

Vana do kufru Renault Laguna III, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Renault Laguna III, 2007 ->, hatchback

Vana standard Renault Laguna III, hatchback, 2007 ->, 5 dveří, Provedení se sound systému BOSE. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Laguna III, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Renault Laguna III, 2007 ->, hatchback

Vana standard Renault Laguna III, hatchback, 2007 ->, 5 dveří, Provedení bez sound systému BOSE. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Latitude, 2011 ->, sedan

Vana do kufru Renault Latitude, 2011 ->, sedan

Vana standard Renault Latitude, sedan, rok výroby 2011 ->, 4 dveře, Provedení pro vozy s motorem V6. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Latitude, 2011 ->, sedan

Vana do kufru Renault Latitude, 2011 ->, sedan

Vana standard Renault Latitude, sedan, rok výroby 2011 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane I, 1995 - 2001, sedan

Vana do kufru Renault Megane I, 1995 - 2001, sedan

Vana standard Renault I, sedan clasic, rok výroby 1995 - 2001, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane I, 1995 - 2002, hatchback

Vana do kufru Renault Megane I, 1995 - 2002, hatchback

Vana standard Renault Megane I, hatchback, 1995 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane I, 1996 - 2002, coupe

Vana do kufru Renault Megane I, 1996 - 2002, coupe

Vana standard Renault Megane I, coupe, 1996 - 2002, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane I, 1999 - 2002, combi

Vana do kufru Renault Megane I, 1999 - 2002, combi

Vana standard Renault Megane I, Grandtour combi, 1999 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane I, 1999 - 2002, combi

Vana do kufru Renault Megane I, 1999 - 2002, combi

Vana standard Renault Megane I, Grandtour combi, 1999 - 2002, 5 dveří, Provedení box napravo. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Megane II, 2002 - 2008, hatchback

Vana do kufru Renault Megane II, 2002 - 2008, hatchback

Vana standard Renault Megane II, hatchback, 2002 - 2008, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane II, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Renault Megane II, 2003 - 2009, combi

Vana standard Renault Megane II, Grandtour combi, 10.2003 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane II, 2003 - 2009, sedan

Vana do kufru Renault Megane II, 2003 - 2009, sedan

Vana standard Renault Megane II, sedan, 2003 - 2009, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane III, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Renault Megane III, 2008 ->, hatchback

Vana standard Renault Megane III, hatchback, 2008 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane III, 2009 ->, combi

Vana do kufru Renault Megane III, 2009 ->, combi

Vana standard Renault Megane III, Grandtour combi, 2009 ->, 5 dveří, Provedení levé a pravé dutiny jsou vyjímatelné, když jsou vybrání v kufru vyrobeny. Vana…

Vana do kufru Renault Megane III, 2009 ->, combi

Vana do kufru Renault Megane III, 2009 ->, combi

Vana standard Renault Megane III, Grandtour combi, 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane IV, 2016 ->, hatchback

Vana do kufru Renault Megane IV, 2016 ->, hatchback

Vana standard Renault Megane IV, hatchback, 2016 ->, 5 dveří, Gumoplastová vana do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr a tvar vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane IV, 2017 ->, Grand Coupe

Vana do kufru Renault Megane IV, 2017 ->, Grand Coupe

Vana standard Renault Megane IV, Grand Coupe, 2017 ->, 5 dveří, Gumoplastová vana do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr a tvar vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Megane Scenic I, 1999 - 2003, MPV

Vana do kufru Renault Megane Scenic I, 1999 - 2003, MPV

Vana standard Renault Megane Scenic I, MPV mikrovan, 1999 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Modus Grand, 2004 ->, MPV

Vana do kufru Renault Modus Grand, 2004 ->, MPV

Vana standard Renault Modus Grand, MPV microvan, 2004 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Modus, 2004 - 2008, MPV

Vana do kufru Renault Modus, 2004 - 2008, MPV

Vana standard Renault Modus, MPV mikrovan, 2004 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Modus, 2004 - 2008, MPV

Vana do kufru Renault Modus, 2004 - 2008, MPV

Vana standard Renault Modus, MPV mikrovan, 2004 - 2008, 5 dveří, Provedení posuvné sedačky. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Renault Safrane, 1992 - 2000, hatchback

Vana do kufru Renault Safrane, 1992 - 2000, hatchback

Vana standard Renault Safrane, hatchback, 1992 - 2000, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Scenic II, 2003 - 2009, MPV

