Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Pamlsky, tyčinky, pochoutky, dropsy, bonbóny pro hlodavce, morčata, křečky, králíky, hlodavce

Pamlsky, tyčinky, pochoutky, dropsy, bonbóny pro hlodavce, morčata, křečky, králíky, hlodavce

S pomocí pamlsků pro hlodavce si dokáže Vaše zvířátko rychleji zvyknout na Vaši přítomnost. V naší poradně se dovíte např. jakou klec pro hlodavce, morče nebo jiného chlupatého miláčka vybrat. Krmivo pro morčata jim dodává potřebnou energii. Krmíme je několikrát denně. Protože je morče býložravec, měla by krmiva pro morčata obsahovat výhradně rostlinnou složku. Nedáváme mu žádné mléčné ani masové a mastné výrobky. Množství živin v krmení pro morčata závisí na věku, pohlaví a plemeni morčete. Morčata bez srsti mají rychlejší metabolismus, a tak potřebují dvakrát a třikrát víc potravy než chlupaté druhy. Stejně jako člověku, chybí i morčatům enzym L-glukonogamalaktonoxidase, proto si nedokáže jakýkoliv druh morčete vytvářet vitamín C. Musíme ho dodávat v krmivu. Pro zdárný vývin potřebuje morče 10-30mg vitamínu C denně. krmeni_pro_kralika Nejvhodnější složkou potravy je seno pro hlodavce. Je důležité pro trávení díky obsahu vlákniny. Dále doporučujeme podávat granule pro morčata nebo krmné směsi pro morčata se zeleninovými úsušky a sušeným ovocem a obilím. Směs by neměla obsahovat příliš velké množství obilovin. Důležitou složkou krmení je čerstvá zelenina a ovoce jako je římský salát, rajče, paprika, špenát, řapíkatý salát, mrkev, okurka, jablka, pomeranč, apod. Morčata také mají ráda čerstvou trávu, listy pampelišky. Protože jsou morčata hlodavci, kterým stále dorůstají hlodáky, potřebují na jejich obrušování tvrdý chléb, větvičky ovocných stromů a minerální kameny. Klece pro morčata musí mít napaječky pro hlodavce, aby měla trvalý přístup k čisté vodě. Jako pamlsky pro morčata dobře poslouží tyčinky pro hlodavce, které můžeme zavěsit do klece. Podáváním pochoutky pro morčata si Váš mazlíček rychleji zvykne na kontakt s člověkem. Díky pamlskům se zvířátko snadno naučí přiběhnout na zavolání.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.