Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Gravitační rybníčkové filtrační sestavy, sady, sety pro malá jezírka, jezírkové čerpadlo a UV lampa do 5m3

Gravitační rybníčkové filtrační sestavy, sady, sety pro malá jezírka, jezírkové čerpadlo a UV lampa do 5m3

Je snadné realizovat sny o zahradním jezírku. Nabízíme Vám beztlakové filtrační sety do jezírek o objemu do 5m3 vody. Sami jsme vybudovali a máme na zahradě několik jezírek. Podělíme se o naše zkušenosti s Vámi. Každá zahrada nepotřebuje rybníček, ale každé zahradní jezírko učiní Vaši zahradu ještě krásnější. U nás naleznete snadné a pohodlné řešení od stavby jezírka, výběru techniky po péči o jezírko a jeho dekoraci. Použití kvalitního filtračního systému do jezírka Vám ušetří hodně starostí. Velmi oblíbené a spolehlivé jsou jezírkové filtrační sety OASE a Pontec jako je MultiClear 5000, PondoClear set 4000 nebo BioSmart set 5000. biosmart Filtrace Oase Biosmart jsou sety oblíbených průtokových filtrů a čerpadel, která umožňují použit od malých nádrží po rybníčky 30000 litrů vody. Vyznačují se velmi jednoduchým způsobem čištění bez nutnosti jejich rozebírání, vysokým obohacením vody kyslíkem, způsobeným jejich vnitřní konstrukcí, a vynikajícím poměrem cena výkon. Je možné je instalovat i do zarybněných jezírek, kde je však nutné zohlednit větší znečištění vody v jezírku, a tomu pak přizpůsobit i výběr toho správného setu. O filtrační sadách získáte informace také v naší poradně. Vedle gravitačních setů u nás nalezete také tlakové sady. Pokud si nejste jisti, rádi Vám s výběrem poradíme.

Jak funguje filtrační sada do jezírka

Jezírková filtrace je rozhodující pro stabilizaci biologické rovnováhy v jezírku. Největší problém v rybníčku je zpravidla přebytek živin rozpuštěných ve vodě. Tyto živiny vznikají z výkalů ryb, tlejících rostlin, příliš nadměrného krmení, napadaného listí. Díky těmto živinách rostou vznášející se i vláknité řasy. Filtry do jezírka se umisťují na břeh jezírka nebo na začátek potůčku. pon50238_4 Gravitační filtrační sety pro jezírka se skládají z filtrace do jezírek, UV lampy a čerpadla pro jezírka. Doporučený výkon UVC lampy pro okrasné jezírko bez ryb je cca 1 W/1m3 vody, jezírko s karasy apod. 2 W/m3 vody a rybníček s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Jezírkové čerpadlo se umístí do rybníčku. Dopravuje znečištěnou vodu i s nečistotami do UV lampy a dále do venkovního filtru. Díky ozáření vody UV-C zářením dojde k shluku řas, které je schopen jezírkový filtr zachytit. UVC lampa pomocí germicidního záření usmrtí škodlivé zárodky. Protože bakterie čistící vodu žijí ve filtrech a na stěnách a dně jezírka, UV sterilizer jim nijak neuškodí. Filtr pro zahradní jezírka čistí vodu mechanicky a biologicky. V biologické části filtru denitrifikační bakterie přeměňují škodlivé látky na plynný dusík, který pak uniká do vzduchu. Pro rychlejší nastartování čištění vody jezírka doporučujeme přidat do filtru startovací bakterie Biokick. UV-C světlo zapněte až den po aplikaci bakterií do vody jezírka. Pokud přestane proudit voda filtrem, uhynou čistící bakterie nejdéle do dvou hodin. Proto je třeba, aby voda protékala filtračním setem stále. Aby jezírkový filtrační set správně fungoval, musí veškerá voda z jezírka, při optimálním množství ryb v jezírku, protéci filtrem nejpozději každé čtyři hodiny. Toto pravidlo se týká při osazení rybníčku karasy a podobnými rybami, nikoliv kaprovitými.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.