Vana do kufru Renault Scenic II, 2003 - 2009, MPV

Vana standard Renault Scenic II, MPV microvan, 2003 - 2009, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Renault Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana do kufru Renault Scenic III, 2009 ->, MPV

Vana standard Renault Scenic III, MPV microvan, 2009 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Renault Talisman, 2016 ->

Vana do kufru Renault Talisman, 2016 ->

Vana standard Renault Talisman, od roku výroby 2016 ->, 4 dveře. Vana standard z gumoplastového materiálu s materiálovou pamětí do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Renault Talisman, 2016 ->, grandtour

Vana do kufru Renault Talisman, 2016 ->, grandtour

Vana standard Renault Talisman, grandtour, od roku výroby 2016 ->, 5 dveří. Provedení s vybráním v podlaze zavazadlového prostoru. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Renault Thalia I, 2001 - 2006, sedan

Vana do kufru Renault Thalia I, 2001 - 2006, sedan

Vana standard Renault Thalia I, sedan, rok výroby 2001 - 2006, 4 dveře, Provedení s vybráním v podlaze zavazadlového prostoru. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Renault Thalia II, 2007 - 2009, sedan

Vana do kufru Renault Thalia II, 2007 - 2009, sedan

Vana standard Renault Thalia II, sedan, rok výroby 2007 - 2009, 4 dveře, Provedení s plochou podlahou. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Renault Thalia III, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Renault Thalia III, 2009 ->, sedan

Vana standard Renault Thalia III, sedan, rok výroby 2009 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Traffic II, 2001 ->, combi long

Vana do kufru Renault Traffic II, 2001 ->, combi long

Vana standard Renault Traffic II, combi long, rok výroby 2001 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Renault Traffic III, 2014 ->, combi long

Vana do kufru Renault Traffic III, 2014 ->, combi long

Vana standard Renault Traffic III L2, combi long, rok výroby 2014 ->, 5 dveří, Provedení verse osobní combi i tour. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Renault Traffic III, 2014 ->, Combi Short

Vana do kufru Renault Traffic III, 2014 ->, Combi Short

Vana standard Renault Traffic III L1, Combi Short, od roku výroby 09.2014 ->, 5 dveří, provedení verse osobní combi i tour. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Renault Twingo I, 1992 - 2007, hatchback

Vana do kufru Renault Twingo I, 1992 - 2007, hatchback

Vana standard Renault Twingo I, hatchback, 1992 - 2007, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Autopotah Active Sports černý sada 11 dílů

Autopotah Active Sports černý sada 11 dílů

Univerzální autopotahy Active Sports černé od firmy PETEX jsou vyrobeny a homologovány s ohledem pro použití ve vozidlech s bočními airbagy, zadní sedačky jsou…

Autopotah Active Sports červený sada 11 dílů

Autopotah Active Sports červený sada 11 dílů

Univerzální autopotahy Active Sports červené od firmy PETEX jsou vyrobeny a homologovány s ohledem pro použití ve vozidlech s bočními airbagy, zadní sedačky jsou…

Autopotah Active Sports modré sada 11 dílů

Autopotah Active Sports modré sada 11 dílů

Univerzální autopotahy Active Sports modré od firmy PETEX jsou vyrobeny a homologovány s ohledem pro použití ve vozidlech s bočními airbagy, zadní sedačky jsou…

Autopotah Carbon 08 stříbrný sada 11 dílů

Autopotah Carbon 08 stříbrný sada 11 dílů

Univerzální autopotahy Carbon – stříbrné od firmy PETEX jsou složeny z 11 dílů, zadní sedadla nelze jednotlivě sklápět, pokud potřebujete sklápět jednotlivá…

Autopotah Samoa šedá sada 11 dílů

Autopotah Samoa šedá sada 11 dílů

Univerzální autopotahy Samoa – šedé od výrobce PETEX jsou složeny z 11 dílů zadní sedadla nelze jednotlivě sklápět. Pokud potřebujete sklápět jednotlivá zadní…

Držák telefonu i GPS na přísavku Duble Clips

Držák telefonu i GPS na přísavku Duble Clips

Držák telefonu s extra silnou přísavkou a klipsem pro uchycení telefonu či navigace až do šířky nebo výšky 9 cm. Díky možnosti otáčení o 360° je možné snadno…

Vana do kufru Saab 9-3 I, 1999 - 2002, hatchback

Vana do kufru Saab 9-3 I, 1999 - 2002, hatchback

Vana standard Saab 9-3, hatchback, rok výroby 1999 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2002 ->, sedan

