Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezerní (jezírkové) tlakové filtrační sety, sady (sestavy), filtry pro okrasná jezírka 25-30 m3

Jezerní (jezírkové) tlakové filtrační sety, sady (sestavy), filtry pro okrasná jezírka 25-30 m3

Vybudovali jsme si několik rybníčků a již přes patnáct let se o ně staráme. Podělíme se s Vámi o zkušenosti z naší vodní zahrady. S důrazem na úspěch. Toto platí pro jezírkové filtrační sety FiltoClear. Jezírkové filtry OASE jsou prostě skvělé. Mnoho cest vede do Říma a k průzračně čisté, zdravé vodě v jezírku. Naše tlakové filtry Filtoclear představují alternativu k průtokovým filtrům, která se vyplatí na Vaší cestě skrz nádherné vodní světy. Tlakové filtry Filtoclear mohou být zcela kompletně zakopány do půdy vedle jezírka. tlak_filtr Mechanicky a biologicky odvádějí prima práci. UVC čisticí lampa OASE Bitron je již zabudovaná a nedává zeleným řasám žádnou šanci. S inteligentní technologií Easyclean je možné naše tlakové jezírkové filtry Filtoclear v uzavřeném systému a při běžícím provozu zvlášť jednoduše a snadno vyčistit. Super praktické také je, že se voda z filtru Filtoclear dostává pod tlakem. Může tedy nějakou trasu téct směrem nahoru. To je ideální k napájení potůčku nebo při napojení dekorativní postavy na kraj jezírka. Prvotřídní kvalita a estetika vody se tak dá důrazně kombinovat. Přátelé jezírek, kteří k napájení filtračního systému používají čerpadlo Aquamax nové generace, mohou dodatečně přes druhou přípojku čerpadla provozovat ještě hladinový sběrač nečistot. Jezírkový skimmer udržuje vodní plochu čistou. filtoclear_b Pyl na jaře, listí na podzim a mezitím všechny možné naneseniny z okolního prostředí zmizí a nemohou tak zatěžovat kvalitu vody. Každá jezírková filtrační sestava musí být v chodu bez přestávek, jako je např. řízení spínacími hodinami. Je to proto, že čistící bakterie potřebují ke svému životu kyslík z proudící vody. Již po necelé hodině bez jeho přísunu hynou. Filtr pak dostatečně nečistí a vznikají potíže s řasami. Bakterie je také dobré přidávat do filtrace po každé větší údržbě a do jezírka podle potřeby. Další informace naleznete v naší poradně např. v článku Jezírkové filtrační sety 25-30m3.

Krmení ryb v jezírku

Kvalitní krmivo pro ryby je základní předpokladem pro zdraví a růst karasů, závojnatek, kaprů a Koi nebo jeseterů. Má také značný význam pro čistotu vody v rybníčku. V přírodním jezírku najdou ryby něco, co lze využít jako potravu. Doporučujeme vybírat osvědčená krmiva Coppens. Tento výrobce dodává krmiva, která byla vyvinuta jednak pro hobby použití – univerzální krmiva, granule pro Koi, krmení pro jesetery, tak vybrané granule pro výkrm užitkových ryb. Mezi vysoce kvalitní granule pro ryby Coppens patří např. Profi Sticks - tříbarevné krmivo pro KOI kapry, karasy, závojnatky a další ryby v jezírku. Pro zintenzivnění barvy a lesku kaprů Koi. Krmivo tvoří 3mm granule pro ryby s obsahem spiruliny a paprikového extraktu. Poskytuje Vašim rybám kvalitní přírodě podobnou obměnu s mnoha vitamíny, minerály, stopovými prvky. Postará se o zdravý růst, vitalitu a vybarvenost ryb.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.