Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezerní, potůčková, rybniční filtrační čerpadla pro vodopády, potůček, zahradní jezírka, Aqua Nova, Hailea, OASE, Messner, AquaCup, 20000 l/h a více

Jezerní, potůčková, rybniční filtrační čerpadla pro vodopády, potůček, zahradní jezírka, Aqua Nova, Hailea, OASE, Messner, AquaCup, 20000 l/h a více

Rybniční čerpadla s výkonem 20000 l/h a více využíváme pro velká jezera jako čerpadla pro potoky a vodopády. Účinným a působivým způsobem, jak dodat do jezírka kyslík, je vodopád. Může být vybudován v kombinaci s potokem a současně může být čerpadlo pro potůček připojeno na jezerní filtr. Jezírkové čerpadlo v tomto s pojení bude fungovat jako filtrační čerpadlo. Jezerní čerpadla OASE Profinaut, Aquamax, čerpadla pro jezírka Boss, Messner, kalové čerpadlo PG-28000 nebo čerpadla Aqua Nova jako je NJP 30000 a další mají velkou výhodu, kterou je optimální poměr energetické náročnosti a výkonu. Některá jsou také na suchý provoz a dají se nainstalovat do okrasných i koupacích jezírek mimo vodní nádrž do suché jímky níže, než je vodní hladina. aquamax_titanium Díky své konstrukci jsou schopné čerpat větší nečistoty a jsou ideální pro jezírkové filtrační systémy. Jezerní čerpadlo BOSS lze spojit s fontánovou tryskou FT 05 a vytvořit fontánové čerpadlo. Takový vodotrysk je vhodný pro větší vodní plochy a kašny. Potřebný výkon čerpadla pro zahradní jezírko zjistíte pomocí vykonových grafů, které naleznete mimo jiné také v přílohách pod obrázky. Chcete-li vytvořit vodopád , pak potřebujete ve výšce, kde bude počátek potůčku nebo vodopádu, průtok cca 100 litrů za hodinu na jeden centimetr šířky toku. Pro plavecká jezírka vybíráme čerpadla na 12 nebo 24V. Čerpadla OASE jsou oblíbená realizátory a náročnými zákazníky. Při nákupu na firmu prodáváme produkty OASE se slevami. Neboť sami vlastníme jezírka stará již více jak 18 let, které jsme sami vybudovali, můžeme se s Vámi podělit o naše zkušenosti. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat mailem nebo telefonicky.

Filtrační čerpadla OASE

Filtry pro okrasná zahradní jezírka jsou základním výrobním programem OASE. Sebedokonalejší filtrace pro koupací jezírka nebo nejvýkonnější UV-C lampa proti řasám nic nezmůže, jestliže nebude mít dostatečně výkonné, úsporné a spolehlivé čerpadlo. Čerpadla používaná pro koupací a zahradní jezírka musí vydržet stálé zatížení a být pokud možno na bezpečné napětí jako např. čerpadlo AquaMax Eco Premium 12000 nebo čerpadla Aqua Forte. Je vhodné si vybrat čerpadlo, jež bylo vyvinuto přímo pro tento účel. Jezerní filtrační čerpadla OASE jsou konstruována pro trvalé zatížení s nízkým odběrem elektrické energie pro dlouhodobý provoz. Vynikají provozní nenáročností a dlouhou životností. Pro jezírkové sety jsou čerpadla pro filtrace nejdůležitějším prvkem, ať již používáte tlakový, gravitační nebo běžný filtr, či dáváte přednost kořenové čistírně nebo zcela přírodnímu biotopu. Čistou vodu pro své zahradní rybníčky chtějí přeci všichni. Na všechna filtrační čerpadla OASE poskytuje prodlouženou záruku 3+2 roky. Nezapomeňte se o tom u nás informovat. Informovat. Byla by škoda o bezplatné prodloužení záruční doby přijít.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.