Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Misky (miska) do terária, terrarium, pro hlodavce, myši, králíky, křečky, morčata, Exo Terra

Misky (miska) do terária, terrarium, pro hlodavce, myši, králíky, křečky, morčata, Exo Terra

Jak vybrat a vybavit terárium? Aby se snadno čistilo, mělo by mít hladký povrch. dalo snadno čistit. Součástí terária by mělo by být odvětrávání. To zpravidla bývá v horní části v podobě větracích mřížek. Pro plazy, kteří žijí na zemi vytvoříme velkou plochu dna, obsahující terarijní substrát vhodný pro chovaného jedince. Pro šplhající druhy vybíráme vysoké terárium. Plazům, kteří žijí převážně ve vodě, pořídíme akvaterárium nebo želvárium. Dveře pouštního nebo deštného terária by mělo být možno zcela otevřít, popřípadě je vyjmout. Kryt terária by se měl dát snadno sundat. to4795 To usnadní instalaci světla do terária, pozadí terária, vyhřívání terária, různých substrátů a dekorací do terária. Pokud vybíráme vhodný typ misky do terária, snažíme se vybrat takovou, která svým vzhledem bude zapadat do vybudovaného terária. Ideální je terarijní miska v provedení imitace kamene, jako je terarijní miska RWB-02, která může sloužit jako miska na vodu do terária, nebo Terarijní miska střední Exo Terra, do které můžeme např. nasypat granule pro želvy, krmení pro chameleony, apod. Tím, že jsou terarijní misky s umělého materiálu, dají se jednoduše a snadno čistit.

Chováme gekony Felsuma Peacock Day Gecko - Phelsuma Quadriocellata

Tento druh gekona vyniká velmi krásným zbarvení. Gekon je původem z Madagaskaru, z oblastí s vydatnými dešti, na což musíme brát na zřetel při jeho chovu. Vyžaduje střídání ročního období, takže od začátku listopadu by mu měly nasimulovat dva až tří chladnější měsíce, kdy teplota nepřesahuje 23°C. Dorůstá délky 12 – 13 cm. Denní teplota by se měla pohybovat v rozmezí 28 – 30°C, místy 35°C. K tomu nám poslouží lampy do terária osazené bodovými výhřevnými žárovkami. V noci snižujeme teplotu na cca 20°C. Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat 75 – 100%. Za tímto účelem instalujeme terarijní mlhovače, jako je např. generátor mlhy Exo Terra. Jako krmivo pro gekony podáváme cvrčky, domácí mouchy nebo jiný drobný hmyz. Přidáváme ovocnou dužinu a vitaminový a minerální doplněk pro masožravá (carnivore) terarijní zvířata Sera Reptimineral.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.