Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Akvarijní krmiva, krmení, granule pro ryby (rybičky), tetry, neonky, páví očka, závojnatky, karasy, betty, v akváriu, Tetra, Fluval, Sera, Prodac

<<  | < | > | >>   záznamů: 1-99 / 119
řadit dle:názvuceny

Akvarijní krmiva, krmení, granule pro ryby (rybičky), tetry, neonky, páví očka, závojnatky, karasy, betty, v akváriu, Tetra, Fluval, Sera, Prodac

V našem sortimentu naleznete jak univerzální krmiva pro ryby v akváriu, tak krmiva cílené na konkrétní druhy ryb. Krmení pro akvarijní ryby je dodáváno jako vločkové nebo granule pro ryby. Obsahuje všechny potřebné živiny. Mladé ryby se krmí několikrát denně v takovém množství, aby ryby krmivo během několika minut spotřebovaly. Když ryby vyrostou, stačí jedno až dvě krmení denně. rybicky Čas od času můžeme přidat jednodenní půst. Automatická akvarijní krmítka najdou uplatnění pouze v době naší delší nepřítomnosti. To proto, že krmivo pro ryby koncentrují na jedno místo a malé a slabé ryby jsou velkými vytlačeny, takže se k němu vůbec nedostanou. Jak krmit rybičky se více dovíte v naší poradně. Otevřená balení krmení pro ryby by se měla uchovávat v suchu, chladu a na tmavém místě. Tím bude zajištěna stejná kvalita krmiva do konce spotřebování. Vybíráme takové velikosti balení, abychom krmivo spotřebovali do dvou až třech měsíců po otevření. Důležité je ryby nepřekrmovat a volit vždy kvalitní krmivo pro akvarijní ryby, které má nízký obsah fosforečnanů, aby nebyl podporován růst řasy v akváriu. Součástí naší nabídky jsou také přírodní krmiva pro ryby jako jsou daphnie, gammarus nebo nítěnky.

Chováme zlaté rybky, karasy, závojnatky, rájovce a další studenovodní ryby

Studenovodní ryby jsou krásné a čilé. Některé můžeme mít doma v akváriu, jiné můžeme pěstovat v zahradním jezírku. Také pro ně naleznete v našem sortimentu vhodná krmiva pro ryby v jezírku. Např. okrasný karas forma Šibunkin je pestře barevný a je vhodný pro rybníček. Svým zbarvením může připomínat koi kapry. Na chov je však méně náročný. Studenovodní rybičky jsou méně náročné na péči a dorůstají větších rozměrů než jiné okrasné rybky. Studenovodní rybky a zlaté rybky se nezdrží v hejnech jako řada tropických okrasný rybek. Aby se však ryby necítily osaměle, chováme společně více jedinců. Zlaté rybky jsou nejstarší chované okrasné rybičky v dějinách lidstva. Původem jsou zlaté rybky z Číny, kde byly pěstovány již před více než 1000 lety. Překrásné zlaté nebo ryšavé rybky jsou dodnes symbolem bohatství a štěstí. Existuje obrovské množství chovaných forem zlatých rybiček. Ne každý karas nebo nějaká z jeho forem se však hodí k chovu v nenáročném akváriu. Neonka obecná: Neonky patří mezi akvarijní rybičky, kterým vyhovují středně velká zarostlá akvária, kde je dobře okysličená voda. Teplota vody by se měla pohybovat do 22°C. Při teplejší vodě by mohly neonky onemocnět. Ke krmení můžeme podávat např. akvarijní krmivo Tetra Rubin, které podporuje vybarvení ryb. Neonkám se také říká tetra neonová. Plave ráda v hejnech. Aby její krása vynikla, doporučujeme mít zadní stěnu akvária tmavou, tedy použít tmavé pozadí do akvária . Tetra černá: Mladé tetry mají nápadně černé ploutve. Postupem času jejich barva bledne. Tetrám vyhovuje žít ve společnosti několika dalších jedinců. Májí klidnou povahu. Při správných podmínkách, kdy má také dost potravy dorůstá do velikosti 6 cm. Jako krmení pro tetry můžeme používat např. krmivo pro ryby Tetra Min nebo Sera Vipan.<<  | < | > | >>   záznamů: 1-99 / 119
řadit dle:názvuceny
Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.