BioMaster 350.">

Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Vnější filtry do akvária OASE Biomaster 350 a BioMaster Thermo 350 do skříně pod akvárium

Vnější filtry do akvária OASE Biomaster 350 a BioMaster Thermo 350 do skříně pod akvárium

Na trh vstoupila renomovaná německá značka OASE s produkty pro profesionální akvária, mezi které patří vnější filtrace Biomaster Thermo 350 a BioMaster 350. Dosud byla OASE známá technikou pro zahradní jezírka. A dělá to v dobrém stylu. Filtr je určen pro nádrže s maximálním objemem 350 l. Maximální průtok čerpadla je 1100 l / h a kapacita filtru je přes 6 litrů. Nároky na spotřebu elektrické energie jsou u samostatného filtru 18W a se zabudovaným topením plus 200W. Topítko je vybaveno termostatem. Vyniká skutečně vysokou kvalitou zpracování. Všechny části akvarijní filtrace jsou vyrobeny ze silného a pevného plastu. Celkově je vnější filtr skvěle složený, což je důležité zejména v případě filtračních košů. V případě, že materiál si zachová svou pevnost také po delší době užívání, můžeme bezpečně dojít k závěru, že se jedná o nejlepší filtr na trhu a daleko předčí vnější filtr Eheim i Fluval 406 nebo filtry Tetra Tec. Jako skvělý lze ocenit předfiltr, kterým se vnější filtr BioMaster odlišuje od konkurence. Žádný jiný výrobce podobné řešení s pomocí předfiltru nenabízí. Bez rozebírání celé filtrace může být velmi snadno vyjmut a rychle vypláchnut. Předfiltr výrazně rozšiřuje a usnadňuje fungování filtru. Takže zde je velké plus pro Oase. Model filtru BioMaster Thermo je navíc vybaven topením s regulací. Obsahuje 4 hlavní filtr koše a o něco menší předfiltr. Najdeme zde tři velké koše s filtrační pěnou s různými póry. Zajímavou alternativou pro čištění vody jsou polypropylénová kolečka Hel-X, jejichž úkolem je pohlcování dusíkatých sloučenin. Filtrační pěny dělají velmi dobrý dojem. Pro někoho může být trochu zklamáním, že výrobce nevybavil filtr keramickou vložkou. Nicméně Hel-X média lze srovnat s známým Kaldnes K1, což plně nahrazuje, ba předčí velkým prostorem pro čistící bakterie keramické kroužky a zajistí tak efektivní biologickou filtraci. Díky spoustě místa může být jedna nebo dvěma huby nahrazeny jiným filtračním médiem podle potřeb konkrétního akvária. Součástí výbavy filtru je hadice s plastových vstupem a výstupem. Hadice má celkovou délku 4m a standardní průměr 16 / 22mm. Balení obsahuje také bohatý a přesný manuál v češtině.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.