Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Beztlakové jezírkové (rybníčkové) filtrační sady, sestavy (sety), filtry Oase, Pontec, filtrace s čerpadlem a uv lampou pro jezírka 10 – 15 m3

Beztlakové jezírkové (rybníčkové) filtrační sady, sestavy (sety), filtry Oase, Pontec, filtrace s čerpadlem a uv lampou pro jezírka 10 – 15 m3

Každý, kdo má jezírko, chce mít samozřejmě také čistou vodu. Protože i my jsme podlehli kouzlu vodní zahrady a pečujeme řadu let o vlastní jezírka, rádi se podělíme o své zkušenosti. Při výběru vhodné filtrace do jezírek musíme brát v úvahu druh ryb, které budeme chovat. Pro zlaté rybky, karasy a závojnatky nemusí být jezírkový set tak výkonný jako u kaprů, neboť na rozdíl od Koi kaprů a dalších chovných ryb, karasi vodu tolik neznečišťují. Pojem okrasné jezírko znamená zpravidla vodní nádrž bez ryb. Tyto rybíčkové filtry je však možné použít také pro jezírka s rybami. Jen musíme zohlednit, že budou vhodné pro menší objem vody, než je uvedeno u výrazu „okrasné jezírko“. Doporučený výkon UVC lampy pro okrasné jezírko je cca 1 W/1m3 vody, pro jezírko se zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Mezi oblíbené filtrace do jezírek můžeme zařadit např. filtrace jezírka Multiclear 15000 nebo Oase Biosmart 16000 set. oase57377c_4 Gravitační jezírkové filtrační sestavy účinně čistí vodu zahradního rybníčku. Jezírkové čerpadlo se zpravidla umísťuje do jezírka. Pokud je čerpadlo pro jezírko i na "suchý" provoz, pak je možné ho instalovat do šachtice vedle jezírka. Musí však být níže než je vodní hladina, aby do něj voda sama natekla. Z gravitační filtrace pro jezírko vytéká voda samospádem. To znamená, že ji jezírkový filtr nevytlačí ani centimetr do výšky, ale voda z něj vytéká zemskou tíží. Takové filtrační sady pro jezírko obsahují buď samostatné nebo vestavěné UV lampy. UV zářivka má životnost podle značky 5000-8000 hodin. Musí se tedy měnit každou sezonu za novou. V oddělení UV lampy do jezírka naleznete také náhradní UV-C zářivky. Beztlaková jezírková filtrace se umisťuje na břeh jezírka. Pracuje biologickomechanicky, proto musí být v provozu non-stop. V biologické části jezírkové filtrace se usídlí denitrifikační bakterie, které potřebují k čištění vody její trvalý proud. Když do dvou hodin nezačne filtrem proudit voda, zahynou a filtr pro jezírko pracuje pouze mechanicky. Pro rychlejší nastartování filtru doporučujeme přidat do filtrace jezírka např. startovací bakterie Biokick. Čištění filtrace pro jezírka se provádí podle potřeby, když je vidět, že proud vody z ní tekoucí je nižší než obvykle. V takovém případě je také dobré vyčistit jezerní čerpadlo, včetně vyjmutí vrtulky čerpadla (rotoru) a vypláchnutí jeho sací komory. Jezírkové filtrační sety ve většině případů neobsahují jezírkové hadice. Rybníčkové filtrace jsou podpůrným prostředkem na udržení čistoty vody v jezírku. Voda se také může zakalovat při podávání krmiva pro ryby v množství, které během několika minut nespotřebují nebo nekvalitního krmení pro ryby.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.