Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Terarijní teploměry, terarijní vlhkoměry, teploměry pro terária, vlhkoměry do terárií, hydrometr do terária.

Terarijní teploměry, terarijní vlhkoměry, teploměry pro terária, vlhkoměry do terárií, hydrometr do terária.

Teploty v tropických deštných pralesích jsou často velmi stabilní a pohybují se v rozmezí cca 24°– 26°C současně s vlhkostí vzduchu cca 80%. Nabízíme různé teploměry a vlhkoměry pro terária, nebo jejich kombinace jako je ExoTerra Combo. Šikovný komplet digitálního teploměru a vlhkoměru je vybaven unikátním čidlem, takže si pamatuje minimální i maximální vlhkost a teplotu. Stačí ho jen vložit do drážky osvětlení pro terária Exo Terra Compact nebo Dual Top. V deštných pralesích žijí obvykle živočichové šplhající na stromech. Tento fakt musíme zohlednit při zakládání terária. Dno terária by mělo být vyplněno plísním odolnými substráty pro terária jako je např. terarijní stelivo Coco Briquettes nebo terarijní substrát Exo Terra, který zvyšuje vlhkost v teráriích. terarijni_teplomer Substrát pro terária Exo Terra Plantation Soil je tvořen ze zhutnělého vlákna skořápek kokosových ořechů z míst v tropické Asii a je vhodný jako půda pro osázení terarijními rostlinami. Je bezpečný pro žáby, mloky a zvířata, která si hloubí obydlí a útočiště. Nadbytkům vody zabráníme vytvořením drenáže, neboť jinak by se ze dna terária mohla stát bažinka. Na dno nasypeme tenkou vrstvu Sera Siporax, kterou překryjeme filtrační vatou a následně nasypeme substrát pro terárium. Aby dno terária deštného pralesa nevysychalo, umístíme vhodný typ topné podložky na zadní stěnu terária. O vytápění terarijní nádrže se také dozvíte v naší poradně. Jako dekorace můžeme použít dřevěné kořeny. Odolné dřevěné kusy, vypadají dekorativně a jsou velmi důležité pro zařizování. Terarijní rostliny mohou být živé nejedovaté pokojové rostliny. Patří mezi ně orchideje, tropické kapradiny, rašeliníky, apod. Rostliny před vysázením do terária několikrát dobře omyjeme. Terarijní zvířata s adhesivními lamelami potřebují pro šplhání hladké povrchy, proto do terária doplníme bambusové tyčky, které také působí dekorativně. Pokud z určitých důvodů nemůžeme do terária zasadit živé rostliny, vypomůžeme si plastovými terarijními rostlinami.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.