Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Náhradní UV, UV-C, UV C, UVC zářivky pro sterilizer, sterilizátor, UV zářič EVO 55 W

Náhradní UV, UV-C, UV C, UVC zářivky pro sterilizer, sterilizátor, UV zářič EVO 55 W

Průzračně čistou vodu v jezírku máme rádi všichni. I my jsme si za dlouhá léta vyzkoušeli v naší vodní zahradě, že na její čistotu má vliv řada prvků. Filtrační sety jezírka se skládají z filtrace, UVC lampy, čerpadla pro jezírka a skimmeru. Každá UV lampa do jezírek nebo bazénová UV lampa obsahuje UV zářič. Ten se musí přibližně po 6000-8000 hodinách užívání vyměnit za nový. Zářivky do UV lampy 55W nabízíme různými paticemi. Zářivky mohou být dlouhé, podobné zářivkám do osvětlení s kontakty na obou stranách trubice nebo s paticí 4 pin. Zářivka UV 55W Philips se na první pohled nijak neliší od zářivky do UV lampy Velda 55W. Ve skutečnosti je zářivka Philips delší než zářivka Velda. Rozdíl je přibližně o 1,5cm. Křemíkové válce, do kterých se zářivka UVC zasouvá, jsou u Veldy kratší. av2013pt55wn Může se stát, že se při snaze o instalaci nové UV zářivky rozbije křemíková trubice nebo zářivka UV-C 55W. UV-C lampy OASE, jako je UV lampa Bitron 55 a UV lampa Vitronic, Heissner obsahují čtyřpinové zářivky standardní délky. UV lampa TMC 55W a reflexní UV Pond lampa používá zářivky TL, tedy s kontakty na obou stranách. Všechny zářivky do UV lampy 55W mají omezenou životnost, takže se každé jaro nebo přibližně do roku používání mění za nové. Zářivka UV-C vytváří zdraví škodlivé a nebezpečné záření. Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k poškození zraku, jsou UV-C lampy vybaveny k spínačem, který neumožní, pokud není zářivka UVC uzavřena v přístroji, aby se rozsvítila. Není tedy normálně možné, vsunout náhradní UV zářič do patice, zapojit síťový kabel do zásuvky očekávat, že náhradní UV lampa bude svítit.

Jak se chránit proti přepětí a spálení UV-C zářivky?

Bouřka nebo přepětí v síti může snadno přepálit vlákno UVC zářivky, i když se Vám to v předchozí době nikdy nestalo. Doporučujeme proto provozovat všechny UV lampy s přepěťovou ochranou. Takových ochran existuje několik druhů. Ochrana proti přepětí se vkládá mezi zásuvku a UV zářič. V domácnosti lze použít speciální prodlužovací kabely, vybavené touto ochranou nebo samostatné zajištěné napájecí zdroje.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.