Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Postroj (postroje), vodítko na králíčka, zakrslého králíka, morče, fretku, fretky, pro hlodavce

Postroj (postroje), vodítko na králíčka, zakrslého králíka, morče, fretku, fretky, pro hlodavce

Často zapomínáme na přiměřený pohyb králíčka, morčete, křečka, fretky, osmáka nebo jiného hlodavce. Kromě velké klece pro hlodavce by měl mít chlupatý miláček možnost se proběhnout do bytě nebo v nějaké ohrádce. Také je možné ho brát na procházky. K tomu nám dobře poslouží různé postroje pro hlodavce jako jsou např. postroj na morčata, postroj na králíka, postroj na křečka, postroj na fretku a jiné. V současné době je velmi populární sport Králičí hop. Sportující králíček bude mít určitě delší život, než tlustý králík bez pohybu. Ať již králík nebo jiný hlodavec, každé chované zvíře potřebuje kvalitní krmivo pro hlodavce. Králík musí mít v potravě dostatek vlákniny, takže granule pro králíky by měly mít poměr vlákniny a dusíku nejméně 1 : 1. Mezi hlavní krmivo pro morčata patří seno, právě díky vláknině, která pomáhá pohybu potravy ve střevech. zakrsly_kralik Seno pro morče můžeme dávat do jesliček, aby bylo k dispozici neustále. Jako další krmivo pro morčata můžeme podávat směsi připravené výrobci přímo pro konkrétního hlodavce. Ideální jsou např. granule pro morčata s přidaným vitamínem C. Při výběru směsí krmení pro morčata bychom měli dát pozor na množství obsažených obilovin, protože po něm morčata tloustnou a nezabrání tomu ani větší pohyb pomocí postroje na morčata. Je přirozené, že chceme pro naše malé kamarády to nejlepší. Proto nabízíme unikátní krmiva Versele-Laga. Krmíme bez starostí, pokud používáme toto značkové přírodní krmivo, neboť je chutné, pestré a výživné. Kompletní a obohacené jednosložkové krmivo pro králíky, morčata, křečky, činčily, krysy a fretky Versele-Laga neumožňuje chovanému mazlíčkovi vybírat pouze oblíbené části potravy. Působí preventivně proti dentálním problémům a jako prevence problémů močových cest. Bylo vyvinuto veterináři podle výsledků nurtičního vědeckého výzkumu.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.