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2002 ->, sedan

Vana standard Saab 9-3 Sport, sedan, rok výroby 2002 ->, 4 dveře, Provedení kapsa nalevo i napravo. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2002 ->, sedan

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2002 ->, sedan

Vana standard Saab 9-3 Sport, sedan, rok výroby 2002 ->, 4 dveře, Provedení reproduktor nalevo Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2005 ->, combi

Vana do kufru Saab 9-3 II, 2005 ->, combi

Vana standard Saab 9-3, combi, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9-5 I, 1998 - 2005, combi

Vana do kufru Saab 9-5 I, 1998 - 2005, combi

Vana standard Saab 9-5, combi, rok výroby 1998 - 2005, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9-5 I, 1998 - 2005, sedan

Vana do kufru Saab 9-5 I, 1998 - 2005, sedan

Vana standard Saab 9-5, sedan, rok výroby 1998 - 2005, 4 dveře Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 900, 1992 - 1998, sedan

Vana do kufru Saab 900, 1992 - 1998, sedan

Vana standard Saab 900, sedan, rok výroby 1992 - 1998, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9000, 1985 - 1991, hatchback

Vana do kufru Saab 9000, 1985 - 1991, hatchback

Vana standard Saab 9000, hatchback, rok výroby 1985 - 1991, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9000, 1989 - 1998, sedan

Vana do kufru Saab 9000, 1989 - 1998, sedan

Vana standard Saab 9000, sedan, rok výroby 1989 - 1998, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Saab 9000, 1992 - 1998, hatchback

Vana do kufru Saab 9000, 1992 - 1998, hatchback

Vana standard Saab 9000, hatchback, rok výroby 1992 - 1998, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Forester II, 2004 - 2008, SUV

Vana do kufru Subaru Forester II, 2004 - 2008, SUV

Vana standard Subaru Forester II, SUV, rok výroby 2004 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Forester III, 2008 - 2013, SUV

Vana do kufru Subaru Forester III, 2008 - 2013, SUV

Vana standard Subaru Forester III, SUV, rok výroby 2008 - 2013, 5 dveří, Provedení 4x4 Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Subaru Forester IV, 2013 ->, SUV

Vana do kufru Subaru Forester IV, 2013 ->, SUV

Vana standard Subaru Forester IV SJ, SUV, rok výroby 02.2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Impreza II, 2006 ->, sedan

Vana do kufru Subaru Impreza II, 2006 ->, sedan

Vana standard Subaru Impreza II, sedan, rok výroby 2006->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Impreza III, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Subaru Impreza III, 2007 ->, hatchback

Vana standard Subaru Impreza III, hatchback, rok výroby 2007 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Justy II, 1994 ->, hatchback

Vana do kufru Subaru Justy II, 1994 ->, hatchback

Vana standard Subaru Justy II, rok výroby 1994 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Justy III, 2003 ->, hatchback

Vana do kufru Subaru Justy III, 2003 ->, hatchback

Vana standard Subaru Justy III, rok výroby 2003 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Legacy IV, 2004 - 2009, combi

Vana do kufru Subaru Legacy IV, 2004 - 2009, combi

Vana standard Subaru Legacy IV, combi, rok výroby 2004 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Legacy V

Vana do kufru Subaru Legacy V

Vana standard Subaru Legacy V, wagon, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Legacy V, 2009 ->, sedan

Vana do kufru Subaru Legacy V, 2009 ->, sedan

Vana standard Subaru Legacy V, sedan, rok výroby 2009->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Levorg V, 2015 ->, combi

Vana do kufru Subaru Levorg V, 2015 ->, combi

Vana standard Subaru Lavorg, combi, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Outback III, 2004 ->, combi

Vana do kufru Subaru Outback III, 2004 ->, combi

Vana standard Subaru Outback III, combi, rok výroby 2004 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Outback IV

Vana do kufru Subaru Outback IV

Vana standard Subaru Outback IV, combi, rok výroby 2009 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Subaru Outback V

Vana do kufru Subaru Outback V

Vana standard Subaru Outback V, rok výroby 2015 ->, 5 dveří, Provedení bez reproduktorů. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Subaru Tribeca B9, 2006 ->, SUV

Vana do kufru Subaru Tribeca B9, 2006 ->, SUV

Vana standard Subaru Tribeca B9, SUV, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Subaru XV, 2012 ->, SUV

