Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Fontánová, filtrační, rybníčková, potůčková, jezerní, vodní čerpadla, čerpadla pro vodotrysk, zahradní jezírka 1001-2000 l/h, Aqua Nova, Pontec, Heissner, Resun, Messner

Fontánová, filtrační, rybníčková, potůčková, jezerní, vodní čerpadla, čerpadla pro vodotrysk, zahradní jezírka 1001-2000 l/h, Aqua Nova, Pontec, Heissner, Resun, Messner

Jezírková čerpadla o výkonu 1000 - 2000 l/h se používají k zajištění koloběhu vody nebo k vytvoření fontánových efektů v zahradním jezírku. Zhruba je dělíme na fontánová (vodotrysk) čerpadla, pro filtrace, potůček a vodopád. V nabídce naleznete také univerzální jezerní čerpadla jako je řada Pontec Pondovario. Mají tu výhodu, že je možné je instalovat jako čerpadla pro vodotrysk nebo připojit na jezírkový filtr. Umožňuje to dvojitý kryt vodního čerpadla do jezírka. Vrchní snímatelný kryt pumpy má hustší a jemnější otvory, proto se používá s fontánovými tryskami. Pokud ho budeme používat pro filtrace, pak vrchní kryt sejmeme a necháme spodní s většími otvory. Pak bude umět nasávat i zněčištěnou vodu z jezírka a dopravovat ji do filtr pro zahradní jezírka. Mezi oblíbená filtrační čerpadla, tedy pro připojení na jezírkové filtry patří čerpadla Pontec, např. Pondomax Eco. Dokáží čerpat znečištěnou vodu z rybníčku a vyznačují se nízkou spotřebou a vysokou odolností. Čerpadla do jezírek mají různé průtoky, výkonnější čerpadla 2001-4000 l/h jsou zařazeny v další skupině.

Jak vybrat čerpadlo do jezírka

Zkusíme Vám poradit jak vybrat čerpadlo. Sami máme několik jezírek, takže naše rady vychází z letitých zkušeností s nimi. aquanova-nms Jak jsme již nastínili, existuje několik druhů jezírkových pump. Je dobré se rozhodnout, zda budete mít v jezírku vodotrysk, budete budovat malý potůček, či chcete filtrovat vodu v jezírku. Fontánová čerpadla mívají v sání filtrační hmotu. Ta je tam proto, aby se fontánové efekty nezanášely. Nepobírají pak znečištěnou vodu a nedoporučujeme je k připojení na filtrace. Ne, že by to nešlo, ale budete časem chodit čistit filtrační molitan v čerpadle i vícekrát denně. Když z něho houbu odstraníte, nebude mít vodotrysk požadovaný tvar a jeho trysky budou vyžadovat časté čištění. Je dobře vědět, že parametr čerpadla max. výkon v litrech za hodinu je měřen vždy u vodní hladiny a s každým centimetrem dopravní výšky vody se snižuje k nule. Když je u čerpadla pro jezírka uvedeno, že má maximální dopravní výšku vody např. 2 m, pak ve výšce 2,1m nedává již žádnou vodu. Průtok snižuje délka hadice a její průřez. Na potůček potřebujete ve výšce pramene na 1 cm jeho šířky minimálně 100 l/h. Výška vodního výstřiku běžně čerpadla neuvádí. Z toho vyplývá, že čerpadla v této skupině nejsou na díky menšímu průtoku na potůčky příliš vhodná. I když bývají vybaveny odbočkou pro rozdělení vody na fontánu, je druhý vývod vhodný spíše na malý chrlič. Na menší potůčky by měl být průtok minimálně 3600 l/h. Co dělat, když se čerpadlo přestalo fungovat?. Pokud se jezírkové čerpadlo zastaví, a po připojení do sítě se samo nerozeběhne (třeba po výpadku proudu), je potřeba vyčistit sací komoru čepadla. To znamená opatrně vyjmout rotor (vrtulku), odstranit nános kalu a vrtulku vrátit zpět. Ve většině případů čerpadlo pro jezírka následně po připojení do sítě začne pracovat. Nevíte si rady? Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme: tel. 774 416 401Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.