Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Akvarijní, fontánové, fontánkové, cirkulační, mořské čerpadlo pro fontánu, akvária (akvárium, terárium) Aqua Nova, Hailea, Resun, Eheim

Akvarijní, fontánové, fontánkové, cirkulační, mořské čerpadlo pro fontánu, akvária (akvárium, terárium) Aqua Nova, Hailea, Resun, Eheim

Voda v akváriu by měla neustále pomalu proudit. Čerpadla do akvárií zajišťují pohyb vody, a tím dochází k jejímu okysličování. Samozřejmě také vodní rostliny jsou producenty kyslíku v akvarijní nádrži. Kyslík ve vodě je důležitý jak pro ryby, tak pro čistící bakterie. Čerpadla pro akvaristiku se mohou zpravidla používat k připojení na akvarijní filtry nebo jako fontánová čerpadla nebo terarijní čerpadla. Čerpací hlava s kostkou filtrační např. Hailea PT-200 nebo Slim 600 nasadíte molitanový filtr M3 nebo M13, apod. a získáte vnitřní filtr do akvária. Při správně zvoleném výkonu dodává akvarijní pumpa dostatek vody do akvarijní filtrace, což zajistí dostatek kyslíku a živin pro čistící bakterie do akvária. Čistící mikroorganismy se tak mohou množit a odbourávat škodliviny z akvarijní vody. Proto musí být čerpadlo do akvária dostatečně silné. Při příliš velkém výkonu čerpadla pro akvária nemohou být škodliviny dostatečně odbourávány. Akvarijní čistící bakterie nemají potřebný čas a současně se nemohou v biologické části akvarijní filtrace dostatečně množit. nph-600 Za tohoto stavu rychle rostou řasy, které kazí vzhled akvária a narušují jeho biologickou rovnováhu. Příliš silný proud vody také vede ke kratšímu životu rybek. Čerpadla pro akvária je možné použít také jako čerpadla pro fontánky nebo terarijní čerpadla. Vybrané pumpy, jako jsou čerpadla Resun SP a Hailea SX jsou vhodná jako čerpadla pro mořskou vodu, takže naleznou uplatnění v mořské akvaristice. O čerpadlech do akvária získáte informace také v naší poradně např. v článku Akvarijní čerpadla. Filtrace vody v akváriu je důležitá pro čistotu a biologickou rovnováhu vodní nádrže. Jednoduché filtry do akvária získáme, když použijeme akvarijní čerpací hlavu a na ni nasadíme Bioakvacit – filtrační materiál (pěna). Podle zvoleného průtoku čerpadla a velikosti filtrační hmoty budeme mít filtr pro malé (velké) akvárium. Více informací je v naší poradně v článku Jak vyrobit vnitřní filtr do akvária. Osvědčené a výkonné jsou čerpací hlavy Aqua Nova jako je NPH-800, Slim, T-Head Unistar nebo Hailea. Čerpadla do akvária - přivzdušňovací hlavy Hailea PT 700 a Unistar POW mají nízkou spotřebu elektrické energie a efektivně přečerpávají vodu a tím dochází k jejímu okysličování. Umožňují připojení na molitanové filtry různých velikostí. Akvarijní čerpadlo a jsou provozně stabilní a tichá. Výkonná čerpadla např. pro slanou vodu naleznete v sekci čerpadla do jezírka. Rotor čerpadel je instalován pod krytem, který se dá jednoduše otevřít a sací komora snadno vyčistit. Vodní pumpy bývají vybaveny regulátorem průtoku, jež lze libovolně nastavovat. Součástí je sací hadička s regulátorem pro přívod vzduchu, který zvyšuje přísun kyslíku.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.