Vana do kufru Subaru XV, 2012 ->, SUV

Vana standard Subaru XV, SUV, rok výroby 2012 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Alto V, 2000 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Alto V, 2000 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Alto, hatchback, rok výroby 2000 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Alto VII, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Alto VII, 2010 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Alto VII, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Baleno

Vana do kufru Suzuki Baleno

Vana standard Suzuki Baleno, combi, rok výroby 1996 - 2001, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Baleno hatchback horní

Vana do kufru Suzuki Baleno hatchback horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Suzuki Baleno II hatchback, 5 dveří, od roku výroby 05.2016 -> pro horní polohu kufru, rovný nakládací práh v…

Vana do kufru Suzuki Celerio, 2014 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Celerio, 2014 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Celerio, hatchback, rok výroby 2014 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara I, 1998 - 2003, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara I, 1998 - 2003, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara I, SUV, rok výroby 1998 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara I, 2003 - 2004, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara I, 2003 - 2004, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara I, SUV, rok výroby 2003 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara II SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara II SUV

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Suzuki Grynd Vitara II SUV, 5 dveří, od roku výroby 2005 - 02.2015 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara II, 2005 ->, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara II, 2005 ->, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara II, SUV, rok výroby 2005 ->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara van I, 2001 - 2004, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara van I, 2001 - 2004, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara van I, SUV, rok výroby 2001 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara van II, 2005 ->, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara van II, 2005 ->, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara van, SUV, rok výroby 2005 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara XL, 2001 ->, SUV

Vana do kufru Suzuki Grand Vitara XL, 2001 ->, SUV

Vana standard Suzuki Grand Vitara XL, SUV, rok výroby 2001 ->, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2001 - 2003, hatchback

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2001 - 2003, hatchback

Vana standard Suzuki Ignis, hatchback, rok výroby 2001 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2003 - 2008, hatchback

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2003 - 2008, hatchback

Vana standard Suzuki Ignis, hatchback, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2017 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Ignis III, hatchback, od roku výroby 2017 ->, 5 dveří, Provedení zadní pevná sedadla. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Ignis, 2017 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Ignis III, hatchback, od roku výroby 2017 ->, 5 dveří, Provedení zadní posuvná sedadla. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Suzuki Jimny, 1998 ->, SUV

Vana do kufru Suzuki Jimny, 1998 ->, SUV

Vana standard Suzuki Jimny, SUV, rok výroby 1998->, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Kizashi, 2010 ->, sedan

Vana do kufru Suzuki Kizashi, 2010 ->, sedan

Vana standard Suzuki Kizashi, sedan, rok výroby 2010 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Liana, 2001 - 2008, hatchback

Vana do kufru Suzuki Liana, 2001 - 2008, hatchback

Vana standard Suzuki Liana, hatchback, rok výroby 2001 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Liana, 2001 - 2008, sedan

Vana do kufru Suzuki Liana, 2001 - 2008, sedan

Vana standard Suzuki Liana, sedan, rok výroby 2001- 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Splash, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Splash, 2008 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Splash, hatchback, rok výroby 2008 ->, 3 i 5 dveří, Provední dolní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Suzuki Splash, 2008 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Splash, 2008 ->, hatchback

Vana standard Suzuki Splash, hatchback, rok výroby 2008 ->, 3 i 5 dveří, Provedení horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, hatchback

Vana standard Suzuki Swift II, hatchback, rok výroby 1996 - 2004, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, hatchback

Vana standard Suzuki Swift II, hatchback, rok výroby 1996 - 2004, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, sedan

Vana do kufru Suzuki Swift II, 1996 - 2004, sedan

Vana standard Suzuki Swift II, sedan, rok výroby 1996 - 2004, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Swift III, 2005 - 2007, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift III, 2005 - 2007, hatchback

Vana standard Suzuki Swift II, hatchback, rok výroby 2005->, 3 i 5 dveří., Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Swift IV, 2007 - 2010, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift IV, 2007 - 2010, hatchback

Vana standard Suzuki Swift IV, hatchback, rok výroby 2007 - 2010, 3 i 5 dveří, Provedení horní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Suzuki Swift IV, 2007 - 2010, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift IV, 2007 - 2010, hatchback

Vana standard Suzuki Swift IV, hatchback, rok výroby 2007 2010,, 3 i 5 dveří, Provedení dolní kufr Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Suzuki Swift V, 2010 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift V, 2010 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Suzuki Swift V, hatchback, rok výroby 2010 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Suzuki Swift VI, 2017 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki Swift VI, 2017 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Suzuki Swift V, hatchback, rok výroby 05.2017 ->, 5 dveří, od polského výrobce Aristar. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Suzuki SX4 I, 2006 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki SX4 I, 2006 ->, hatchback

