Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Zářivky UV-C 36W, zářivky do UV lampy, zářivky UVC, UV zářivky Aqua Nova

Zářivky UV-C 36W, zářivky do UV lampy, zářivky UVC, UV zářivky Aqua Nova

Krásné jezírko s křišťálově čistou vodou je cílem všech, kteří mají okrasné jezírko nebo velké akvárium. Součástí naší zahrady je také několik zahradních jezírek. Prakticky jsme vyzkoušeli a používáme jezírkové filtry UV zářiče. Čistící filtrační systém pro rybníček se skládá z filtrace, UVC lampy, čerpadla pro jezírko a skimmeru. UV lampa pro jezírka nebo akvária obsahuje uv zářič. Ten je nutné po cca 6000-8000 hodinách provozu vyměnit za nový. V sekci zářivky do UV lamp 36W nabízíme různé typy zářivek, které vytvářejí UV záření. Patici mají zpravidla stejnou, ale může mít jinak dlouhé skleněné zářivkové trubice, nebo jinou životnost. Zářivka UV 36W Philips a zářivka Atman se na první pohled nijak neliší od zářivky do UV lampy Velda nebo UV lampy Laguna PowerClear 36W. Skutečnost je však jiná. První zářivky do UV lampy 36W jsou přibližně o 1,5cm delší než zářivky do Veldy a Laguny, a to proto, že křemíkové válce, do kterých se zářivka UVC zasouvá, jsou kratší. Většinou se stane, že se při pokusu o instalaci nové UV zářivky rozbije buď křemíková trubice nebo zářivka UV-C. UV-C lampy OASE, jako je UV lampa Bitron a UV lampa Vitronic 36 W a také UV lampy Atman, Heissner a UV Pond a tlakové jezírkové filtrace Ninpheo 50, filtry FiltoClear 30000 obsahují standardně dlouhé zářivky do UV lampy, takže není např. problém zakoupení nové UV-C zářivky 36W Philips, které v naší nabídce naleznete pod kódem zboží UVC36W4P. Pro UV lampy 36W Velda a Laguna patří náhradní UV lampa 36W s kodem výrobku pla101-PT10128. uv_zarivka_36w Všechny zářivky do UV lamp 36W nebo zářivka uv 40W mají omezenou životnost, proto se pravidelně každé jaro nebo přibližně do roku užívání mění za novou. Každá zářivka UV-C vytváří zdraví škodlivé a nebezpečné záření. Aby nedošlo k poškození zraku jsou UV-C lampy vybaveny k spínačem, který nedovolí, pokud není zářivka UVC uzavřena v přístroji, aby svítila. Proto není normálně možné, nasadit náhradní UV zářič do patice, zapojit přívodní kabel do sítě očekávat, že se náhradní UV lampa rozsvítí. Ta bude svítit pouze uzavřená v UV lampě nebo ve filtru.

Jaký výkon UV zářiče se doporučuje?

Výkon UVC lampy pro koupací jezírko je 1 W /1m3 vody, rybníček se zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami, což jsou kapři, pstruzi, Koi kapři je cca 3 W/ m3 vody. Rádi Vám poradíme se správným výběrem UV sterilizéru.

Jak se chránit proti přepětí UV-C zářivky?

Přepětí v síti a bouřky mohou snadno přepálit vlákno UVC lampy, i když se Vám to v předchozí době nikdy nestalo. Doporučujeme proto zapojovat všechny UV lampy s přepěťovou ochranou. Zabezpečení proti přepětí existuje několik druhů. Přepěťová ochrana se vkládá mezi zásuvku a UV zářič. V domácnosti lze použít speciální prodlužovací kabely, vybavené takovou ochranou nebo samostatné zajištěné napájecí zdroje.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.