Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Fontánové, vodní, domácí, pokojové, cirkulační čerpadlo (čerpadla) pro fontány (fontánky) Seliger 12V 

Fontánové, vodní, domácí, pokojové, cirkulační čerpadlo (čerpadla) pro fontány (fontánky) Seliger 12V 

Tekoucí voda na terase nebo v bytě působí pozitivně na každého. I malý pramínek z interiérové fontánky má uklidňující a uvolňující vliv. Každý má svou představu, jak by měla domácí vodní fontána vypadat. Stačí k tomu dekorativní materiál, nádoba na vodu a vhodné čerpadlo pro fontány. Čerpadla pro pokojové fontány bývají rozměrově menší, mají nižší průtok než čerpadla pro potůčky nebo filtrační čerpadla do jezírka. Kratší přívodní elektrická šňůra bývá zakončena plochou vidlicí. Typickým příkladem může být fontána Seliger, která každá obsahuje fontánové čerpadlo na bezpečné napětí 12V včetně transformátoru. Zdravý životní styl a učení Feng Shui, Work-live-balance a Homing, patří mezi současné trendy. U nás naleznete keramické a kamenné fontány. Základní komponenty pro vytvoření domácí fontány bea20006 nabízíme také v sadě pod názvem fontána Terra Patio, Green Patio nebo Sada k vytvoření fontány LunaLed OASE. Přidáním vonné esence do bytové fontány vytvoříme atmosféru podle své nálady. Mezi exkluzivní kamenné fontány patří např. pokojová fontána KASUMI. Vodá stéká po nasvícené břidlici. Můžeme ji zařadit mezi působivé bytové nebo kancelářské doplňky. Fontánové pokojové miničerpadlo, čerpává vodu z nádoby a ta stéká zase zpět. Na cirkulaci vody můžeme také použít akvarijní čerpadla nebo jezírkové pumpy jako je. Ve většině případů však nejsou vybavena fontánovými tryskami. Osvědčilo se nám čerpadlo King 1, které je dodáváno v několika výkonových verzích a s fontánovými nástavci nebo bez nich. Kdo potřebuje k fontánce malé osvětlení, nalezne ho u čerpadel Seliger řady L nebo PondoCompact 300iL. Dále nabízíme také pokojové mlžné fontány. Mlhové fontány pracují pomocí mlhovače, který vyvíjí vodní mlhu, takže taková fontána může sloužit jako malý zvlhčovač vzduchu. Tak jako tak jsou interiérové fontánky pěkným bytovým doplňkem a vhodným dárkem k různým příležitostem.

Čištění čerpadla do fontán (fontány)

Jako všechna vodní čerpadla, potřebuje občas vyčistit také čerpadlo do fontánky. Vápenné usazeniny a ostatní nečistoty ve vodě mohou zastavit nebo zničit každou vodní pumpu. Když se čerpadlo zastaví, odpojíme ho od sítě, vyjmeme rotor a velmi opatrně odstraníme nečistoty. Setkali jsme se mnohokrát s názorem, že otevírat vnitřek čerpadla jeho majitel nebude, protože by přišel o záruku, nebo že stačí propláchnutí vodou. Opak je však pravdou. Když začne být čerpadlo hlučné, má nepravidelný chod nebo nejde vůbec, je nutné otevřít sací komoru, vyjmout vrtulku a očistit vnitřek čerpadla i rotor. Nezapomínejte na pravidelné čištění, které zabrání předčasnému opotřebení čerpadla a jeho poškození. Žádný dodavatel ani výrobce reklamace pramenící ze zanedbané údržby neakceptuje. Čištění čerpadla se provádí stejně jako u větších čerpadel do jezírka nebo akvária.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.