Vana standard Suzuki SX4 I, hatchback, provedení 4x4, rok výroby 2006 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Suzuki SX4 I, 2007 ->, sedan

Vana do kufru Suzuki SX4 I, 2007 ->, sedan

Vana standard Suzuki SX4 I, sedan, rok výroby 2007 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki SX4 II

Vana do kufru Suzuki SX4 II

Vana standard Suzuki SX4 II, SUV s Cross, rok výroby 09.2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki Vitara

Vana do kufru Suzuki Vitara

Vana standard Suzuki Vitara, SUV, rok výroby 09.2013 ->, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho kufru.…

Vana do kufru Suzuki wagon R+, 2000 ->, hatchback

Vana do kufru Suzuki wagon R+, 2000 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Auris I, 2007 - 2012, hatchback

Vana do kufru Toyota Auris I, 2007 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Toyota Auris I, hatchback, rok výroby 2007 - 2012, 3 i 5dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Auris I, 2010 - 2012, hatchback

Vana do kufru Toyota Auris I, 2010 - 2012, hatchback

Plastová vana standard Toyota Auris I, (hybryd) hatchback, rok výroby 2010 - 2012, 5dveří, Provedení Hybryd pro horní kufr. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Toyota Auris II Hybrid Touring Sports horní kufr

Vana do kufru Toyota Auris II Hybrid Touring Sports horní kufr

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Auris II Hybrid Touring Sports Combi, 5 dveří, rok výroby 07.2013 - 12.2018 pro horní polohu kufru, s…

Vana do kufru Toyota Auris II Hybrid Touring Sports, spodní kufr

Vana do kufru Toyota Auris II Hybrid Touring Sports, spodní kufr

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Auris II Hybrid Touring Sports Combi, 5 dveří, rok výroby 07.2013 - 12.2018 pro spodní polohu kufru, bez…

Vana do kufru Toyota Auris II Touring Sports spodní kufr

Vana do kufru Toyota Auris II Touring Sports spodní kufr

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Auris II Touring Sports Combi, 5 dveří, rok výroby 07.2013 - 12.2018 pro spodní polohu kufru, bez dvojité…

Vana do kufru Toyota Auris II Touring Sports, horní kufr

Vana do kufru Toyota Auris II Touring Sports, horní kufr

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Auris II Touring Sports Combi, 5 dveří, rok výroby 07.2013 - 12.2018 pro horní polohu kufru, s dvojitou…

Vana do kufru Toyota Auris II, 2013 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Auris II, 2013 ->, hatchback

Plastová vana standard Toyota Auris II, hatchback, rok výroby 2013 ->, 3 i 5dveří, Provedení s dvojitou podlahou. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Toyota Auris II, 2013 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Auris II, 2013 ->, hatchback

Plastová vana standard Toyota Auris II, hatchback, rok výroby 2013 ->, 3 i 5dveří, Provedení bez dvojité podlahy. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2002, combi

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2002, combi

Plastová vana standard Toyota Avensis I, combi, rok výroby 1998 - 2002, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2002, sedan

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2002, sedan

Plastová vana standard Toyota Avensis I, sedan, rok výroby 1998 - 2002, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2003, liftback

Vana do kufru Toyota Avensis I, 1998 - 2003, liftback

Plastová vana standard Toyota Avensis I, liftback, rok výroby 1998 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, combi

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, combi

Plastová vana standard Toyota Avensis II, combi, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, liftback

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, liftback

Plastová vana standard Toyota Avensis II, liftback, rok výroby 2003 - 2008, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, sedan

Vana do kufru Toyota Avensis II, 2003 - 2008, sedan

Plastová vana standard Toyota Avensis II, sedan, rok výroby 2003 - 2008, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Avensis III combi

Vana do kufru Toyota Avensis III combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Avensis combi, 5 dveří, rok výroby 01.2009 - 08.2018 včetně modelů s lištami v kufru otvory lze…

Vana do kufru Toyota Avensis III sedan

Vana do kufru Toyota Avensis III sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Avensis III sedan, 4 dveře, rok výroby 01.2009 - 08.2018 v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Toyota Avensis Verso, 2002 - 2008, MPV

Vana do kufru Toyota Avensis Verso, 2002 - 2008, MPV

Plastová vana standard Toyota Avensis Verso, MPV, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří, Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Avensis Verso, 2002 - 2008, MPV

