Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

LED osvětlení, světla, světlo, reflektory do zahradního jezírka, na zahradu, fontán

LED osvětlení, světla, světlo, reflektory do zahradního jezírka, na zahradu, fontán

Když k večeru ustupují barvy stromů a rostlin do pozadí, okouzlí nás krásně nasvícená zahrada a jezírko. Rybníček se rozzáří, ať již použijete venkovní halogenové osvětlení na 12V nebo LED světla do jezírka. Dominanty na zahradě a jezírko samotné můžeme nasvítit různými barvami světla. Docílíme nádherné barevné scenérie. Barevné osvětlení jezírka nebo vodních efektů dodá rybníčku ještě větší půvab. U nás si můžete vybrat z velkého počtu osvětlovacích prvků jako jsou světla do jezírka PondoStar LED Set 3, světelné pásy na terasu a k vodopádům, svetlo_lunaqua LED fontánové trysky pro jezírková čerpadla, pochozí světla do země, reflektory do zahrady, apod. Úsporné a exklusivní LED světlo do zahrady Vám přinese OASE Lunaqua Mini LED. Výkonná 1W LED dioda se dodává v barevném tónu studená bílá nebo teplá bílá. Jezírkové osvětlení je vhodné k použití nad i pod vodní hladinou. Díky malým rozměrům se dá jednoduše a snadno začlenit do kompozice zahrady a uspořádání jezírka. Lze je použít také na terasu. Stabilní základna světla do jezírka Lunaqua s možností montáže i na stěnu. Provedení osvětlení zahrady bývá standardní halogenové nebo jeho nejnovější trend LED osvětlení pro jezírko a zahradu. V nabídce jsou také LED reflektory Heissner, AquaCup a Aqua Nova. Abychom se však mohli z nádherně osvětlené vody v rybníčku, musí být průzračně čistá. Dosáhneme toho především správným osázením vodními rostlinami, používáním krmiva pro ryby. V neposlední řadě s křišťálovou vodou pomůže filtrační sada do jezírka.

Vodní rostliny v okrasném jezírku

Rostliny jsou nedůležitější součástí okrasného rybníčku. Kromě pěkného vzhledu také čistí vodu. Odebírají živiny, které vznikají z odpadních látek ryb, z krmiv, tlením rostlin apod. Fungují tedy jako čistička vody, ve které spotřebovávají škodliviny jako amonium, nitrát a fosfát. Pak nemohou tyto látky škodit rybám, ani narušovat biologickou rovnováhu. Rostliny a nepěkné řasy stojí proti sobě v přímé konkurenci o výživové látky, především v souboji o nitrát a fosfát. Pro zdravý růst rostlin je zásadní zásobování živinami a stopovými prvky, které se nenachází ve vodě. Rostliny je však třeba pravidelně hnojit. Pro přihnojování leknínů se osvědčilo hnojivo pro lekníny Ninpha-Flor nebo přidáváním tablet ke kořenům rostlin Sera Pond Florenette Tabs.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.