Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové filtrační sety (sady) Oase Living Water, Omega - čerpadlo a UV lampa pro jezírka 30-40 m3

Jezírkové filtrační sety (sady) Oase Living Water, Omega - čerpadlo a UV lampa pro jezírka 30-40 m3

Dokonalý výsledek při čištění jezírka zajistí filtry OASE Living Water ve spojení s další technikou. Nabízíme nejlepší filtrační set pro jezírko BioTec ScreenMatic2 Set 40000. Jděte při výběru svého filtračního systému najisto. Spolehněte se na silný tým, který je navzájem dokonale sladěný. Máme pro Vás prvotřídní sety filtrů, které Vaše jezírko s průzračně čistou, zdravou vodou přivedou snadno a cílevědomě do ligy mistrů a každou sezónu Vám zajistí vysokou úroveň. Přitom nehraje žádnou roli, jak je Vaše jezírko velké, zda se v něm pohybují karasi nebo chovné ryby – naše filtrační systémy OASE vyhoví všem požadavkům. grav_filtr Můžete si individuálně sestavit svůj vysněný tým nebo sáhnout po kompletních sadách. Členy týmu jsou vždy speciální filtrační jezírková čerpadla OASE jako je např. AquaMax Eco Premium 8000. Zcela bez problémů přečerpávají i silněji znečištěnou vodu v jezírku. Do týmu se zcela standardně řadí i jedno z našich UVC čisticích zařízení UV lampa Bitron. V něm jsou zelené řasy a choroboplodné zárodky postaveny mimo hru – důležité předpoklady pro trvale průzračně čisté jezírko vykazující kvalitu vody 1A. Průtokový filtr OASE BioSmart nebo Biotec ScreenMatic biotec90 zajišťují čistotu vody. U velkých vodních krajin a náročných jezírek osázených chovnými rybami doporučujeme v modulové filtry OASE Proficlear. Mechanicky je zde voda z jezírka důkladně filtrována a biologicky jsou odbourávány přebytečné živiny. Výsledek je mistrovským dílem: trvale spolehlivé předplatné na ničím nezkalenou radost z vody! Tip od profesionála: Nechte svůj filtrační systém nepřerušovaně běžet od prvních teplých dnů na jaře až do prvních chladných nocí na podzim. Nevypínejte ani tu a tam krátkodobě. Mikroorganismy, které žijí z odebírání živin z vody v jezírku, potřebují neustálý průtok vody. Při prvním nebo každém opakovaném uvedení do provozu na jaře, když teplota vody dosáhla 10 až 12 stupňů Celsia, byste měli svůj filtrační systém biologicky aktivovat, tedy přidat jezírkové bakterie Biokick.

Filtrační sety (sady) do jezírka Omega, jezerní filtr Omega 2, Omega 4

Také filtry Omega mohou být řešením pro Vaše zahradní jezírko. Nabízíme sety Omega 2 pro okrasné rybníčky nebo koupací jezírka do 50 m3 vody. Vyladěné filtrace jezírek nabízí šikovné a ekonomické řešení. Jezírkové sety Omega 2 obsahují gravitační jezírkový filtr Omega 2, UV-C sterilizer 36W s vířivým samočisticím efektem včetně UVC zářivky (náhradní naleznete v naší nabídce) a filtrační čerpadlo. Filtrace do jezírka s kokosovou rohoží zachycuje hrubé nečistoty a malými hubkami zachycuje ostatní nečistoty. Užitečné mikroorganismy osídlí filtrační houby. UV lampa likviduje řasy, plísně a mikroorganismy. Nepoškozuje čistící bakterie, které žijí v rybníčku na folii a na dně. Gravitační filtr pro jezírko se instaluje na vrchol potůčku nebo vodopádu. Z něho vytéká voda samospádem zpět do jezírka. Filtrační čerpadlo, podle typu, má nebo nemá druhý vstup pro připojení na hladinový skimmer. Dokoupit se nutné spirálové hadice a spony na ně.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.