Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Gravitační jezírkové filtrační sestavy, sety (sada) pro jezírka, systémy 25 - 30 m3

Gravitační jezírkové filtrační sestavy, sety (sada) pro jezírka, systémy 25 - 30 m3

V tomto oddělení naleznete gravitační filtrační sety do jezírek sestavené pro okrasné rybníčky a jezírka s rybami. U našich vlastních jezírek máme instalovány různé jezerní filtry. Vyzkoušeli jsme jak tlakové jezírkové sety, tak gravitační. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. V terminologii znamená pojem „okrasné jezírko“ jezírko bez ryb a „gravitační“, že voda není nikam tlačena, ale z jezírkové filtrace vytéká samospádem. Nabízíme beztlakové filtry do jezírka Omega, jezírkové filtry OASE, jako je Biosmart, oase_biosmart filtrační sety jezírka Aqua El, Aqua Szut a další v kombinaci s čerpadly a UV lampami. Jezírkový filtr tvoří nejvýše postavený bod v koloběhu čištění jezírkové vody. Vlastní čištění provádějí filtrační houby (filtrační molitany) a biologická vložka uvnitř filtru, které po několika dnech osídlí pilné mikroorganismy. Průtokové filtrace vody v jezírku mají tu výhodu, že leží dostupné na zemi a čištění a údržba je tak velmi rychlá. V sortimentu OASE se nachází mnoho inovativních produktů. Jezírkové filtrační systémy vybavené funkcí samočištění jako je jezírkový filtr Filtomatic nebo předfiltr Screematic, které Vás zbaví nekonečných hodin strávených čištěním jezírka. Zůstává tak více času, aby jste si mohli užívat svého volného času a relaxovat na břehu jezírka. Filtrační sety jezírka se skládají z filtrace pro jezírka, UV-C lampy a čerpadla do jezírka. Jezírkové hadice zpravidla nebývají součástí setu a dokupují se. Provoz filtrace jezírek musí být od jara do podzimu nepřetržitý, neboť čistící bakterie ve filtru uhynou již během krátké doby (1-2 hodiny), kdy filtrem neproudí voda. Filtr do jezírka by pak pracoval pouze mechanicky, což je pro čistotu vodu nedostačující. Aby filtrační sety pro jezírka začaly ryhleji pracovat na plný výkon, doporučujeme přikoupit startovací bakterie. Jezírková chemie nebude pak tolik potřeba. Ušetříme tím dost peněz. Jezírkové čerpadlo je možné instalovat buď do jezírka nebo, pokud je i na „suchý provoz“ do šachtice vedle jezírka (níže než je vodní hladina). biosmart_a Voda z čerpadla se vede do UV lampy a dále do jezerní filtrace, z které se vrací vyčištěná voda zpět do jezírka. Jezírková UV lampa obsahuje UV-C zářivku. Její životnost je přibližně mezi 6000-8000 hodinami. Velmi důležité je každé jaro ji vyměnit za novou. Údržba filtračního setu není složitá. Filtr se proplachuje odstátou vodou, když množství vytékající vody z filtru není opticky sníží. Křemíkový válec UV lampy, ve kterém je UVC zářivka, se otírá od nánosů kalu a vodního kamene. Pokud při čištění naleznete prasklinu na křemíkové trubici, je nutné ji vyměnit za novou. I malou trhlinou dokáže voda o přístroje natéci a poškodit zářivku. Jezerní čerpadlo se čistí z vnějšku a uvnitř, kde je rotor čerpadla. Nesmíme však poškodit vrtulku a její osičku. V zimě se sety filtrů pro jezírka nepoužívají a uklízí se do míst, kde nemrzne. Místo nich přichází čas na krycí sítě na jezírko, zimní sady proti zamrznutí jezírka, topítka do jezírka. Vzduchovací kompresory v teplém období dodávají kyslík do rybníčku a v zimě mohou zajistit část hladiny bez ledu.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.