Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Skleněná, plastová akvária, akvarijní nádrže, akvárium, akvária, aquarium

Skleněná, plastová akvária, akvarijní nádrže, akvárium, akvária, aquarium

Akvária jsou "zahrádky" pod vodní hladinou. Je to kousek přírody přímo v bytě. Pěkně zařízené akvárium je fascinující živý obraz a atraktivní bytový doplněk. K akvarijní nádrži budete potřebovat pro vytvoření optimálních podmínek pro chov rybek nebo jiných vodních živočichů řadu doplňků. Na dno akvária se se používají akvarijní substráty a akvarijní písky nebo štěrky. Dostatečné množství vodních rostlin vytvoří základní podmínky pro rybičky. Filtry do akvárií, akvarijní osvětlení a akvarijní topítka jsou vhodnými technickými pomůckami. Pomocí odkalovače dna vysajete výkaly ryb. Startovací bakterie pomohou v nastavení biologické rovnováhy. V naší nabídce také naleznete akvarijní sety, které jsou připraveny pro snadné založení akvária. Součástí jejich výbavy je již akvarijní kryt, který již obsahuje vhodné zářivky do akvária, akvarijní topítko, pozadí pro akvária, krmivo pro ryby a někdy také přípravek na úpravu vody z vodovodu. fauna_box Stačí pak dokoupit substrát do akvária, akvarijní písek, nějaké akvarijní dekorace, vodní rostliny a nakonec rybky. Založit si své první akvárium je proto jednoduché. Užitečné rady, jak postupovat při zakládání nové akvarijní nádrže, jak vybrat rybičky a řadu dalších informací okolo akvaristiky naleznete v naší poradně. Betta bojovnice - Betta splendens: Ve skutečnosti se tato akvarijní rybka jmenuje Bojovnice pestrá. Aby dobře prospívala, potřebuje akvarijní nádrž do objemu 30-ti litrů. Můžete také použít plastové faunárium. Kulatá akvária pro ni nejsou vhodná. Do akvária zasaďte hodně vodních rostlin, ve kterých se bude moci ukrýt. Nikdy se nesnažte společně chovat dva samečky Betty bojovnice společně, neboť se natolik nesnášejí, že by si ublížili. Jinak není její chov náročný. Pro jeho usnadnění nabízíme kompletní krmivo Tetra Betta Jedná se o krmení pro betty bojovnice. Samečci rybiček Betta mají syté zbarvení a velké ploutve. Díky výtažkům z ráčků na krilu je toto krmivo vysokoproteinovou dietou, která zrychluje růst a vzhled těchto ryb /především ploutviček/, a podporuje intenzitu barev. Speciální krmivo pro akvarijní ryby podporuje při pravidelném krmení krásnější a jasnější vybarvení Vašich rybiček.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.