Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Psí konzervy, krmení, krmivo pro psy, štěňata

Psí konzervy, krmení, krmivo pro psy, štěňata

Je dobré vědět, že psí potrava postupuje kratším střevem a proto je její trávení netrvá tak dlouho jako u člověka. Žaludek psa se po krmení může značně roztáhnout a vyplnit skoro polovinu břicha. Příznaky špatného trávení se projevují nadýmáním a průjem nebo zácpou, či zvracením. Náchylné k zažívacím problémům jsou štěňata, neboť jejich trávicí systém není zcela vyvinutý. Je samozřejmé, že chceme mít doma zdravého a spokojeného pejska v dobré kondici. Proto mu podáváme lehce stravitelné krmivo pro psy, které dobré trávení podporuje. Pes by neměl vůbec dostávat lidské jídlo. Především trávení škrobů zatěžuje jeho organismus. Pes stráví větší množství tuku, škrob však nikoliv. Doporučujeme podávat granule pro psy. konzervy_pro_psy Nezakládá se na pravdě, že podporují vznik močových kamenů. Vybrané psí granule byly vyvinuty pro to, aby předcházeli vzniku kamenů. Základem je stálý přístup psa k čerstvé a čisté vodě. K tomu nám dobře poslouží pítka pro psy nebo fontány pro psy. Krmení pro psy by mělo být stále stejné značky a složení. Když budeme přecházet na jiné, postupně přidáváme do stávajícího krmiva větší dávku nového, aby si trávicí systém psa zvykl. Naši chlupatí miláčkové jsou spokojení, když dostávají stále stejné vyvážené kompletní krmivo pro psy, které nenarušuje jejich trávení. Každá změna v krmení pro psa může přinést problém. Také konzervy pro psy patří mezi kompletní psí krmení. Můžeme doporučit např. psí konzervy Ontario, které byly vyvinuty ve spolupráci s odborníky na výživu. Přilepšit svému pejskovi můžeme ve velmi malém množství ovocem a zeleninou. Nevhodné jsou však bobule hroznového vína. Pochoutky pro psy vybíráme skutečně ty psí. Čokoláda, kterou má každý z nás jistě rád, je pro psa bohužel toxická. Pro psy se vyrábí různé bonbóny a také čokoláda pro psy. Každý pes čeká na svou odměnu za splněný úkol. Proto máme nějaké psí pochoutky vždy po ruce. Zvlášť chutné jsou psí jerky např. Soft Chicken Jerky Ontario. 100% přírodní pochoutka pro psa má podobu měkkých kuřecích proužků. Náš pes si je okamžitě oblíbil a je ochoten za tento pamlsek předvést celou spartakiádu.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.