Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové, germicidní, UV (UVC, UV-C) lampy , zářiče, sterilizátor, sterilizer na vodu 36 - 40 W, OASE, Aqua Nova, AquaCup, Heissner, Hailea, Velda

Jezírkové, germicidní, UV (UVC, UV-C) lampy , zářiče, sterilizátor, sterilizer na vodu 36 - 40 W, OASE, Aqua Nova, AquaCup, Heissner, Hailea, Velda

Potěšením pro každého, kdo má zahradní jezírko, je průzračně čistá a zdravá voda. Také sami používáme na našich jezírkách UV lampy. Mezi osvědčené patří UV lampy OASE Bitron nebo Vitronic, které jsou určené pro náročnější majitele jezírek. Oblíbené jsou však i velmi levné UV lampy Aqua Nova, u kterých však nelze očekávat stejnou životnost jako u lamp OASE. UV lampa 36W je vhodná pro jezírka bez ryb do objemu okolo 40 m3, s rybami 18 m3 jako jsou karasi, jeseni, apod. Pokud však chováte Koi kapry, pak je výkon UV-C 36W vhodný do jezírka do 12 m3 vody. UV zářič se instaluje mezi filtrační čerpadlo a jezírkový filtr. Zvláštní světelné záření uvnitř UV lampy 36W způsobuje, že plovoucí řasy jsou zničeny a choroboplodné zárodky odstraněny. UV sterilizátor působí pouze na vodu, která jím prochází. bitron_c Bakterie pro jezírka žijí ve filtrech, na folii a dně rybníčku, takže na ně nemá UVC záření žádný vliv. Stejně tak neodstraní vláknité řasy z kamenů a folie. Startovací bakterie pro zahradní jezírka se usazují během jednoho dne, proto po jejich aplikaci, zapněte lampu až po této době. Podle potřeby se čistí křemíková trubice od kalu a usazenin. S poškozeným skleněným pouzdrem není možné zařízení provozovat. Voda v přístroji by ho zničila. Germicidní zářivky se mění na začátku každé sezóny za nové, protože je jejich životnost omezena na 6000-8000 provozních hodin dle výrobce. Před příchodem zimy se UV lampa schovává do prostoru, kde nemrzne. Vhodný výkon UVC lampy pro koupací jezírko je cca 1 W/1m3 vody, jezírko se zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. Mezi osvědčené UV zářiče paří UV lampa Bitron. Při výběru UV lampy se vyvarujte takové, která má v parametrech uveden nízký průtok okolo 4500 l/h. Taková UV-C lampa je vhodná po jezírko do 10m3 a větší zpravidla nedokáže vyčistit. Bývá také vyrobena z méně odolného plastu. Jezírkové UV lampy nejsou odolné vůči tlakům bazénových čerpadel ani bazénové chemii. Chemické ošetřování vody v bazénu nebo slaná voda mohou UV sterilizér poškodit a to i v případě, že je označen nerez. Pokud si nejste jisti výběrem, rádi Vám poradíme nebo můžete navštívit naší poradnu.

Dlouhé řasy v jezírku

Jak je známo, germicidní lampa nemá na růst vláknité řasy v jezírku žádný vliv. Odstranění řas v jezírku však již dokážeme většinou spolehlivě vyřešit. Dlouhá řasa je přirozenou součástí nádrže. Při přemnožení však narušuje biologickou rovnováhu. Má tendenci stále růst, protože i v rybníčku stále přibývá živných látek, které ji podporují. Jsou to dusičnany a fosforečnany. Stav vody pravidelně kontrolujeme testy vody. Odstraňujeme uhnilé části vodních rostlin, používáme kvalitní krmení pro ryby. Na jaře a pak podle potřeby aplikujeme kyslíkový čistič AV Oxygen. Jednak tím zvedneme nečistoty ze dna, ale také podpoříme biologické čištění. Dříve na trhu oblíbený přípravek Pond Protec likvidátor řas nahrazuje Algo Universal odstraňovač řas .Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.