Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Pozadí terária, terarijní pozadí výroba, pozadí do terária z polystyrenu, pozadí pro terária, pozadí terárií.

Pozadí terária, terarijní pozadí výroba, pozadí do terária z polystyrenu, pozadí pro terária, pozadí terárií.

Pozadí do terária patří mezi terarijní dekorace, které dotváří interiér terarijní nádrže. Pozadí terária by měla zejména splňovat potřeby živočichů. Terarijní pozadí ExoTerra je černá netoxická polystyrénová deska s přirozeným vzhledem skály. Snadno se tvaruje a dotváří do vlastního designu. Pokud potřebujeme interiér nebo pozadí terária doplnit o další prvky, dobře nám poslouží černá montážní pěna Touch n´Foam. Je vhodná také do jezírek, pro vodopády, k vyplňování spár a prasklin. Pokud vytváříme potok nebo vodopád, s její pomocí vytvarujeme proud vody a přichytíme kameny. Montážní pěna do vody není toxická, proto je také oblíbená v akvaristice a teraristice. Můžeme ji např. použít k vyplnění prasklin v kmenech stromů. Po vytvrzení zůstává její barva černošedá. Jestliže potřebujeme vzhledově sjednotit budovaný interiér terária, můžeme ji natřít vodou ředitelnou barvou. Sami si tak můžeme vyrobit pozadí do terária nebo použít pozadí 3D do akvária. terarijni pozadi Tato montážní pěna odolává UV záření, takže povrchová úprava není nutná. Snadno přilne k pórovitým i hladkým materiálům jako je kámen, dřevo, beton a látka. Neškodí rybám, živočichům, ani rostlinám. Naleznete ji u nás v oddělení jezírek v sekci lepidla. Polystyrénová pozadí jsou vhodná pro tropická a pouštní terária. Doplní jejich vzhled, který pak bude ideální pro plazy a ještěrky, vhodný na lezení nebo pouze ke zkrášlení designu terária. Všechny produkty značky Exo Terra mají přirozenou barvu a vzhled, aby vytvořily pěkné prostředí, jak pro plazy, kteří mají rádi vlhko, tak i pro suchomilné. Tam, kde nemůžeme do terária zasadit živé rostliny, lze vybrat plastové nebo textilní rostliny ExoTerra. Při volbě živých rostlin si musíme být jisti, že nejsou pro chované živočichy jedovaté. Je důležité posoudit, jestli terarijní živočich žije hlavně na dně nádrže nebo raději šplhá. Jedinci, kteří žijí na dně vyhledávají stavby z plochých kamenů na slunění nebo mají rádi duté terarijní úkryty. Šplhající živočichové potřebují větve nebo strukturované pozadí terária, po kterém lezou. Dekorace do terárií nesmí mít žádné ostré hrany, abychom předešli zranění živočichů.

Chováme leguány

Jedním z pěkných terarijních zvířat je leguán zelený, který potřebuje ke svému životu vlhké prostorné terárium. Pro lezení a šplhání leguána umístíme do terária silné větve. Jako bodové vyhřívání terária pověsíme nad vodorovnou větev tepelný zářič do terária tak, aby se v tomto místě pohybovala teplota okolo 35°C. V teráriu by měl mít leguán nádrž s vodou vhodnou pro koupání. Světlo plazi potřebují nejen pro střídání dne a noci, ale také k regulaci metabolismu, aktivitu a trávení. Kromě vhodného denního osvětlení terária závisí život a přirozené chování většiny plazů na správném UVA a UVB záření. Zdrojem takového světla do terária jsou teraristické žárovky. Leguán dorůstá délky 1,5m a hmotnosti cca 5 kg. Z celkové délky leguána činí dvě třetiny ocas. Živí se listy rostlin, jako je pampeliška, čínské zelí a jetel. Můžeme mu také dávat strouhanou nebo krouhanou zeleninu.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.