Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Terarijní výhřevné topné kameny, vytápění, vyhřívání (topení) pro terária, želvária, Exo Terra, Resun

Terarijní výhřevné topné kameny, vytápění, vyhřívání (topení) pro terária, želvária, Exo Terra, Resun

Topné kameny do terária zajišťují tepelnou pohodu chovaného zvířete. Pokud potřebuje, vyhledá si plaz teplejší místo v teráriu, na kterém se ohřívá. Některé topné kameny topí do teploty 26°C. To, že výhřevný kámen topí lze zkontolovat pouze signalizační kontrolkou. Teplota lidského těla je vyšší, takže sáhnutím na kámen nepoznáme, že kámen hřeje. Plaz však takovouto vítá a spolehlivě výhřevný kámen do terária najde.Celkově vytápět terárium je možné topením do objímky. Je více možností, jak začít s chovem plazů a obojživelníků. Vžilo se, že nejvhodnější terarijní zvíře pro začástečníka je agama vousatá. Náročnější na chov a pro zkušenějšího chovatele je chameleon nebo leguán. Terárium pro chameleona by mělo být dostatečně prostorné, neboť tento plaz dorůstá délky 40 cm. Proto potřebuje terárium s rozměry 50 x 50 x100 cm. Při chovu více chameleonů, pořídíme terárium přibližně dvakrát větší. Také je vhodné seznámit se s odbornou literaturou o jeho chovu a promluvit s některým zkušeným chovatelem. V teráriiu musíme pro jakéhokoliv plaza vytvořit podmínky, které jsou co nejblíže volné přírodě. K tomu nám pomohou bodové terarijní lampy, terarijní čerpadla, filtry do terária, UV lampy, substráty do terárií, terarijní misky a krmítka. Důležité je nastavit v téráriu správnou teplotu. K tomu budete potřebovat topení do terária jako jsou topné kabely, výhřevné podložky, topné kameny. Pro zvýšení vlhkosti v terárium jsou vhodné mlhovače. Terarijní rostliny a dekorace dotvoří design Vašeho terária. Potravou chamelona i agamy je hmyz. Terárium pro jednu agamu vousatou by mělo být minimálně 85x50x55cm. Doporučuje se dvounásobek délky zvířete. Nejvhodnějším terarijní substrát pro agamu je písek, jehož vrstva by měla být alespoň 5 cm. Propraný a čistý terarijní substrát nasypeme na dno terária. Naaranžujeme kameny, kůry, kořeny a větve. Denní teplota v teráriu by měla být 30°C a v noci pak okolo 22°C. K tomu požíváme UV osvětlení nebo topné kameny, případně topné kabely a topné podložky. V polovině ledna bychom Agamy měli zazimovat. Agama Vousatá k zimování potřebuje teplotu ve dne 17°C a v noci 15°C. Zimovat dáváme pouze zdravá a silná zvířata. Nezimujeme Agamy s nedostatečnými zásobami jako jsou například samice po kladení, jedinci po nemoci. Zimujeme Agamy starší jeden rok, když však budete chtít zimovat mladá zvířata nebo se bude jednat o první zimování, zimujeme méně než dva měsíce. Agama musí být řádně vyprázdněná, aby v ní nezůstala potrava ve střevech a nezpůsobila jí tak vážné zdravotní problémy (zahnívání).Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.