Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Akvarijní topítka, topítko, vytápění, topení do akvária Resun, Hailea, Aqua Nova, Tetra, Oase

Akvarijní topítka, topítko, vytápění, topení do akvária Resun, Hailea, Aqua Nova, Tetra, Oase

Většina ryb, které jsou vhodné pro akvárium pochází z tropů. Podle chovaného druhu ryb by se teplota vody měla pohybovat v rozmezí 23-26°C. Průměrná teplota, která vyhovuje většině akvarijních rybek, je tedy kolem 25°C. Většinou však je třeba vodu v akváriu na teplotu vyhovující chovanému druhu ryb dohřívat. Proto je třeba do vody instalovat topítka pro akvária. Dno akvária lze vyhřívat díky topným kabelům. V normálně vytopeném bytě potřebujeme přibližně na jeden litr vody akvária výkon akvarijního topítka cca 0,5 – 1W. Ideální jsou topítka do akvárií se zabudovaným termostatem, které automaticky udržují nastavenou teplotu. Voda v akváriu musíme ohřívat rovnoměrně. Doporučujeme proto umístit akvarijní topení poblíž vývodu vzduchování, nebo kde má výtok akvarijní filtr. Vybrat topení o správném výkonu není těžké. V mírně vytápěných místnostech, bude také teplota vody v akváriu nízká, počítejte na 1 l vody v nádrži cca 1,5 Wattu. topitka_do_akvaria_oase V dostatečně vytápěných prostorách stačí výkon topítka do akvária 1 W na 1 litr vody. Bez obav můžete pro své akvárium použít i silnější akvarijní vytápění, než je doporučené. Sledovat teplotu v nádrži můžete pomocí akvarijního teploměru. Nabízíme akvarijní topítka s termostatem různých značek. Např. kvalitní Sera akvarijní topení je možné použít pro sladkovodní i mořská akvária. Jsou zcela vodotěsná a odolná proti působení slané vody. Nastavení teploty se provádí jednoduchým způsobem pomocí otáčecího kolečka nad tepelnou stupnicí. Topítka do akvária Sera jsou vybavena ochranou proti přehřátí. Velmi šikovná jsou topítka pro akvárium Resun RH 9000. Jsou zvláštní tím, že je stupnice pro nastavení teploty svisle uvnitř průhledného skla topítka. Díky své konstrukci jsou ohřívače do akvária Resun použitelná až do hloubky 1m. Za povšimnutí také stojí moderní akvarijní topítko EASYHEATER. Topítko do akvária je velmi odolné proti mechanickému poškození. Má plochý tvar, který umožňuje instalaci na jakoukoliv stěnu akvarijní nádrže. Může být zapojeno horizontálně. Proto topítka Easyheater naleznou uplatnění jako topítka do terária a vynikající jsou pro vytápění terária pro želvy. Jaké akvarijní topítko si vybrat Vám pomůžeme v naší poradně v Teplota v akváriuNastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.