Vana do kufru Toyota Avensis Verso, 2002 - 2008, MPV

Plastová vana standard Toyota Avensis Verso, MPV, rok výroby 2002 - 2008, 5 dveří, Provedení 5 míst vyjmutá třetí řada sedadel. Vana standard do zavazadlového…

Vana do kufru Toyota Aygo, 2005 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Aygo, 2005 ->, hatchback

Plastová vana standard Toyota Aygo, hatchback, rok výroby 2005 ->, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Aygo, 2014 ->, hatchback

Vana do kufru Toyota Aygo, 2014 ->, hatchback

Plastová vana standard Toyota Aygo, hatchback, od roku výroby 07.2014 ->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Camry III, 1992 - 1994, Touring

Vana do kufru Toyota Camry III, 1992 - 1994, Touring

Plastová vana standard Toyota Camry III, Touring, rok výroby 1992 - 1994, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Camry III, 1992 - 1996, sedan

Vana do kufru Toyota Camry III, 1992 - 1996, sedan

Plastová vana standard Toyota Camry III, SXV-10, sedan, rok výroby 1992 - 1996, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Camry IV, 1994 - 1996, combi

Vana do kufru Toyota Camry IV, 1994 - 1996, combi

Plastová vana standard Toyota Camry IV, combi, rok výroby 1994 - 1996, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Camry V, 1997 - 2002, sedan

Vana do kufru Toyota Camry V, 1997 - 2002, sedan

Plastová vana standard Toyota Camry V, sedan, rok výroby 1997 - 2002, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Camry VI, 2002 - 2006, sedan

Vana do kufru Toyota Camry VI, 2002 - 2006, sedan

Plastová vana standard Toyota Camry VI, sedan, rok výroby 2002 - 2006, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Camry XV70 Hybrid sedan

Vana do kufru Toyota Camry XV70 Hybrid sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Camry XV70 Hybrid sedan, 4 dveře, od roku výroby 04.2019 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Toyota Camry XV70 sedan

Vana do kufru Toyota Camry XV70 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Camry XV70 sedan, 4 dveře, od roku výroby 04.2019 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého…

Vana do kufru Toyota Carina E, 1993 - 1997, sedan

Vana do kufru Toyota Carina E, 1993 - 1997, sedan

Plastová vana standard Toyota Carina E, sedan, rok výroby 1993 - 1997, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2002 - 2009, hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2002 - 2009, hatchback

Plastová vana standard Toyota Corolla IX (E12), hatchback, rok výroby 2002 - 2009, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2003 - 2009, combi

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2003 - 2009, combi

Plastová vana standard Toyota Corolla IX (E12), combi, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2003 - 2009, sedan

Vana do kufru Toyota Corolla IX, 2003 - 2009, sedan

Plastová vana standard Toyota Corolla IX (E12), sedan, rok výroby 2003 - 2009, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Corolla Verso I, 2002 - 2003, MPV

Vana do kufru Toyota Corolla Verso I, 2002 - 2003, MPV

Plastová vana standard Toyota Corolla Verso (E12), rok výroby 2002 - 2003, 5 dveří, Provedení 5 míst Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Corolla Verso II, 2004 - 2008, MPV

Vana do kufru Toyota Corolla Verso II, 2004 - 2008, MPV

Plastová vana standard Toyota Corolla Verso II, MPV, rok výroby 2004 - 2008, 5 dveří Provedení pro 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem…

Vana do kufru Toyota Corolla VII, 1993 - 1997, combi

Vana do kufru Toyota Corolla VII, 1993 - 1997, combi

Plastová vana standard Toyota Corolla VII, (AE101), touring, rok výroby 1993 - 1997, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla VII, 1993 - 1997, hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla VII, 1993 - 1997, hatchback

Plastová vana standard Toyota Corolla VII (AE101) hatchback, rok výroby 1993 - 1997, 3 i 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, combi

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, combi

Plastová vana standard Toyota Corolla VIII, (AE111), tourink, rok výroby 1998 - 2001, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, hatchback

Plastová vana standard Toyota Corolla VIII (AE111), hatchback, rok výroby 1998 - 2001, 3 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, hatchback

Plastová vana standard Toyota Corolla VIII, (AE111), hatchback, rok výroby 1998 - 2001, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, sedan

Vana do kufru Toyota Corolla VIII, 1998 - 2001, sedan

Plastová vana standard Toyota Corolla VIII (AE111) sedan, rok výroby 1998 - 2001, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Toyota Corolla X, 2007 - 2013, sedan

