Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Plovoucí fontána, (fontány) vodotrysk do jezírek (jezírka), zahrady PondJet OASE, Versailles Messner, AquaCup

Plovoucí fontána, (fontány) vodotrysk do jezírek (jezírka), zahrady PondJet OASE, Versailles Messner, AquaCup

Plovoucí fontána zpříjemní pohled na každé noční jezírko. Pěkný vodotrysk vytváří plovoucí fontánové čerpadlo PondoSolar Lily Island. Vedle plovoucí fontány můžete jezírko ozvláštnit pomocí mlhovače do jezírka, které je možné pořídit jako samostatný přístroj. Plovoucí fontána je vhodná pro jezírka s malou hloubkou od 25 cm, nebo pro jezírka s bahnitým dnem, kde by minimální hloubka měla být 45 cm, aby nedocházelo k rozvíření usazenin. Velmi efektní je také plovoucí vodní hra Water Starlet Oase. Fontánový efekt je vytvářen pěti tryskami. Fontána pro jezírko Water Starlet obsahuje chráněné LED kroužky, které poskytují konstantní osvětlení vodních trysek. Toto fontánové čerpadlo lze použít pro koupací jezírka, protože je provozováno na bezpečné napětí 12V. Tam, kde není možné vytvořit tradiční fontánu, nalezne uplatnění jezerní fontána PondJet OASE plovouci_fontana2. Plynule plovoucí fontánové čerpadlo s maximální výškou vodního efektu je 3,5 m, průměrem 3m. Abychom se mohli těšit 3,5m vysokou fontánou ve tmě, můžeme napojit např. reflektory do jezírka. Doporučená tryska je Vulkan OASE52319. Vodotrysk, jezírková fontána Mini Versailles Messner je prvním zařízením tohoto druhu na trhu. Velké kouzlo této fontáně dodávají čtyři automaticky se měnící barevné efekty. Časový průběh barevných fází lze regulovat. Měnící se barvy se dají také vypnout. Také výšku výstřiku fontány je možno plynule regulovat. Jedná se o kompletní zařízení, k jehož zabudování nebo zapojení nepotřebujete žádné zvláštní předpoklady. Fontána pro jezírko se uloží pomocí posuvných nastavovacích šroubů do příslušné polohy na vodní ploše a s dvěma zástrčkami se zapne. Pokud máte tvrdou vodu (např. studniční) je nutno vodu změkčit. naleznete v článcích v naší poradně.

Čerpadla (čerpadlo) pro zahradní jezírka Messner

Čerpadla Messner mají širokou škálu použití. Podle typu je možné čerpadla Messner instalovat pro napájení potůčků a vodopádů, filtrace do zahradních jezírek, pro koupací jezírka nebo na fontány a vodotrysky. Messner nezapomněl ani na čerpadla na slanou vodu, takže není problém, aby pumpovala vodu pro mořská akvária a bazény s mořskou vodou. Mimořádně výkonná, úsporná a spolehlivá čerpadla vhodná pro zřídla, vodotrysky, fontány a vodopády jsou řady Messner Power, která díky vysoké kvalitě mají záruku 5 let.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.