Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Rybníčkové filtry, jezírkové filtrační sety, sady (sestavy) pro jezírka s KOI kapry

Rybníčkové filtry, jezírkové filtrační sety, sady (sestavy) pro jezírka s KOI kapry

Chov Koi kaprů je krásný, ale náročný koníček. Pokud jste propadli kouzlu japonských barevných kaprů, jistě jim rádi zařídíte skvělé životní podmínky. Správně vybrat filtrační set pro nádrž s osádkou chovných ryb jako jsou KOI kapři má svá pravidla. Tyto ryby jsou krásné, dokáží se naučit brát krmivo pro Koi kapry z ruky, ale také jsou to taková malá prasátka v jezírku. koi_jezirko Na jedné straně se krmí, vyrýpávají vodní rostliny jako jsou lekníny, víří bahno, válí se v něm a tropí samé nepravosti ve vodě jezírka . Na druhé straně Vám dělají radost tím, jak jsou krásní, barevní, velcí, dají se ochočit a plavou za Vámi, jakmile Vás spatří. Co bychom neudělali pro naše šupinaté miláčky? Máte-li tedy v jezírku kapry KOI, je potřeba se řídit následujícími pravidly. Vhodná filtrace pro jezírko musí být dostatečně objemná, UV lampa by měla mít vyšší výkon než UVC lampa pro zlaté rybky. UV sterilizer pro jezírko s chovnými rybami jako jsou kapři, pstruzi, Koi kapři by měl mít výkon cca 3 W/ m3 vody a ohledem také na průtok čerpadla. Filtrační čerpadlo musí dokázat přečerpat veškerou vodu z jezírka přes filtraci nejdélé za hodinu a půl až dvě hodiny. Samozřejmostí je, že jezírkový filtrační systém bude v provozu bez vypínání po celé vegetační období. Proto jsme vybrali některé vhodné filtrační sestavy do jezírka, které také naleznete mezi sety podle objemu vody. Při vybírání rybníčkové sady je nutné se zaměřit na obraty: okrasné jezírko, jezírko s rybami a jezírko s chovnými rybami. Chovné ryby jsou právě kapři, Koi kapři, pstruzi apod. Příkladem může být filtrační set OASE BioTec ScreenMatic Set 40000, který je vhodný pro okrasné jezírko o objemu 40m3 vody, 20m3 vody s rybami a 10m3 s kapry KOI. Mezi samostatnými gravitačními filtry máme v sortimentu filtry Sera KOI Professional 12000, jezerní filtrace Tripond, filtry OASE Biotec ScreenMatic, které jsou ideální pro chov KOI kaprů a lze z nich v kombinaci s čerpadly a UV lampami vytvořit jezírkový set, který je vhodný pro konkrétní jezírko. Pokud si nevíte rady, rádi Vám pomůžeme s výběrem nebo sestavit jezírkový filtrační systém právě pro Vás. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na tel. 774 416 401.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.