Vana do kufru Toyota Corolla X, 2007 - 2013, sedan

Plastová vana standard Toyota Corolla X, sedan, rok výroby 2007 - 2013, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Corolla XI, 2013 ->, sedan

Vana do kufru Toyota Corolla XI, 2013 ->, sedan

Plastová vana standard Toyota Corolla XI, sedan, rok výroby 08.2013 ->, 4 dveře, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr vašeho…

Vana do kufru Toyota Corolla XII hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla XII hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 hatchbac, 5 dveří, od roku výroby 02.2019 -> spodní zavazodlový prostor, bez dvojité…

Vana do kufru Toyota Corolla XII hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla XII hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 hatchbac, 5 dveří, od roku výroby 02.2019 -> horní podlaha kufru, s dvojitou podlahou…

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid combi

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid combi

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 Hybrid combi, 5 dveří, od roku výroby 03.2019 -> horní zavazodlový prostor, rovný…

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 Hybrid hatchbac, 5 dveří, od roku výroby 02.2019 -> spodní zavazodlový prostor, bez…

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid hatchback

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 Hybrid hatchbac, 5 dveří, od roku výroby 02.2019 -> horní podlaha kufru, s dvojitou…

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid sedan

Vana do kufru Toyota Corolla XII Hybrid sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 Hybrid sedan, 4 dveře, od roku výroby 03.2019 -> v černém provedení s protiskluzovou…

Vana do kufru Toyota Corolla XII Touring Sports

Vana do kufru Toyota Corolla XII Touring Sports

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 Touring Sports combi, 5 dveří, od roku výroby 03.2019 -> horní zavazodlový prostor,…

Vana do kufru Toyota Corolla XII, 2019 ->, sedan

Vana do kufru Toyota Corolla XII, 2019 ->, sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Corolla XII E210 sedan, 4 dveře, od roku výroby 03.2019 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Toyota CH-R Hybrid 2.0 Dynamic Force SUV

Vana do kufru Toyota CH-R Hybrid 2.0 Dynamic Force SUV

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota CH-R Hybrid 2.0 Dynamic Force SUV, od roku výroby 11.2019 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou…

Vana do kufru Toyota CH-R Hybrid SUV

Vana do kufru Toyota CH-R Hybrid SUV

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota CH-R Hybrid SUV, od roku výroby 01.2017 -> s i bez subwooferu, pravý okraj odnímatelný a není pro Hybrid…

Vana do kufru Toyota CH-R SUV

Vana do kufru Toyota CH-R SUV

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota CH-R SUV, od roku výroby 01.2017 -> s i bez subwooferu, pravý okraj odnímatelný a není pro Hybrid 2.0…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 100, 1998 - 2007, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 100, 1998 - 2007, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser 100, SUV, rok výroby1998 - 2007, 5 dveří, Provední bez 3-tí řady sedadel. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 120, 2003 - 2009, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 120, 2003 - 2009, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser 120, SUV, rok výroby 2003 - 2009, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 150, 2009 ->, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 150, 2009 ->, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser 150, SUV, rok výroby 05.2009 ->, 5 dveří, Porvedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 200, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 200, 2007 ->, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser V8 J200, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří. Provedení 7 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 200, 2007 ->, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 200, 2007 ->, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser 200, SUV, rok výroby 2007 ->, 5 dveří, Provedení 5 míst. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 90, 1996 -2003, SUV

Vana do kufru Toyota Land Cruiser 90, 1996 -2003, SUV

Plastová vana standard Toyota Land Cruiser 90, SUV, rok výroby 1996 - 2003, 5 dveří, Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser J150 SUV 5 míst

Vana do kufru Toyota Land Cruiser J150 SUV 5 míst

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Land Cruiser J150 po faceliftu, 5 dveří, od roku výroby 10.2017 -> pro 5 míst třízónová klimatizace…

Vana do kufru Toyota Land Cruiser J150 SUV 7 míst

Vana do kufru Toyota Land Cruiser J150 SUV 7 míst

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Toyota Land Cruiser J150, 5 dveří, od roku výroby 11.2009 -> i po faceliftu 10.2017 pro 7 míst třetí řada…

Vana do kufru Volvo 440, 1988 - 1993, sedan,

Vana do kufru Volvo 440, 1988 - 1993, sedan,

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 440, sedan, rok výroby 1988 - 1993, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 850, 1992 - 1997, combi

