Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové filtrační sestavy, (sety, sada), systémy, filtrace do jezírek (jezírka) OASE BioSmart, Aqua Nova, AquaCup, 15 - 25 m3

Jezírkové filtrační sestavy, (sety, sada), systémy, filtrace do jezírek (jezírka) OASE BioSmart, Aqua Nova, AquaCup, 15 - 25 m3

Celoročně biologicky čistá voda bez spousty práce je to, co pro mnoho majitelů jezírek zní jako sci-fi. Využijte našich dlouholetých zkušeností z budování a péče o vlastní jezírka. Beztlakové filtry pro jezírka v těchto setech pracují díky zemské tíži. Filtrační čerpadlo do filtru vodu dopraví a ta z něho vytéká samospádem sama. Gravitační filtry do jezírka se umisťují na břeh rybníčku nebo na vrchol potůčku nebo vodopádu a propojují se pomocí jezírkové hadice. Oase vyvinula systém Clear Water, s nímž lze toho dosáhnout. Systém se skládá až z šesti různých komponentů, které se jako sada stávají manažerem Vašeho jezírka. Velmi účinné jsou např. jezírkové filtry jako je OASE FiltoMatic CWS 7000. Dále Vám také nabízíme osvědčené jezírkové filtrační sety do zahradních jezírek dalších značek. Pojmem okrasné jezírko, výrobci označují jezírko bez ryb. Budou-li v rybníčku ryby, je třeba vybírat jezírkový filtrační set větší. Pokud v něm budou chovné ryby jako jsou kapři a Koi kapři, musí být ještě podstatně výkonější než pro zlaté rybky. Nevyplatí se filtrace do jezírka vybírat jako pro okrasné jezírko. Chcete-li mít křišťálově čistou vodu v jezírku, musí být její čištění účinné. Všechna voda při běžném osazení karasy nebo jeseny ( ne koi kapry nebo kapry), potřebuje projít přes jezírkový filtrační systém nejdéle za čtyři hodiny. Když se rozhodnete pro chov Koi kaprů, je třeba vybrat filtrace jezírka objemnější se silnější UV lampou a výkonnějším čerpadlem. Funkčnost jezírkové filtrace ovlivňují i další vlivy, jako je hloubka jezírka, délka slunečního svitu, velikost, množství a druh ryb a množství rostlin. Negativním prvkem na čistotu jezírka a úspěšnost filtračního systému můž být i napuštění vodou ze studny. Rybniční čerpadla se vkládají do vody jezírka. aquaomega218car4500_2 Vodu následně dopravují do UV-C lampy. UV likvidátor řas srazí vznášející se řasy do větších shluků, které již umí zachytit jezírková filtrace. UVC lampa pomocí UV-C záření hubí řasy a některé mikroorganismy. Až při velmi nízkém průtoku vody dokáže vodu sterilizovat.UV-C zářivka má omezenou životnost, každé jaro ji vyměňte za novou. Náhradní UV zářivky naleznete v oddělení UV lampy. Křemíkový tubus sterilizéru, do kterého se zasouvá zářivka, se nesmí používat poškozený. I malou trhlinou se do dostane voda a zařízení může poškodit. Z toho důvodu i při prvním uvedení filtru do provozu, křemíkovou trubici zkontrolujte. UVC zářivka nikdy nesvítí pouze v patici a zapojená v síti. Pokaždé musí být z bezpečnostních důvodů uzavřena ve filtru nebo v UV lampě. UV-C záření poškozuje zrak. Křemíkový válec UV lampy se pravidelně čistí s filtrem a čerpadlem. Průtokové filtrační sety pro jezírka fungují mechanicko-biologicky. Mechanická část zachytává různé nečistoty. Biologická část filtrace vody v jezírku je vytváří velký prostor pro čistící filtrační bakterie. Denitrifikační bakterie odbourávají škodlivé látky z jezírkové vody. Je důležité, aby jezírkové filtrace byly v provozu dvacet čtyři hodin denně. V opačném případě bude vodu čistit pouze mechanicky. Pro správné čištění jezírka to bohužel nestačí. Pokud si nejste s výběrem jisti, rádi Vám poradíme.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.