Vana do kufru Volvo 850, 1992 - 1997, combi

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 850, combi, rok výroby 1992 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 850, 1992 - 1997, sedan

Vana do kufru Volvo 850, 1992 - 1997, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 850, sedan, rok výroby 1992 - 1997, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 940, 1993 - 1997, combi

Vana do kufru Volvo 940, 1993 - 1997, combi

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 940, combi, rok výroby 1993 - 19997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 940, 1993 - 1997, sedan

Vana do kufru Volvo 940, 1993 - 1997, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 940, sedan, rok výroby 1993 - 1997, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 960, 1993 - 1997, combi

Vana do kufru Volvo 960, 1993 - 1997, combi

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 960, combi, rok výroby 1993 - 1997, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo 960, 1993 - 1997, sedan

Vana do kufru Volvo 960, 1993 - 1997, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo 960, sedan, rok výroby 1993 - 1997, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo C30, 2007 ->, hatchback

Vana do kufru Volvo C30, 2007 ->, hatchback

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo C30, hatchback, rok výroby 2007->, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S40 I, 1996 - 2003, sedan

Vana do kufru Volvo S40 I, 1996 - 2003, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S40 I, sedan, rok výroby 1996 - 2003, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Volvo S40 II, 2004 ->, sedan

Vana do kufru Volvo S40 II, 2004 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S40 II, sedan, rok výroby 2004 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S60 I, 2001 - 2010, sedan

Vana do kufru Volvo S60 I, 2001 - 2010, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S60 I, sedan, rok výroby 2001- 2010, 4 dveře. Provedení s navigací nalevo. Vana standard do zavazadlového prostoru s…

Vana do kufru Volvo S60 I, 2001- 2010, sedan

Vana do kufru Volvo S60 I, 2001- 2010, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S60 I, sedan, rok výroby 2001 - 2010, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S60 II, 2010 ->, sedan

Vana do kufru Volvo S60 II, 2010 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S60 II, sedan, rok výroby 2010 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S60 sedan

Vana do kufru Volvo S60 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo S60 sedan, 4 dveře, od roku výroby 10.2018 -> v černém provedení s protiskluzovou úpravou celého povrchu…

Vana do kufru Volvo S70, 1997 - 2000, sedan

Vana do kufru Volvo S70, 1997 - 2000, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S70, sedan, rok výroby 1997 - 2000, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S80 I, 1999 - 2006, sedan

Vana do kufru Volvo S80 I, 1999 - 2006, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S80 I, sedan, rok výroby 1999 - 2006, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S80 II, 2006 ->, sedan

Vana do kufru Volvo S80 II, 2006 ->, sedan

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo S80 II, sedan, rok výroby 2006 ->, 4 dveře. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje rozměr…

Vana do kufru Volvo S90 Mild Hybrid

Vana do kufru Volvo S90 Mild Hybrid

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo S90 sedan Limousine Mild Hybrid, 4 dveře, od roku výroby 2020 -> s dojezdovým kolem a ne pro Plug-in Hybrid…

Vana do kufru Volvo S90 se sadou na opravu pneu

Vana do kufru Volvo S90 se sadou na opravu pneu

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo S90 sedan Limousine 2WD i 4WD (AWD), 4 dveře, od roku výroby 10.2016 -> se sadou na opravu pneumatik a ne pro…

Vana do kufru Volvo S90 sedan

Vana do kufru Volvo S90 sedan

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo S90 sedan Limousine 2WD i 4WD (AWD), 4 dveře, od roku výroby 10.2016 -> v černém provedení s…

Vana do kufru Volvo V40 I, 1996 - 2004, combi

Vana do kufru Volvo V40 I, 1996 - 2004, combi

Plastová vana standard do kufru vozu Volvo V40 I, combi, rok výroby 1996 - 2004, 5 dveří. Vana standard do zavazadlového prostoru s protiskluzem přesně kopíruje…

Vana do kufru Volvo V40 II hatchback

Vana do kufru Volvo V40 II hatchback

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo V40 II hatchback, 5 dveří, od roku výroby 07.2012 -> pro spodní kufr bez dvojité podlahy kufru v černém…

Vana do kufru Volvo V40 II hatchback horní

Vana do kufru Volvo V40 II hatchback horní

Gumoplastová vana Guardliner do zavazadlového prostoru vozu Volvo V40 II hatchback, 5 dveří, od roku výroby 07.2012 -> pro horní kufr s dvojitou podlahou kufru v černém…

Vana do kufru Volvo V40 II SUV Cross Country